categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: Zegeningen in vermomming
By SERAPHIN BOODSCHAP 448 door ROSIE
May 19, 2021 - 1:32:18 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

Zegeningen in vermomming

SERAPHIN BOODSCHAP 448 door ROSIE15 mei 2021


Geliefde Aardbewoners: het nut van "pijn" is dat het jullie tot actie dwingt om een eind te maken aan een afschuwelijke situatie. Als jullie nog steeds in een slaaptoestand verkeren, knus en comfortabel in jullie zelfgeconstrueerde illusies, dan hebben jullie dit stadium nog niet bereikt, maar wij waarschuwen jullie dat die comfortabele luchtbellen zullen barsten, wat zal resulteren in kwelling voor de grote meerderheid. Zelfs u, lezers, zult verbaasd en "verrast" zijn.


Waarom zouden wij (en vele andere "helpers" die jullie door deze puinhoop naar een tijdperk van "licht en leven" leiden) zoveel energie gedurende zoveel jaren besteden, gebruik makend van verschillende methoden en verschillende schrijvers voor onze stem, om te proberen jullie te bereiken? Dat is omdat wij ons intens bewust zijn van deze zeer grote kwelling waarmee jullie geconfronteerd zullen worden, en het zeer grote gevoel van verraad en hopeloosheid waarmee jullie te maken zullen krijgen.


Dit plotselinge en pijnlijke ontwaken kan zo ondraaglijk zijn dat sommigen van u die nog sluimeren ter plekke dood neervallen, alsof ze een plotselinge zware hartaanval hebben gehad. Wij zijn zeer bedroefd dat wij deze woorden moeten gebruiken. Ons medeleven met uw situatie - in feite met alle wereldbewoners - heeft ons er steeds weer toe aangezet u voor te bereiden, om deze "klap" zo  veel mogelijk te verzachten.


Zij die reeds door verschillende stadia van pijn zijn gegaan, die hun onderzoek grondig hebben gedaan en die verantwoord gedrag hebben ontwikkeld als gevolg van toegewijd werk aan zichzelf en aan alle belemmeringen die ware communicatie in de weg staan, en die hebben geleerd om met het "Goddelijke" te communiceren, zullen niet zo verrast zijn, en zullen niet aan zo'n ernstige schoktoestand worden blootgesteld.


Jullie kunnen dankbaar zijn voor jullie "hulpperiode" van langzaam maar methodisch leren gedurende vele jaren, hoe hard het ook geweest mag zijn, en hoe kwellend het is om kennis te hebben van de voortdurende corruptie en wreedheid, zonder dat er een definitief einde in zicht is. Wanneer je de plotselinge schok en wanhoop van anderen ziet, en de gevolgen daarvan en het daaruit voortvloeiende trauma, zul je dankbaar op je knieën vallen, erkennend dat jouw ontwaken betrekkelijk zachtaardig is geweest, en dat je in je eigen leertempo hebt mogen groeien. Dit zal een ZEGEN IN VERMOMMING lijken te zijn.


Deze periode heeft ook "degenen die wachten" en de "zoekers" in staat gesteld te genieten van een periode van betrekkelijke rust. Dit kan vandaag een ongelooflijke of absurde uitspraak lijken, terwijl jullie de ontwikkelingen op jullie planeet gadeslaan, MAAR HET TEMPO VAN DE VERANDERING EN HET TEMPO VAN DE ACTIE DIE VAN JULLIE WORDT VERLANGD, ZAL IN DE TOEKOMST EXPONENTIEEL TOENEMEN, MET EEN ADEMBENEMENDE SNELHEID.


Als jullie nog geen methoden hebben ontwikkeld om jezelf te centreren, om snel prioriteiten te stellen, om moedig in het openbaar te treden, of om beslissingen uit te voeren in overeenstemming met de Goddelijke leiding en in overeenstemming met de Kosmische Wet, dan zullen jullie grote moeilijkheden hebben om je aan te passen en om de rollen te spelen die jullie oorspronkelijk waren toebedeeld.


Dit is een "onderbreking" voor jullie om je voor te bereiden langs de lijnen die we zojuist hebben genoemd, om je vaardigheden te ontwikkelen en je materiaal te verzamelen, en om je contacten bij te houden. Bovenal is het tijd om jullie visies voor een betere wereld te ontwikkelen. Als u bijvoorbeeld een TEMPEL VAN HET GODDELIJKE ZELF wilt bouwen (een favoriet project van deze schrijfster), gebruik dan de tijd om dat te ontwerpen. Als u waardevolle informatie of wijsheid hebt die u wilt delen, of projecten die anderen ten goede zullen komen, ZET ZE DAN OP PAPIER.


Verspil uw tijd niet, Geliefden, maar anticipeer hoe u het meest voortreffelijke middel van ontwikkeling en positieve verandering kunt zijn. Jullie zitten boordevol potentieel, Geliefden, en het is jullie beslissing HOE DIT IN DADEN OM TE ZETTEN ten voordele van hen die zullen overblijven om deze wereld opnieuw op te bouwen.


Seraphin.

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE