categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: WAT IS JE WARE IDENTITEIT?
By SERAPHIN BOODSCHAP 457 door ROSIE
Aug 10, 2021 - 5:34:46 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

WAT IS JE WARE IDENTITEIT?

SERAPHIN BOODSCHAP 457 door ROSIE


9 augustus 2021


Wat is jullie ware identiteit, Geliefden? In jullie huidige samenleving is dit onderwerp veel ter discussie, en het is onlosmakelijk verbonden met uitspraken als JIJ MOET ME ERKENNEN ALS ZO EN ZO, EN DAAROM MOET JE ME RESPECT TONEN. Maar respect is iets dat verdiend moet worden door verdienstelijk gedrag, niet eenvoudigweg door associatie met een of andere weinig innemende randgroep.


Hebben jullie dit volledig begrepen, Geliefden? (En het is omdat wij van jullie houden dat wij genoodzaakt zijn jullie aandacht te vestigen op zulke onaangename onderwerpen en waarom wij deze schrijfster vragen dit in de vroege morgen op papier te zetten, enigszins tegen haar zin).


Ziet u de ironie hiervan in? ALS JE JE IDENTIFICEERT, VERLIES JE JE IDENTITEIT EN WORD JE EEN ITEM IN EEN GROEP. We gebruiken hier de term "item" omdat dit een stap is in de richting van ontmenselijking en een stap in de richting van het vernietigen van de eigen soevereiniteit.


Vorm je eigen unieke groep, bestaande uit slechts één lid, namelijk uit je eigen GODDELIJKE ZELF. Offer je soevereiniteit niet op om je "goed te voelen", door je te groeperen met anderen onder een beperkende vlag. Lidmaatschapsregels van starre groepen betekent voldoen aan een bepaalde denkrichting en dit betekent op zijn beurt een inkrimping van spirituele groei, wat jullie mandaat op aarde is.


Wij verwachten dat er veel onverbiddelijke kreten zullen klinken als mensen dit hier lezen, en natuurlijk erkennen wij dat het een prettig gevoel is om je "thuis" te voelen bij gelijkgestemden. Het kan soms ook noodzakelijk zijn om als lid van zo'n groep de maatschappij op bepaalde punten uit te dagen. Groepsbindingen mogen echter uw visie op de waarheid niet vertroebelen en mogen u er niet toe brengen afwijkend gedrag van groepsgenoten lichtvaardiger te behandelen. Groepslidmaatschap mag individuele soevereiniteit en besluitvorming niet terzijde schuiven. Evenmin mag het u opsluiten in een beperkte ervaringscapsule. Het mag evenmin het gevoel versterken dat alle anderen uw vijanden zijn.


Als alle anderen worden gezien als "vijanden" die de groep aanvallen en vervolgen, worden conflicten voorgeprogrammeerd en worden onnodige gevoeligheden aangewakkerd. Dit is duidelijk te zien in jullie huidige maatschappij waar veel wordt platgewalst - vooral de taal - om aan dergelijke "gevoeligheden" tegemoet te komen, en dit leidt tot absurde situaties. Jullie levens zijn werkelijk uit balans en ernstig beperkt als gevolg van de "noodzaak" om "politiek correct" te zijn, een positie die zich nu over vele gebieden uitstrekt. Politieke correctheid brengt een onvermogen om kritiek te leveren met zich mee. Een kritische manier van denken is in de huidige tijd echter hard nodig, wil men niet terechtkomen in onontwarbare probleemsituaties.


Dus wat is jullie ware identiteit, Geliefden? Jullie zijn deel van alles, en alles is deel van jullie. Het is niet mogelijk, op lange termijn, om jezelf af te zonderen of af te scheiden.


Het volgende aspect van uzelf dat we willen benadrukken is dat U GODDELIJK BENT. Wat betekent dit werkelijk? Het betekent dat u ZO VEEL MEER BENT DAN EEN MENSELIJKE KLOMP VLEES DIE AAN MATERIËLE EN FYSIEKE WENSEN OF EISEN VOLDOET. IN PLAATS DAARVAN BEN JE EEN DEEL VAN DE GODDELIJKE ORDE. JIJ HEBT EEN GODDELIJKE BLAUWDRUK, op dezelfde manier als ELK ZAADJE ONTWORPEN IS OM PERFECT TE GROEIEN IN OVEREENSTEMMING MET EEN PERFECT ONTWERP.


Goddelijk zijn is ook EEUWIG VOORTBEWEGEN OP EEN LEER REIS, GEBRUIKEND WAT VOOR "VOERTUIG" OF "MENSELIJKE OMHULLING" JE OOK HEBT GEKOZEN, MET HET HOOFDDOEL JE KWALITEIT VAN DIENST AAN ANDEREN TE VERBETEREN.


Zeggen IK BEN GODDELIJK, is ook zonder twijfel weten dat er geen dood bestaat - alleen overgang naar het volgende stadium. Evenzo is er geen "verlies", alleen het opdoen van meer ervaring. Er is ook GEEN BEPERKING BINNEN ELKE GROEP, net zoals er geen beperking is binnen een bepaalde incarnatie, alleen voortdurende expansie van het HEILIGE ZELF.


Wij zien zovelen van jullie vastzitten in jullie definities van jezelf, waarbij jullie jezelf laten definiëren door dit of dat etiket, door vroegere "tragedies" of familieomstandigheden, door partners, ouderen, priesters of politici, maar jullie zijn geen van deze definities. Jullie hoeven niet een deel van jezelf op te offeren aan de meningen en voorschriften van anderen om je GEHEEL te voelen.


Wij adviseren stille meditatie waarbij u zult leren de stroom van universele liefde te VOELEN die door elke ader stroomt. Dit is alle steun die je nodig hebt - een nauwe verbinding met het Goddelijke en de veilige wetenschap dat je er deel van uitmaakt. Je kunt het Goddelijke elke seconde om raad vragen. De vertegenwoordigers van het Goddelijke (en dit is ook jullie mandaat - om elke dag van je leven het Goddelijke meer en meer te vertegenwoordigen) in de vorm van persoonlijke ongeziene gidsen staan altijd klaar om jullie te leiden en te helpen. Je hoeft het maar te vragen, en wij zullen je antwoorden.


Een voorbeeld hiervan zijn deze boodschappen die wij overbrengen naar de geest van onze schrijfster. Zij hoeft alleen maar een vraag te stellen, en het antwoord volgt vanzelf. Het opschrijven van de antwoorden is een manier om wijsheid in uw ervaring te verankeren. Wij dringen er bij u op aan vertrouwen in dit proces te ontwikkelen door dit werkelijk "te doen" en hiermee te experimenteren. GEBRUIK DE GODDELIJKE TELEFOONDIENST WANNEER U IN NOOD VERKEERT, in plaats van u in pijn terug te trekken in uw beperkte groepen die uw innerlijke groei afremmen door u in een vermeende maar verstikkende "veilige haven" te plaatsen.


De echte veilige haven, echter, die zich uitstrekt tot in de eeuwigheid, is uw eigen GODDELIJKE KERN. Wij hopen dat wij hiermee duidelijk zijn. Zo niet, dan vragen wij u naar binnen te gaan en raad te vragen aan uw GODDELIJKE RAADGEVERS of aan uw eigen "HOGER ZELF", dat deel uitmaakt van een enorm universum, dat geheel onderworpen is aan GODDELIJKE PRINCIPES, DIE EEN PERFECT PLAN IN PERFECTE GEORDERDE CYCLI MANIFESTEREN.


Dat een cyclus eindigt is geen "tragedie" of een "einde", zoals in de uitdrukking EINDTIJDEN, die opzettelijk wordt gebruikt om angst en verlamming teweeg te brengen. Beëindigingen maken deel uit van een natuurlijk en zeer ingewikkeld mechanisme waarin elk radertje in het volgende grijpt, ongeacht of het radertje klein of oneindig groot is. Zoals reeds gezegd, staat u aan de vooravond van een dergelijke "cyclusbeëindiging", die grote veranderingen met zich meebrengt. Intens bewust te zijn van jullie GODDELIJKHEID tijdens deze fase zal de beste manier zijn om met alles wat volgt om te gaan. Wij omarmen jullie, onze GODDELIJKE SUBJECTEN, in onze GODDELIJKE ARMEN.


Seraphin.


*Seraphin wenst toe te voegen dat het woord "subjecten" niet impliceert dat jullie ondergeschikten zijn onder hemelse controle. Integendeel, jullie staan onder liefdevolle observatie en jullie zijn onderworpen aan onze liefde en leiding, en wij proberen jullie waar nodig te voorzien van onze wijsheid en ons overzicht. Jullie zijn de SUBJECTEN, de INITIATIEFNEMERS, en niet de slachtoffers, in de actie die wij waarnemen.

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE