categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Apr 2, 2021 - 2:37:21 AM


Nederlands: WIL JE VRIJHEID OF ONBUIGZAME GODDELIJKE AUTORITEIT?
By SERAPHIN BOODSCHAP 445 door ROSIE
Apr 2, 2021 - 2:33:55 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

WIL JE VRIJHEID OF ONBUIGZAME GODDELIJKE AUTORITEIT?

SERAPHIN BOODSCHAP 445 door ROSIE


31 maart 2021


Zijn jullie je ervan bewust, bewoners van de Aarde die onzeker op enorme oceaangolven boven onnoemelijke diepten rijden, dat de leiders van jullie wereld beurtelings volkomen onwetend, betreurenswaardig naïef, en verachtelijk kwaadaardig zijn? Weet u ook dat er spionnen en dubbelagenten zijn - zij die kwaadaardig lijken (en die als zodanig door uw corrupte pers worden belasterd) maar die in werkelijkheid agenten van het "licht" zijn?


Weet u ook dat degenen die door de media worden bejubeld vaak gewoon kartonnen knipsels zijn, voor specifieke doeleinden geplaatst als onderdeel van een agenda waarvan u nog nooit hebt gehoord, en die trachten u te ruïneren, te vernederen, te corrumperen en uw VERBINDING MET ALLES WAT HEILIG EN GODDELIJK IS, te verbreken?


Zegt u eigenlijk wel eens de woorden HEILIG of GODDELIJK? Maken ze zelfs maar deel uit van uw vocabulaire? Zo niet, dan heeft de "duistere kant" zijn werk grondig gedaan en bent u er niet in geslaagd het te ontdekken.


Welkom in uw wereld - de wereld waarin tolerantie en vrijheid worden aangeprezen en als snoepjes naar de massa's worden gegooid om hen te kalmeren. Tegelijkertijd wordt u gebombardeerd met een andere vocabulaire - laster en veroordelingen die zeer regelmatig worden gebruikt: Nazi's, racisten, homophoben, en in feite ALLE-PHOBES, en u gebruikt deze vaak om anderen te veroordelen en verdeeldheid te zaaien, waarbij u gedwee in de pas loopt met uw slavendrijvers wier doel het is "verdelen en vernietigen".


Er is nog nooit zo'n grondige, wereldwijde manipulatie van jullie geesten geweest , om de controle over te nemen, en de meerderheid is er ingelopen, bezweken onder de druk, de zogenaamde "vrijheid" van anderen verzekerend, maar daardoor hun eigen vrijheid verliezend.


Laten we hier heel duidelijk over zijn. U geniet helemaal geen vrijheid. Zij die zich dit gerealiseerd hebben voelen zich erg gehandicapt door hun helderheid van denken, omdat elk detail en elke dunne constructie van onwaarheid onmiddellijk herkend wordt voor wat het werkelijk is - een nieuwe staaf voor hun kooi. Het is "ziel-vernietigend" om op deze manier te leven.


Deze pijnlijke bewustwording van de bekrompenheid van je bestaan, beheerst door je schoolopleiding, het financiële systeem, je sociale, gouvernementele, gerechtelijke, nationale en mondiale systemen, komt neer op een "strijd om je ziel". Sommigen zullen tot dit besef ontwaken. Anderen zullen diep in slaap blijven.


"Vechten voor vrijheid" is een veelgebruikte uitdrukking geworden. Als er volledige vrijheid van welke soort dan ook op jullie planeet zou zijn, zou het niet nodig zijn er voor te "vechten". Deze uitdrukking geeft juist aan dat er ZOVEEL in de weg staat van echte vrijheid. Ook uw eigen concept van wat echte vrijheid is - volledige vrijheid om te doen wat u wilt - is trouwens onjuist. Volledige vrijheid is in die zin helemaal geen vrijheid, omdat het inbreuk zou maken op de vrijheid van anderen, wat zou leiden tot beperking, verspilling, vervuiling van het milieu, en bovenal, tot ONVERANTWOORDELIJKHEID.


Dus, wat is het alternatief? Dit is iets wat veel aardbewoners volledig zouden verwerpen, maar het eindresultaat zou vergelijkbaar zijn met eventuele resultaten die zogenaamd worden veroorzaakt door jullie huidige, naïeve versies van het zoeken naar vrijheid.


Het alternatief is ONBUIGZAME GODDELIJKE AUTORITEIT. Wij zien dat jullie terugdeinzen voor het woord ONBUIGZAAM, want uw huidig concept van vrijheid suggereert eindeloze en steeds veranderende, vloeiende horizonten, en wij zien ook dat het woord "gezag" negatieve druk op jullie uitoefent. Maar laat het ons uitleggen.


De kosmische wet is inderdaad ONBUIGZAAM. Heel eenvoudig gezegd: een steen die in een meer wordt gegooid, zal altijd rimpelingen veroorzaken. Dit is niet iets wat je kunt veranderen omdat je denkt dat het water het niet verdient om verstoord te worden, of omdat je denkt dat het water lijdt onder het feit dat het te hard is geraakt. Het heeft geen zin om op te komen voor de rechten van het water, of om op te staan en stenen te veroordelen. Niets zal Oorzaak EN GEVOLG veranderen.


Nu we het toch over water hebben; water zal altijd elke spleet opzoeken. Het is niet te stoppen. Het kan niet worden ingekapseld. Het kan van vorm veranderen - in ijs of damp. Het zal altijd ergens zijn en uiteindelijk zal het altijd stromen. In zekere zin is het symbolisch voor DE GODDELIJKE LIEFDE VOOR JOU.


Als we nog eens kijken naar de onbuigzame kosmische wet, dan ontdekken we de onbuigzame wet van het evenwicht. Als de ene kant van de weegschaal zwaarder is dan de andere, zal zij onvermijdelijk doorslaan. Het heeft geen zin te klagen dat dit "niet eerlijk" is. Dit is "onbuigzaam" in die zin dat het hoe dan ook zal gebeuren, ongeacht de emoties die het kan oproepen.


De grootste vraag is: ZULT U DE AUTORITEIT VAN DEZE GODDELIJKE WET AANVAARDEN? ZUL JE ERMEE WERKEN, OF ZUL JE DOORGAAN MET HAAR TE NEGEREN EN JE ENERGIE TE GEBRUIKEN VOOR HET NUTTELOOS BEVORDEREN VAN COSMETISCHE CAMPAGNES? ZULT U UW ENERGIE GEBRUIKEN OM DE WEEGSCHAAL IN EEN POSITIEVE RICHTING TE DOEN DOORSLAAN?


Een ander voorbeeld van onvermijdelijke uitkomsten is het volgende: als een ballon gevuld is met te veel hete lucht, zal hij barsten. Jullie geesten zijn gevuld met zoveel "hete lucht", Geliefden (leugens, gemanipuleerde gedachten, en ongeziene agenda's die jullie negatief beïnvloeden), dat jullie hoofden op barsten staan. Nog één leugen, nog één "strohalm op de rug van de kameel", en de gevreesde waarheid zal in jullie gezicht ontploffen.

Kan dit gestopt worden, Geliefden?


NEE, WANT HET UNIVERSUM PAKT ALTIJD GROTE ONEVENWICHTIGHEDEN AAN. DIT IS NET ZO ZEKER ALS EEN SLINGER DIE EEN PUNT BEREIKT HEEFT WAAROP HIJ NIET MEER BEWEEGT - HIJ HANGT EEN FRACTIE VAN EEN SECONDE IN HET IJLE - HET PUNT WAAROP HIJ MOET BEGINNEN AAN DE TERUGREIS. HIJ MOET DE ANDERE KANT OP SLINGEREN ALS HIJ DIT STADIUM HEEFT BEREIKT. DIT IS EVEN ZEKER ALS HET FEIT DAT EEN UITADEMING ONVERMIJDELIJK GEVOLGD WORDT DOOR EEN INADEMING. EN JA, HET UNIVERSUM EN AL ZIJN ONDERDELEN ADEMEN.


Er zijn natuurlijk manieren om dergelijke uitkomsten te vertragen - zoals de adem lang inhouden, of door te proberen de huid van een strakgespannen ballon uit te rekken, of door te proberen het water te bevriezen zodat een gegooide steen geen rimpelingen veroorzaakt, MAAR AL DEZE MAATREGELEN, of ze nu door het "duister" of het "licht" worden ondernomen, zijn TIKKENDE TIJDBOMMEN en doen weinig meer dan het tijdelijk uitstellen van de DAG VAN DE UITEINDELIJKE AFREKENING WAAR DE BALLON BARST, WAAR ALLES UITSPAT, WAAR AL DE GEVOLGEN VAN ALLE RIMPELS OF ACTIES GEZIEN ZIJN EN VOLLEDIG GEOPENBAARD.


Op dat moment zul je beseffen dat je ideeën over wat "vrijheid" is, volkomen misleid en misplaatst waren. Je zult je realiseren dat het nastreven van "vrijheid", zonder de volledige VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZICHZELF EN ANDEREN TEN ALLEN TIJDE op je te nemen, in feite het tegenovergestelde effect heeft en een zelfgemaakte gevangenis heeft gecreëerd die, in een afschuwelijke tegenstrijdigheid, jou het onjuiste idee heeft gegeven dat je eigenlijk vrij bent.


Wat is het antwoord?


Wij hebben dit aangegeven in onze titel ONBUIGZAME GODDELIJKE AUTORITEIT. ALS U de eerder beschreven wetten erkent, ALS U in het bewustzijn daarvan leeft en ALS UW GEDRAG IN LIJN HIERMEE IS, DAN KUNT U UW POSITIE VAN VERANTWOORDELIJKE SCHEPPERS INNEMEN EN EEN PARADIJS OP AARDE CREÊREN.


In plaats van je neer te leggen bij een leven van beperkte mogelijkheden en ervaring, zul je dan inderdaad een leven van GODDELIJKE VRIJHEID beleven. Dit vereist geen "grootheid" of "strijdlustige vastberadenheid" of "financiële steun". Het Goddelijke zal je rugdekking geven, als je kunt handelen binnen het domein van de Goddelijke Wet. Dit vereist geen "vechten voor vrijheid": het vereist U OVERGEVEN AAN DE GODDELIJKE WET.


Wij hopen dat wij licht hebben kunnen werpen op de ongelooflijke reis die u te wachten staat, zelfs terwijl u sluimert en aarzelt in uw kleine, beperkte hoekjes. De wereld wacht op u.


Er wordt nu een oproep gedaan aan hen die de bekwaamheid hebben om "op te staan" en zich op dit nieuwe gebied van kennis, gedrag en spirituele groei te begeven, want de tijd is nabij dat de ballon barst. Hij is overvol, en de explosie zal niet mooi zijn.


Met de inspiratie die u uit deze boodschap put, zult u in een betere positie verkeren om te troosten, de brokstukken op te rapen en anderen aan te moedigen de opwindende reis die voor u ligt te ondernemen.


Wanneer dit alles gebeurt, zult u zich deze boodschap herinneren en ernaar teruggrijpen voor leiding en troost. Het zal je helpen om verder te gaan.


Seraphin.

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2021 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: HET NIEUWE GEESTELIJKE LEVEN
Nederlands: WIJ VRAGEN OM VERGEVING
Nederlands: HET HEILIGE EXPERIMENT
Nederlands: ÉÉN DRUPPEL IN DE OCEAAN EN DE KRACHT VAN HET ÉNE
Nederlands: WAT IS JE WARE IDENTITEIT?
Nederlands: HET VERZORGEN VAN DE INNERLIJKE TUIN
Nederlands: UW KEUZE VAN VOERTUIG VOOR REIZEN
Nederlands: ONDERBREKINGEN EN BRANDENDE BRUGGEN
Nederlands: DE GROTE KLOK LUIDT
Nederlands: DE GODDELIJKE ACHTERGROND EN HET HEILIGE WERK
Nederlands: HET WANDTAPIJT VAN TRANSFORMATIE
Nederlands: HET GODDELIJKE VERBLIJF
Nederlands: HET GROTE ONZICHTBARE ERKENNEN
Nederlands: Zegeningen in vermomming
Nederlands: DE VELE GEZICHTEN VAN VOLMAAKTHEID
Nederlands: DE PUNT VAN EEN NAALD, EN LOKALISEREN
Nederlands: WIL JE VRIJHEID OF ONBUIGZAME GODDELIJKE AUTORITEIT?
Nederlands: WAT IS HET EINDE?
Nederlands: DE BERG VAN LEUGENS EN DE HOOGTE VAN JULLIE VAL
Nederlands: DE NAVIGATOR