categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  John Taylor
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  David Crayford and the ITC
  Environment/Science
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search

Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Jan 15, 2018 - 6:46:38 AM


Nederlands: VANG DE ZONNESTRAAL OM EEN NIEUWE AARDE TE CREEREN
By SERAPHIN BOODSCHAP 323 door ROSIE
Jan 5, 2018 - 12:42:45 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

VANG DE ZONNESTRAAL OM EEN NIEUWE

AARDE TE CREEREN

SERAPHIN BOODSCHAP 323 door ROSIE


Nieuwjaarsavond 2017


Bent u klaar, geliefde inwoners van de aarde, om al uw plannen te wijzigen om een zonnestraal te vangen? Kunt u alles ogenblikkelijk laten vallen als u concrete en overtuigende informatie ontvangt dat een verbeterde koers betere omstandigheden zal produceren, of - zoals in uw huidige situatie - een betere wereld? Hoe snel zult u reageren, eens dat u de kans krijgt? Zult u oude gewoontes, oude druk, oude verstrooiingen NOGMAALS toestaan om u af te leiden van uw geambieerd ideaal. En wat IS uw geambieerd ideaal eigenlijk?


Deze belangrijke vragen vereisen uw onverdeelde aandacht. Het woord "onverdeeld" is hier van het grootste belang. Tot nog toe is er zeer weinig TIJD gewijd geweest aan het oplossen van wereldproblemen. Er zijn pogingen gedaan op diverse niveaus door internationale organisaties, maar zij werden doorzeefd met corruptie door degenen die slechts financiele winst nastreven, en zij hebben eigenlijk slechts de oppervlakte gekrast van de fundamentele OORZAKEN.


De oorzaak is een gebrek aan spirituele waarden zoals UNIVERSEEL RESPECT VOOR ALLE LEVEN. De kosmische wetten werden genegeerd en ontheiligd. Schoonheid werd bezoedeld. Intuitie werd buiten beschouwing gelaten. Het Goddelijke werd ontworteld. De kennis dat u EEN GODDELIJK GEHEEL bent is u niet bijgebracht. MAAR ZIJ MOET DEEL UITMAKEN VAN DE TOEKOMSTIGE GENERATIE.


U zult de sleutel zijn voor deze verandering. U zult de werkelijke "goodwill voor alle mensen" bevorderen wat wil zeggen (voor degenen van u die uzelf aanzien als Christenen) dat het KERSTDAG IS HET GEHELE JAAR ROND. Laat de klokken luiden. Reikt uit naar de zonnestraal als zij plots van achter de wolk zichtbaar wordt. Laat alles vallen wanneer u de kans gegeven wordt om een nieuw pad te betreden. Leidt een nieuw leven en verbetert de toestand van ALLEN die u ontmoet op de weg.


U staat aan het kruispunt en zult verplicht worden om uw keuzes te maken. Zal uw beslissing gemaakt worden ten gunste van UZELF of voor ALLEN? Zal dit zijn voor uw zelfzuchtige begeertes of persoonlijk genot, of voor de ganse mensheid? Want dit zal zowel uw lot als uw direct volgende bestemming bepalen. Wij wensen u het beste,Seraphin
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2018 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: HET VERBINDEN VAN HARTEN, HANDEN EN GEEST
Nederlands: MORELE KEUZES, OF INEENSTORTING
Nederlands: EEN WAARSCHUWING: VERWACHT HET TEGENOVERGESTELDE
Nederlands: LICHTWERKERS RIJZEN OP IN IVOREN TORENS
Nederlands: GLOBALE DOORBRAAK
Nederlands: HET IJS BREKEN EN HET VUUR AANWAKKEREN OM GROEI TE STIMULEREN
Nederlands: DE EDELSTENEN ZULLEN OPRIJZEN NAAR DE ZON
Nederlands: OP DE SNEE VAN HET MES VAN PIJN EN VREUGDE
Nederlands: VANG DE ZONNESTRAAL OM EEN NIEUWE AARDE TE CREEREN
Nederlands: DE IDEALE RELATIE BETEKENT HET EINDE VAN DE EEUWIGE WINTER
Nederlands: GLOBALE VERANDERING EN HET HEROPNEMEN IN DE GALACTISCHE FAMILIE
Nederlands: DE JUISTE VRAGEN STELLEN TE MIDDEN VAN DE FINALE CHAOS
Nederlands: HET CONTROLEREN VAN UW OMSTANDIGHEDEN; DE EEUWIGDURENDE BEWEGING
Nederlands: DE TOESTAND VAN “GELIQUIDEERD” TE ZIJN
Nederlands: KNARSEND TOT STILSTAND KOMEN
Nederlands: HET VOLGEN VAN MENSEN EN HET VOLGEN VAN REGELS
Seraphin Messages 2017 in DUTCH (Jan-Oct)
Nederlands: HET PANORAMISCH ZICHT ZAL ZICH VOOR U OPENEN
Nederlands: BETREFFENDE ONS WERKELIJKE ZELF
Nederlands: ZELF DE KNOPEN ONTRAFELEN: DE VOLLEDIGE ONTHULLING