categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Dec 29, 2018 - 7:23:11 PM


Nederlands: UW WERELD, UW GEEST – HET OERWOUD DAT OPHELDERING VEREIST
By SERAPHIN BOODSCHAP 349 door ROSIE
Aug 8, 2018 - 1:04:59 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

UW WERELD, UW GEEST - HET OERWOUD DAT OPHELDERING VEREIST

SERAPHIN BOODSCHAP 349 door ROSIE


7 augustus 2018


Wanneer u van op afstand een oerwoud observeert, kunt u een aangename indruk ervaren van afwisselend groene tinten, een homogene achtergrond in de verte die geen verdere bedenking vergt, trouwens u bent meer bezorgd over datgene waarmee u zo duidelijk geconfronteerd wordt in uw onmiddellijke omgeving en dat uw aandacht vraagt. Uw dagelijkse levens verlopen in een nooit eindigende slier van gelijksoortige dagen, onderbroken door wat u "weekend" noemt, maar wij zeggen u dat gigantische EINDEN aan het komen zijn en dat uw gehele focus gericht zal zijn op NIEUWE DAGERADEN.


Een deel van dit nieuw beginnen, dat zal starten op een spectaculaire manier, zal betrekking hebben op het OPRUIMEN VAN DE CHAOS, wiens zicht u zo vertrouwd is, maar die u eigenlijk nooit benaderd of onderzocht hebt.


Terwijl u dichterbij komt, zult u in de eerste plaats overweldigd worden door de enorme hoogte van de bedekking, veel hoger dan alles wat u zich had kunnen inbeelden, en u zult evenzo verwonderd zijn over de dichtheid van het kreupelhout die het praktisch onmogelijk maakt om de ene voet voor de andere te plaatsen. Dit wil zeggen dat iedere stap een uitzonderlijke krachtsprestatie wordt. U zult verplicht zijn om u een weg te hakken door al die obstakels en dit zal een enorme kracht en vastberadenheid van u vereisen.


Waarom zult u dit hoeven te doen? Openbaringen zullen u te gronde drukken, zij zullen u in een toestand van ultieme depressie en woede en wanhoop achterlaten als u niet oprijst en overschakelt naar de onderzoek modus. Geconfronteerd met al uw nieuw weten dat u plots gegeven is, zult u de bron ervan WILLEN vinden, u zult willen ontdekken WAAR U VERKEERD BENT GEGAAN, en u zult willen uitzoeken HOE U DE VERNIETIGENDE RICHTING VAN ZAKEN DIE HIERTOE GELEID HEEFT KUNT HERSTELLEN. Dit is de reden waarom u zich verplicht zult voelen om het oerwoud pad te bewandelen, of beter om u een weg te banen doorheen het kreupelhout, want er zal geen vertrouwde en vooraf klaargemaakte en onderhouden weg zijn om uw last te verlichten of uw pad te bevloeren. U zult de baanbrekers worden.


Wat zal u in het oerwoud ontdekken? Krioelende onbeperkte groei van "goed" en "slecht", inderdaad die contrasten zijn er, hoewel uw huidige atmosfeer van "verdraagzaamheid" zou verkiezen om deze termen niet te gebruiken. U zult echter vinden dat dit onvermijdelijk is, want wat u zult ontmoeten valt noodzakelijkerwijze in één van deze twee categorieën. U zult vinden dat het struikgewas wreedheden verbergt. U zult vinden dat de duisternis een geschikte beschutting is voor gruwelijke misdaden. U zult ook plaatsen van voortreffelijke schoonheid ontdekken die stikken in overwoekering van klimplanten, en die plaatsen zult u vrijmaken en ten toon stellen voor de vreugde van anderen. U zult levende wezens vinden die slapen in het kreupelhout, op plaatsen waarvan u dacht dat het onmogelijk was om er te leven. U zult de lichamen vinden van degenen die trachtten om het oerwoud te onderzoeken vóór u en die het niet overleefden om de wereld te vertellen over haar onaangename geheimen.


Hoe dieper u in het oerwoud doordringt, hoe dieper u reist op een fysiek maar ook op een mentaal vlak, want het oerwoud vertegenwoordigt ook de chaos in uw geest die radicale opheldering vereist, aarding, zuivering en her aanpassing. Uw gedachten zijn dikwijls verward, verlegen, dood of gesmoord, zoals de delicate bloemen in het oerwoud waar het kreupelhout ongehinderd alles overwoekert.


Zult u oprijzen, Geliefden, en de paden zuiveren van de afval? Zult u elkaar de hand geven en u in het onbekende wagen? Zult u uw nieuwsgierigheid volgen hoewel u weet dat u bepaalde verwoestende nieuwe openbaringen kunt ontmoeten?


Deze wereld zuiveren van alles wat duister is wordt een noodzakelijke taak voor al degenen die op deze planeet wensen te blijven. U bent allen deel van dit ene organisme, en als één deel oproer veroorzaakt, wat het geval geweest is voor duizenden jaren, dan is het gevaar voor allen uiterst ernstig.


De toestand waarin u zich nu bevindt is gekarakteriseerd door een totale afwezigheid van klaarheid. Niets is doorzichtig buiten uw eigen kleine wereldjes, maar de invloeden van de chaos verstikken u en bedreigen uw bestaan, omdat de leiders van die chaos oorlog en vernietiging als doel hebben, en hun macht niet willen afstaan. Zo knaagt de chaos steeds sneller aan uw persoonlijke "ruimte", met de bedoeling om u te overweldigen en te controleren.


U bent de veroveraars. U bent hier om de verandering mogelijk te maken. Wij vragen u om anderen de hand te geven die nog niet de moed verworven hebben om vragen te stellen, en om hen in mededogen te leiden doorheen het duistere struikgewas. Wij zeggen dit om u te waarschuwen over de diepte en de schielijkheid van wat zal gebeuren. Verlicht de weg van degenen die tot uw licht aangetrokken zijn. Wij danken u voor uw bijdrage tot het momentum van de gebeurtenissen.


Seraphin.
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2019 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: GODS WACHTKAMER
Nederlands: DE VREDE DIE ALLE BEGRIP TE BOVEN GAAT
Nederlands: HIJGEN NAAR LUCHT EN HET LOSLATEN VAN UW KRUKKEN
Nederlands: DRIE STEMMEN DIE VOOR JE ZINGEN, UW STEM VRAGEND
Nederlands: DE VOORDELEN VAN EEN PAUSE
Nederlands: BRANDKAMER GEDRAG EN GODDELIJKE CONTROLE
Nederlands: TIJDEN VAN PERFECTE VOORBEREIDINGING
Nederlands: DE GEVAREN VAN OVERBESCHERMING
Nederlands: LEVEN EN DOOD AAN UW VOORDEUR
Nederlands: HUIDIGE KRANKZINNIGHEID: MOGELIJKHEDEN TOT ACTIE
Nederlands: OP WEG NAAR DE HEMEL
Nederlands: HET UITSTREKKEN VAN LICHAAM EN GEEST
Nederlands: OUDE LACUNES, NIEUWE LACUNES EN HET CREËREN VAN LACUNES
Nederlands: HET HEMELS VERHOOR
Nederlands: DUISTERNIS EN NEGATIEVE ENERGIE
Nederlands: BRANDEN VAN VERNIELING EN VERNIEUWING
Nederlands: IN ELKAAR GRIJPENDE CIRKELS EN DE GROEI VAN LICHTHEID
Nederlands: DE OPEN DEUR
Nederlands: ER IS AL LANG EEN ZAADJE GEPLANT: ONTKIEMING DOOR HET VUUR
Nederlands: WAAR MEDEDOGEN, GAAT NIET OVER "AARDIG ZIJN".