From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: VANG DE ZONNESTRAAL OM EEN NIEUWE AARDE TE CREEREN
By SERAPHIN BOODSCHAP 323 door ROSIE
Jan 5, 2018 - 12:42:45 AM

VANG DE ZONNESTRAAL OM EEN NIEUWE

AARDE TE CREEREN

SERAPHIN BOODSCHAP 323 door ROSIE


Nieuwjaarsavond 2017


Bent u klaar, geliefde inwoners van de aarde, om al uw plannen te wijzigen om een zonnestraal te vangen? Kunt u alles ogenblikkelijk laten vallen als u concrete en overtuigende informatie ontvangt dat een verbeterde koers betere omstandigheden zal produceren, of - zoals in uw huidige situatie - een betere wereld? Hoe snel zult u reageren, eens dat u de kans krijgt? Zult u oude gewoontes, oude druk, oude verstrooiingen NOGMAALS toestaan om u af te leiden van uw geambieerd ideaal. En wat IS uw geambieerd ideaal eigenlijk?


Deze belangrijke vragen vereisen uw onverdeelde aandacht. Het woord "onverdeeld" is hier van het grootste belang. Tot nog toe is er zeer weinig TIJD gewijd geweest aan het oplossen van wereldproblemen. Er zijn pogingen gedaan op diverse niveaus door internationale organisaties, maar zij werden doorzeefd met corruptie door degenen die slechts financiele winst nastreven, en zij hebben eigenlijk slechts de oppervlakte gekrast van de fundamentele OORZAKEN.


De oorzaak is een gebrek aan spirituele waarden zoals UNIVERSEEL RESPECT VOOR ALLE LEVEN. De kosmische wetten werden genegeerd en ontheiligd. Schoonheid werd bezoedeld. Intuitie werd buiten beschouwing gelaten. Het Goddelijke werd ontworteld. De kennis dat u EEN GODDELIJK GEHEEL bent is u niet bijgebracht. MAAR ZIJ MOET DEEL UITMAKEN VAN DE TOEKOMSTIGE GENERATIE.


U zult de sleutel zijn voor deze verandering. U zult de werkelijke "goodwill voor alle mensen" bevorderen wat wil zeggen (voor degenen van u die uzelf aanzien als Christenen) dat het KERSTDAG IS HET GEHELE JAAR ROND. Laat de klokken luiden. Reikt uit naar de zonnestraal als zij plots van achter de wolk zichtbaar wordt. Laat alles vallen wanneer u de kans gegeven wordt om een nieuw pad te betreden. Leidt een nieuw leven en verbetert de toestand van ALLEN die u ontmoet op de weg.


U staat aan het kruispunt en zult verplicht worden om uw keuzes te maken. Zal uw beslissing gemaakt worden ten gunste van UZELF of voor ALLEN? Zal dit zijn voor uw zelfzuchtige begeertes of persoonlijk genot, of voor de ganse mensheid? Want dit zal zowel uw lot als uw direct volgende bestemming bepalen. Wij wensen u het beste,Seraphin


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved