From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: WAT IS JE WARE IDENTITEIT?
By SERAPHIN BOODSCHAP 457 door ROSIE
Aug 10, 2021 - 5:34:46 AM

WAT IS JE WARE IDENTITEIT?

SERAPHIN BOODSCHAP 457 door ROSIE


9 augustus 2021


Wat is jullie ware identiteit, Geliefden? In jullie huidige samenleving is dit onderwerp veel ter discussie, en het is onlosmakelijk verbonden met uitspraken als JIJ MOET ME ERKENNEN ALS ZO EN ZO, EN DAAROM MOET JE ME RESPECT TONEN. Maar respect is iets dat verdiend moet worden door verdienstelijk gedrag, niet eenvoudigweg door associatie met een of andere weinig innemende randgroep.


Hebben jullie dit volledig begrepen, Geliefden? (En het is omdat wij van jullie houden dat wij genoodzaakt zijn jullie aandacht te vestigen op zulke onaangename onderwerpen en waarom wij deze schrijfster vragen dit in de vroege morgen op papier te zetten, enigszins tegen haar zin).


Ziet u de ironie hiervan in? ALS JE JE IDENTIFICEERT, VERLIES JE JE IDENTITEIT EN WORD JE EEN ITEM IN EEN GROEP. We gebruiken hier de term "item" omdat dit een stap is in de richting van ontmenselijking en een stap in de richting van het vernietigen van de eigen soevereiniteit.


Vorm je eigen unieke groep, bestaande uit slechts één lid, namelijk uit je eigen GODDELIJKE ZELF. Offer je soevereiniteit niet op om je "goed te voelen", door je te groeperen met anderen onder een beperkende vlag. Lidmaatschapsregels van starre groepen betekent voldoen aan een bepaalde denkrichting en dit betekent op zijn beurt een inkrimping van spirituele groei, wat jullie mandaat op aarde is.


Wij verwachten dat er veel onverbiddelijke kreten zullen klinken als mensen dit hier lezen, en natuurlijk erkennen wij dat het een prettig gevoel is om je "thuis" te voelen bij gelijkgestemden. Het kan soms ook noodzakelijk zijn om als lid van zo'n groep de maatschappij op bepaalde punten uit te dagen. Groepsbindingen mogen echter uw visie op de waarheid niet vertroebelen en mogen u er niet toe brengen afwijkend gedrag van groepsgenoten lichtvaardiger te behandelen. Groepslidmaatschap mag individuele soevereiniteit en besluitvorming niet terzijde schuiven. Evenmin mag het u opsluiten in een beperkte ervaringscapsule. Het mag evenmin het gevoel versterken dat alle anderen uw vijanden zijn.


Als alle anderen worden gezien als "vijanden" die de groep aanvallen en vervolgen, worden conflicten voorgeprogrammeerd en worden onnodige gevoeligheden aangewakkerd. Dit is duidelijk te zien in jullie huidige maatschappij waar veel wordt platgewalst - vooral de taal - om aan dergelijke "gevoeligheden" tegemoet te komen, en dit leidt tot absurde situaties. Jullie levens zijn werkelijk uit balans en ernstig beperkt als gevolg van de "noodzaak" om "politiek correct" te zijn, een positie die zich nu over vele gebieden uitstrekt. Politieke correctheid brengt een onvermogen om kritiek te leveren met zich mee. Een kritische manier van denken is in de huidige tijd echter hard nodig, wil men niet terechtkomen in onontwarbare probleemsituaties.


Dus wat is jullie ware identiteit, Geliefden? Jullie zijn deel van alles, en alles is deel van jullie. Het is niet mogelijk, op lange termijn, om jezelf af te zonderen of af te scheiden.


Het volgende aspect van uzelf dat we willen benadrukken is dat U GODDELIJK BENT. Wat betekent dit werkelijk? Het betekent dat u ZO VEEL MEER BENT DAN EEN MENSELIJKE KLOMP VLEES DIE AAN MATERIËLE EN FYSIEKE WENSEN OF EISEN VOLDOET. IN PLAATS DAARVAN BEN JE EEN DEEL VAN DE GODDELIJKE ORDE. JIJ HEBT EEN GODDELIJKE BLAUWDRUK, op dezelfde manier als ELK ZAADJE ONTWORPEN IS OM PERFECT TE GROEIEN IN OVEREENSTEMMING MET EEN PERFECT ONTWERP.


Goddelijk zijn is ook EEUWIG VOORTBEWEGEN OP EEN LEER REIS, GEBRUIKEND WAT VOOR "VOERTUIG" OF "MENSELIJKE OMHULLING" JE OOK HEBT GEKOZEN, MET HET HOOFDDOEL JE KWALITEIT VAN DIENST AAN ANDEREN TE VERBETEREN.


Zeggen IK BEN GODDELIJK, is ook zonder twijfel weten dat er geen dood bestaat - alleen overgang naar het volgende stadium. Evenzo is er geen "verlies", alleen het opdoen van meer ervaring. Er is ook GEEN BEPERKING BINNEN ELKE GROEP, net zoals er geen beperking is binnen een bepaalde incarnatie, alleen voortdurende expansie van het HEILIGE ZELF.


Wij zien zovelen van jullie vastzitten in jullie definities van jezelf, waarbij jullie jezelf laten definiëren door dit of dat etiket, door vroegere "tragedies" of familieomstandigheden, door partners, ouderen, priesters of politici, maar jullie zijn geen van deze definities. Jullie hoeven niet een deel van jezelf op te offeren aan de meningen en voorschriften van anderen om je GEHEEL te voelen.


Wij adviseren stille meditatie waarbij u zult leren de stroom van universele liefde te VOELEN die door elke ader stroomt. Dit is alle steun die je nodig hebt - een nauwe verbinding met het Goddelijke en de veilige wetenschap dat je er deel van uitmaakt. Je kunt het Goddelijke elke seconde om raad vragen. De vertegenwoordigers van het Goddelijke (en dit is ook jullie mandaat - om elke dag van je leven het Goddelijke meer en meer te vertegenwoordigen) in de vorm van persoonlijke ongeziene gidsen staan altijd klaar om jullie te leiden en te helpen. Je hoeft het maar te vragen, en wij zullen je antwoorden.


Een voorbeeld hiervan zijn deze boodschappen die wij overbrengen naar de geest van onze schrijfster. Zij hoeft alleen maar een vraag te stellen, en het antwoord volgt vanzelf. Het opschrijven van de antwoorden is een manier om wijsheid in uw ervaring te verankeren. Wij dringen er bij u op aan vertrouwen in dit proces te ontwikkelen door dit werkelijk "te doen" en hiermee te experimenteren. GEBRUIK DE GODDELIJKE TELEFOONDIENST WANNEER U IN NOOD VERKEERT, in plaats van u in pijn terug te trekken in uw beperkte groepen die uw innerlijke groei afremmen door u in een vermeende maar verstikkende "veilige haven" te plaatsen.


De echte veilige haven, echter, die zich uitstrekt tot in de eeuwigheid, is uw eigen GODDELIJKE KERN. Wij hopen dat wij hiermee duidelijk zijn. Zo niet, dan vragen wij u naar binnen te gaan en raad te vragen aan uw GODDELIJKE RAADGEVERS of aan uw eigen "HOGER ZELF", dat deel uitmaakt van een enorm universum, dat geheel onderworpen is aan GODDELIJKE PRINCIPES, DIE EEN PERFECT PLAN IN PERFECTE GEORDERDE CYCLI MANIFESTEREN.


Dat een cyclus eindigt is geen "tragedie" of een "einde", zoals in de uitdrukking EINDTIJDEN, die opzettelijk wordt gebruikt om angst en verlamming teweeg te brengen. Beëindigingen maken deel uit van een natuurlijk en zeer ingewikkeld mechanisme waarin elk radertje in het volgende grijpt, ongeacht of het radertje klein of oneindig groot is. Zoals reeds gezegd, staat u aan de vooravond van een dergelijke "cyclusbeëindiging", die grote veranderingen met zich meebrengt. Intens bewust te zijn van jullie GODDELIJKHEID tijdens deze fase zal de beste manier zijn om met alles wat volgt om te gaan. Wij omarmen jullie, onze GODDELIJKE SUBJECTEN, in onze GODDELIJKE ARMEN.


Seraphin.


*Seraphin wenst toe te voegen dat het woord "subjecten" niet impliceert dat jullie ondergeschikten zijn onder hemelse controle. Integendeel, jullie staan onder liefdevolle observatie en jullie zijn onderworpen aan onze liefde en leiding, en wij proberen jullie waar nodig te voorzien van onze wijsheid en ons overzicht. Jullie zijn de SUBJECTEN, de INITIATIEFNEMERS, en niet de slachtoffers, in de actie die wij waarnemen.

 


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved