From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: UW REIS EREN
By SERAPHIN BOODSCHAP 404 door ROSIE
Mar 5, 2020 - 2:42:33 AM

UW REIS EREN


SERAPHIN BOODSCHAP 404 door ROSIE


3 maart 2020

Als u terugkijkt op uw reis in dit leven tot nu toe, zult u periodes herkennen waarin u in naïviteit of in blinde goedheid handelde, maar achteraf zult u zien dat deze houding ongepast was. Bij deze negatieve  herinneringen blijven stilstaan kan je tot de conclusie brengen dat het leven gewoon een aaneenschakeling van mislukkingen is geweest, het  lopen in de ene valkuil na de andere.

Toch wordt dit alles GEWIJZIGD als er tussen elke fase of gebeurtenis een pauze is om na te denken en om UZELF TE FELICITEREN VOOR HET LEREN VAN IETS NIEUWS. Deze pauze is essentieel, als een verademing, een herstel- en heroriëntatieperiode, als een gelegenheid om uw persoonlijke vooruitgang te vieren. Zonder deze pauze komt men in een vicieuze cirkel van misverstanden terecht en blijft men vastzitten in een eeuwige "sleur".

Klinkt dit niet als een "hel", Geliefden? De hel waar je zo graag naar verwijst? DIT IS HET INDERDAAD, UW EIGEN GEMAAKTE HEL. De manier om "de hemel te creëren" echter is even pauzeren om na te denken over uw leerproces.


Houd dit in gedachten als de situatie op jullie planeet intenser wordt en blijkt af te dalen in de "hel" van jullie eigen makelij (en ja, een virus is niet simpelweg een gril van de natuur, maar het resultaat van door de mens gecreëerde techniek en verspreiding). Houd ook het idee van "zelfgemaakte helse situaties" in gedachten terwijl u kijkt naar uw gedrag dat steeds meer wordt gedomineerd door ANGST. U hoeft hier niet aan toe te geven.

Alleen u kunt uw nieuwsgierige geest gebruiken om uit te zoeken wat dit werkelijk met uzelf te maken heeft en wat u ervan kunt leren, want wat er "buiten u" gebeurt is een weerspiegeling van wat er "binnen u" gebeurt.
We verzekeren je dat de periode van vrede zal volgen, met voldoende tijd voor zelfonderzoek, gedragscorrectie en viering. Zo zullen jullie allemaal door "catastrofale tijden" naar de hemel van eigen constructie evolueren.

We vragen u dus niet uw reis te veroordelen maar te eren, want elke stap draagt bij tot verder leren. U staat nog in de kinderschoenen van de kennis: er staat u nog zoveel te wachten, en hoewel u ontsteld zult zijn over uw eigen onwetendheid zult u zich tegelijkertijd verheugen in alle nieuwe ontwikkelingen die u worden geopenbaard.

Er zullen momenten zijn dat je volledig ontredderd bent, dat je je te verlamd voelt om verder te gaan. Wanneer dit gebeurt, ben je geroepen om het spirituele harnas van de helden aan te trekken en je ware leiderschapsposities in te nemen.

Door in actie te komen, zij het op een stille "stap voor stap" manier of in de publieke opinie, zal deze wanhoop voor een groot deel weggenomen worden. Wordt actief, op eender welk tempo, maar stagneer niet. Dit zal u door de moeilijke periodes heen helpen. Raadpleeg vaak uw innerlijke gidsen, want zij denken met u mee en zijn zeer begaan met uw welzijn in deze veelbelovende tijden.

We zien dit alles zich voor onze ogen ontplooien als een groot opgerold tapijt, dat gestaag wordt opengerold door de menselijke en hemelse hand. Twijfel er nooit aan dat dit alles blootgelegd zal worden. Het is een proces dat, eenmaal in gang gezet, niet gewijzigd kan worden, net zoals een opgerold tapijt slechts in één richting kan worden ontvouwd. Bij het afrollen zal het onvermijdelijk een bepaalde ruimte op de vloer in beslag nemen. Het kan niet plotseling onder een hoek van 90 graden rollen en een andere ruimte innemen. Alles is georganiseerd en bepaald, de enige "onbekende ontbrekende factor" is de snelheid van onthulling.

Een zwaar tapijt kan niet worden uitgerold door één persoon die aan één kant duwt. Er zijn meerdere personen nodig die GELIJKTIJDIG EN SYNCHROON duwen. Dit zijn de kwaliteiten die u nu moet laten zien, door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. En wat is dit doel? Het creëren van een wereld die precies het tegenovergestelde is van wat je tot nu toe hebt gemanifesteerd. Onderschat je eigen betekenis hierin niet, want elke gedachte, elk woord en elke handeling draagt bij aan de GROTE ONTHULLING VAN DE WAARHEID.

En later, als dit alles tot het verleden behoort, zult u in triomf terugblikken en zult u uw aandeel in deze geweldige reis kunnen waarderen.

We waken met bezorgdheid over degenen die denken dat ze "te zwak" zijn om met dit alles om te gaan, maar ze zullen ook hun plaats vinden, waar dat ook moge zijn. We kijken ook met vertrouwen neer op degenen wiens "leermechanismen" al functioneren, want jullie zullen de helden van morgen worden. Hiermee verlaten we u,


Seraphin


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved