From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: U BENT HEILIG GEREEDSCHAP IN DIENST VAN HET GODDELIJKE.
By SERAPHIN BOODSCHAP 393 door Rosie
Oct 14, 2019 - 5:44:21 AM

U BENT HEILIG GEREEDSCHAP IN DIENST VAN HET GODDELIJKE.


SERAPHIN BOODSCHAP 393 door Rosie


12 oktober 2019

Als u zich niets anders herinnert van mijn leer, lieve bewoners van de aarde, onthoudt dan alleen dit: JULLIE ZIJN HEILIGE WERKTUIGEN IN DE DIENST VAN HET GODDELIJKE.

Het is misschien nuttig om je opnieuw te herinneren aan wat je NIET bent: je bent geen hulpeloze baby, geboren in uiterst ongunstige omstandigheden, voorbestemd om op een bepaald moment je onschuld te verliezen en te bezwijken voor de machinaties van een wrede, verloederde wereld. Als je jezelf op deze manier ziet, als je jezelf uitsluitend als slachtoffer identificeert, ONTKEN je het glorieuze doel van je wonderbaarlijke bestaan EN UW INVLOED op een moment door UZELF GEKOZEN, en geboren in omstandigheden SPECIFIEK VOOR UZELF GESELECTEERD om te leren en te helpen. Ja, er kunnen zich onderweg verschrikkingen voordoen, en zij zullen u ertoe aanzetten om het tegenovergestelde ervan te bereiken.

We spreken hier tot hen die dit lezen, die noodzakelijkerwijs oudere zielen zullen zijn, die zich ten dele bewust zijn van hun eeuwige reis, maar we spreken u in krachtige bewoordingen aan, want zelfs u zult soms VERGETEN.


Er zijn er natuurlijk ook die volledig buiten ons bereik liggen, omdat ze om welke reden dan ook geen "weten" hebben ontwikkeld of het vermogen tot zelfreflectie.

En wat zijn deze "omstandigheden" die u hebt gekozen? Ze lijken - zeker nu - de "laagste van de laagste" te zijn, en hierin zou je volledig gelijk hebben. En wat zou jullie motivatie zijn, nu jullie als briljante lichtsferen deze duisternis binnengaan? Het moet nu al kennelijk zijn - en toekomstige gebeurtenissen zullen dit zeker ABSOLUUT DUIDELIJK maken - dat je niet geïncarneerd bent om "hier een goede tijd door te brengen", of puur om eigen doeleinden na te streven. Je verantwoordelijkheidsgebied bestrijkt niet alleen jezelf, maar ook de GEHELE WERELD.

We weten dat dit een enorme visie is die we voor jullie openstellen en ze is bedoeld om jullie te inspireren, om met opgeheven hoofd voort te bewegen, om kritisch en voortdurend de scènes te observeren die op het eerste gezicht misschien niets met jullie te maken lijken te hebben.


Wat houdt dat in, verantwoordelijkheid nemen voor de wereld? Het betekent dat je jezelf minder serieus neemt en anderen op de eerste plaats zet. Het betekent dat je jezelf ziet als een VOORBEELD voor anderen om te volgen. Het betekent ALTIJD HANDELEN MET INTEGRITEIT, ALSOF MILIOENEN OGEN U OBSERVEREN EN U IMITEREN.

Dit is wat het betekent om in GLOBALE SCHOENEN te stappen zodat jullie kunt OPENBAREN DAT JULLIE HEILIGE WERKTUIGEN BENT IN DIENST VAN DE MENSHEID EN HET GODDELIJKE. De schoenen zijn gemaakt. Binnenkort worden ze aan uw deur geleverd.


Seraphin

 


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved