From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: Zegeningen in vermomming
By SERAPHIN BOODSCHAP 448 door ROSIE
May 19, 2021 - 1:32:18 AM

Zegeningen in vermomming

SERAPHIN BOODSCHAP 448 door ROSIE15 mei 2021


Geliefde Aardbewoners: het nut van "pijn" is dat het jullie tot actie dwingt om een eind te maken aan een afschuwelijke situatie. Als jullie nog steeds in een slaaptoestand verkeren, knus en comfortabel in jullie zelfgeconstrueerde illusies, dan hebben jullie dit stadium nog niet bereikt, maar wij waarschuwen jullie dat die comfortabele luchtbellen zullen barsten, wat zal resulteren in kwelling voor de grote meerderheid. Zelfs u, lezers, zult verbaasd en "verrast" zijn.


Waarom zouden wij (en vele andere "helpers" die jullie door deze puinhoop naar een tijdperk van "licht en leven" leiden) zoveel energie gedurende zoveel jaren besteden, gebruik makend van verschillende methoden en verschillende schrijvers voor onze stem, om te proberen jullie te bereiken? Dat is omdat wij ons intens bewust zijn van deze zeer grote kwelling waarmee jullie geconfronteerd zullen worden, en het zeer grote gevoel van verraad en hopeloosheid waarmee jullie te maken zullen krijgen.


Dit plotselinge en pijnlijke ontwaken kan zo ondraaglijk zijn dat sommigen van u die nog sluimeren ter plekke dood neervallen, alsof ze een plotselinge zware hartaanval hebben gehad. Wij zijn zeer bedroefd dat wij deze woorden moeten gebruiken. Ons medeleven met uw situatie - in feite met alle wereldbewoners - heeft ons er steeds weer toe aangezet u voor te bereiden, om deze "klap" zo  veel mogelijk te verzachten.


Zij die reeds door verschillende stadia van pijn zijn gegaan, die hun onderzoek grondig hebben gedaan en die verantwoord gedrag hebben ontwikkeld als gevolg van toegewijd werk aan zichzelf en aan alle belemmeringen die ware communicatie in de weg staan, en die hebben geleerd om met het "Goddelijke" te communiceren, zullen niet zo verrast zijn, en zullen niet aan zo'n ernstige schoktoestand worden blootgesteld.


Jullie kunnen dankbaar zijn voor jullie "hulpperiode" van langzaam maar methodisch leren gedurende vele jaren, hoe hard het ook geweest mag zijn, en hoe kwellend het is om kennis te hebben van de voortdurende corruptie en wreedheid, zonder dat er een definitief einde in zicht is. Wanneer je de plotselinge schok en wanhoop van anderen ziet, en de gevolgen daarvan en het daaruit voortvloeiende trauma, zul je dankbaar op je knieën vallen, erkennend dat jouw ontwaken betrekkelijk zachtaardig is geweest, en dat je in je eigen leertempo hebt mogen groeien. Dit zal een ZEGEN IN VERMOMMING lijken te zijn.


Deze periode heeft ook "degenen die wachten" en de "zoekers" in staat gesteld te genieten van een periode van betrekkelijke rust. Dit kan vandaag een ongelooflijke of absurde uitspraak lijken, terwijl jullie de ontwikkelingen op jullie planeet gadeslaan, MAAR HET TEMPO VAN DE VERANDERING EN HET TEMPO VAN DE ACTIE DIE VAN JULLIE WORDT VERLANGD, ZAL IN DE TOEKOMST EXPONENTIEEL TOENEMEN, MET EEN ADEMBENEMENDE SNELHEID.


Als jullie nog geen methoden hebben ontwikkeld om jezelf te centreren, om snel prioriteiten te stellen, om moedig in het openbaar te treden, of om beslissingen uit te voeren in overeenstemming met de Goddelijke leiding en in overeenstemming met de Kosmische Wet, dan zullen jullie grote moeilijkheden hebben om je aan te passen en om de rollen te spelen die jullie oorspronkelijk waren toebedeeld.


Dit is een "onderbreking" voor jullie om je voor te bereiden langs de lijnen die we zojuist hebben genoemd, om je vaardigheden te ontwikkelen en je materiaal te verzamelen, en om je contacten bij te houden. Bovenal is het tijd om jullie visies voor een betere wereld te ontwikkelen. Als u bijvoorbeeld een TEMPEL VAN HET GODDELIJKE ZELF wilt bouwen (een favoriet project van deze schrijfster), gebruik dan de tijd om dat te ontwerpen. Als u waardevolle informatie of wijsheid hebt die u wilt delen, of projecten die anderen ten goede zullen komen, ZET ZE DAN OP PAPIER.


Verspil uw tijd niet, Geliefden, maar anticipeer hoe u het meest voortreffelijke middel van ontwikkeling en positieve verandering kunt zijn. Jullie zitten boordevol potentieel, Geliefden, en het is jullie beslissing HOE DIT IN DADEN OM TE ZETTEN ten voordele van hen die zullen overblijven om deze wereld opnieuw op te bouwen.


Seraphin.

 


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved