categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: WAT IS HET EINDE?
By Seraphin BOODSCHAP 444 door ROSIE
Mar 29, 2021 - 1:59:06 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

WAT IS HET EINDE?


Seraphin BOODSCHAP 444 door ROSIE


27 maart 2021


Beste Burgers van de Aarde: terwijl wij toekijken hoe jullie jezelf - bewust of onbewust - in een crisis van onvoorstelbare proporties en acuutheid manoeuvreren, huiveren wij bij de gedachte hoe jullie zullen reageren, wanneer gruweldaden aan iedereen onthuld zullen worden, en wanneer jullie zullen beseffen hoezeer jullie zijn "beetgenomen". Het bedrog is compleet en al heel lang aan de gang, dit is al eonen vóór jullie huidige incarnatie begonnen.


Een aantal van jullie die onderzoek doen en die reeds op het spoor van ontdekking zijn, zullen weten dat er vele dingen te ontdekken zijn. Anderen zullen voor volkomen onverwachte "verrassingen" komen te staan, en zullen dit dus niet zo goed kunnen verdragen. Dit is het gevolg van uw daden, of van gebrek eraan, van uw onderscheidingsvermogen, of gebrek eraan, van uw nieuwsgierigheid en onderzoekend vermogen, of het gebrek daaraan. Van het luisteren naar je "goddelijke vonk", die je aanspoort om integer te handelen en het tegendeel te voorkomen, of het opzettelijk negeren daarvan. En er zijn ook nog anderen die geen toegang hebben tot die innerlijke stem van wijsheid, omdat zij daar niet "gereed" voor zijn.


Sommigen zullen onmiddellijk terugdeinzen bij de gedachte - dat sommigen meer "uitgerust" zijn dan anderen, maar toch is dit het geval. Het menselijk ADN is al eeuwenlang gemanipuleerd, en dit is iets waarvan de meerderheid van de wereldbevolking zich totaal niet bewust is. Verschillende "lichamen" hebben verschillende eigenschappen, en het is niet allemaal eerlijk verdeeld. Jullie kunnen je afvragen waarom dit zo is. Jullie slavenmeesters hebben opzettelijk de massa's gedegradeerd en de begaafden of de weinigen met fysische gaven opgewaardeerd, om hun eigen snode doelen te dienen.


Maar in welk lichaam je je ook bevindt, met welke eigenschappen ook, je ervaart dit alles voor een specifiek leerdoel, en je hebt je hiermee akkoord verklaard vóór je "geboorte". En wat de situatie ook is, het is uw beslissing hoe je reageert op de huidige stress, en inderdaad op de openbaringen waarnaar wij verwijzen. Velen van jullie voelen zich wanhopig, omdat jullie geen EIND hieraan zien. Dit is een gevolg van een zeer sterk beperkt voorstellingsvermogen en een beperkt begrip.


Op dit punt zouden we jullie willen vragen, Geliefden, wat is het EINDE?

Sommigen van jullie zullen, in complete wanhoop, zelfmoord overwegen omdat ze hun leven ondraaglijk vinden. Zij kunnen niet verder zien dan een betonnen muur, verder dan een litanie van tragedies, verder dan een zee van droefheid die hen onvermijdelijk zal overspoelen. Deze gevoelens kunnen overweldigend zijn, maar de mensen die eraan bezwijken zijn diegenen die niet inzien hoe zij zichzelf beperken.


Zij "geloven in" hun eigen beperkte visie. Zij denken dat zij honderd procent juist zijn. Zij denken dat zij de toekomst nauwkeurig kunnen voorspellen, en zij schatten in dat zij daarin geen plaats hebben, en dat die toekomst hen geen jota vreugde zal verschaffen. Zij zijn arrogant genoeg om te denken dat zij het middelpunt van het heelal zijn, en dat zij weten dat dit inderdaad het einde is, en dat het beter is om dit alles niet te overleven en te ondergaan.


Zij kunnen zich niet voorstellen dat er een andere uitweg is. Zij zijn vergeten dat zij, toen zij 12 waren, konden terugkijken op hun gedrag toen zij 7 waren, en konden oordelen dat zij opgegroeid waren, niet alleen lichamelijk, maar ook op geestelijk niveau. En evenzo zullen degenen die op 40-jarige leeftijd terugkijken naar hun overtuigingen, hun geloof en emotionele toestand die zij op 25-jarige leeftijd hadden, en concluderen dat zij vooruit zijn gegaan en volwassen zijn geworden.


Zulke aardbewoners zijn zich bewust van hun groeipotentieel, hoe moeilijk de huidige situatie ook is. Zij weten dat er zich een nieuw inzicht zal voordoen en dat er zich een nieuw perspectief zal openen, die hun vooruitzichten zal verschuiven en nieuwe kansen zal bieden. Zij die dit niet kunnen, zullen in plaats daarvan gewoon HET EINDE zien en weigeren verder te leven.


In welke categorie vallen jullie, Geliefden? Is het allemaal te erg om te dragen? Zullen jullie over een jaar een nieuw perspectief hebben, zelfs als datgene wat jullie "verwachten" geen werkelijkheid wordt? Je spirituele vooruitgang - en we moeten zeggen dat dit de belangrijkste soort vooruitgang is - is niet gebaseerd op een gebeurtenis van buitenaf, hoewel uitdagingen van buitenaf haar kunnen aanmoedigen en ontwikkelen, als uitdagingen worden aangegaan. Je spirituele vooruitgang is een DAGELIJKSE GEBEURTENIS, ongeacht de chaos die je al dan niet omringt, en ongeacht de EINDES die je je kunt wensen.


Tot wanhoop vervallen betekent dat u het hebt opgegeven, dat u zich hebt afgesloten van de goddelijke hand die u voortdurend tracht te leiden. Het betekent dat je het concept van vooruitgang verwerpt en dat je wenst te stagneren. Het betekent dat uw enthousiasme verwaterd is, en dat je jezelf toestaat in een toestand van verlamming en volledige stilstand te komen.


Als je naar de natuur kijkt, zul je zien dat er altijd cycli zijn, zowel in jullie seizoenen als in jullie universum. Probeer jezelf en je bewustzijn in deze cycli te plaatsen en zie jezelf ALS DEEL VAN DIE CYCLI. Zo zul je altijd met hen meebewegen, in volle evolutie, het verleden achter je latend en met gemak verder gaan. Als je je wanhopig voelt, haal dan diep adem en herinner je dit, en onthoud DAT ER GEEN EINDES IS, ALLEEN NIEUWE BEGINPERIODES.


Er liggen zoveel nieuwe beginpunten voor jullie, Geliefden, dat jullie versteld zullen staan, en wanneer ze zich voordoen, zullen jullie je deze boodschap herinneren, aan jullie gegeven in jullie donkerste uur.


Seraphin
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE