categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 15, 2021 - 10:28:00 PM


Nederlands: TERUG NAAR HET VOLLEDIGE PANORAMISCHE UITZICHT
By SERAPHIN BOODSCHAP 157 door ROSIE
Dec 25, 2020 - 1:35:06 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

TERUG NAAR HET VOLLEDIGE PANORAMISCHE UITZICHT

SERAPHIN BOODSCHAP 157 door ROSIE18 oktober 2013


Beste inwoners van de aarde: het VOLLEDIGE PANORAMISCHE BEELD zal binnenkort aan u worden gepresenteerd, wanneer het hoogtepunt van de hoogste piek is bereikt. Deze weergave omvat ALLE HOOGTES EN ALLE LAAGTEN - de VOLLEDIGE GLORIE waartoe u bent opgestegen en de KELDERENDE DIEPTEN waarin u bent gevallen.


Laten we ons eerst richten op de diepten - het volledige scala aan onmenselijke activiteiten waarvan "alledaagse" en "normale" burgers momenteel worden afgeschermd. Zelfs nu, wanneer ze worden geconfronteerd met solide feiten en onbetwistbare bewijzen van misbruik, marteling, slachtofferschap en uitbuiting op grote schaal, ZULLEN ZIJ HET MOEILIJK HEBBEN OM DIT TE GELOVEN. Ze zullen zich moeten afvragen WAAR WAS IK IN ELK VAN DEZE GEVALLEN? WAT WAS IK AAN HET DOEN? WAT HEB IK NIET OPGEMERKT? En ze zullen worden aangemoedigd om dieper na te denken, zodat ze de tekenen en incidenten herkennen die ze DAADWERKELIJK waarnamen, maar waarop ze niet hebben gereageerd uit angst voor vergelding, of vanwege "vooringenomenheid met belangrijker zaken", of vanwege berusting in het lot, of vanwege PURE ONVERSCHILLIGHEID.

Er is ook de fatale gedachtestructuur die deze weg volgt: de gedachte die zegt HOE VERSCHRIKKELIJK, MAAR DIT ZAL MIJ NIET OVERKOMEN. Dit is breedschalige naïviteit, WANT JULLIE LEVEN ALLEN OP DEZELFDE PLANEET EN ALLES BEÏNVLOEDT ALLES. Het toont ook het falen van de mens om "menselijk" te zijn, in tegenstelling tot een machine zonder emotie - het gebrek om VOLLEDIG MEE TE LEVEN MET DEGENEN DIE LIJDEN, EN

OM U IN DE SCHOENEN VAN DEZE MINDER BEGUNSTIGDEN TE BEVINDEN. Deze DEIPTE VAN MEDELEVEN IS VEREIST. Als je de DIEPTE ziet waarin je bent gezakt, zal dit mededogen op grote schaal worden getriggerd. Zo bevatten de GROTE DIEPTEN intrinsiek de zaden voor het stijgen naar GROTE HOOGTEN.


Het VOLLEDIGE PANORAMA van jullie zwakheden zal voor jullie in kaart worden gebracht met kristalhelderheid. En in dIT SCHITTEREND HELDER LICHT, dat alles blootlegt, zullen de DUISTEREN ook heel duidelijk worden gedefinieerd - de FAKKELDRAGERS, de BRENGERS VAN DE WAARHEID, degenen die hun leven hebben opgeofferd in hun pogingen om de heersende ijzeren vuist te betwisten die alle mensen van alle naties in gehoorzaamheid knuffelen. U zult de WERKELIJKE HELDEN EN HELDINNEN zien die de leugens doorboorden en u probeerden te waarschuwen. U zult de echte MEDEVOELENDE WERKERS zien die al een glimp van het panorama hebben opgevangen, en die jullie blik op het panorama probeerden te richten.
U zult VERONDERSTELDE HELDEN zien die gedegradeerd zijn tot de positie van echte schurken, en u zult zien dat "echte schurken" gerehabiliteerd zijn tot de status van dappere en bezorgde burgers.


In het PANORAMA zult u meegenomen worden doorheen het GANSE SPECTRUM VAN EMOTIES, en degenen die niet gewend zijn zich authentiek te uiten zullen het "slechter" doen dan degenen die routinematig hun behoeften en meningen en gevoelens uiten. Zo zullen er een miljoen gevallen van wanhoop zijn, bijna onmiddellijk gevolgd door een miljoen gevallen van vreugde, gevolgd door een miljoen gevallen van zelfhaat, gevolgd door een miljoen gevallen van vertrouwen, gevolgd door een miljoen gevallen van klaaggezang en veroordeling, gevolgd door een miljoen gevallen van lof, gevolgd door een miljoen gevallen van slachtofferschap, met als hoogtepunt een miljoen GODEN EN GODINNEN die OPRIJZEN OM EEN NIEUWE WERELD TE CREËREN. Ik gebruik het woord MILLIOEN om de intensiteit van de periode die u te wachten staat over te brengen.


Het panoramische uitzicht omvat het zien van alle gevoelsintensiteiten in jezelf en in anderen. Het omvat het hebben van een 360 graden zicht op alle horizonten en het zien van jezelf als een centrale spil die verbonden is met iedereen. Niets kan worden verborgen of over het hoofd gezien, zoals het grove bedrog dat beweert dat er NIETS EN NIEMAND buiten de grenzen van je aardse horizon leeft, zowel in de fysieke zin (het bestaan van talloze werelden binnen en buiten de observatiemogelijkheden van je telescopen en microscopen) als het zicht buiten de fysieke dimensies van je eigen lichaam. Jullie zijn zoveel meer dan deze uitwendige lichaamsbeperkingen, Geliefden. Uw reizen binnenin en de antwoorden en ervaringen die u daar kunt vinden, zullen UW HUIDIGE OPVATTING VAN DE WERELD BINNENSTE BUITEN DRAAIEN. Volledig nieuwe vergezichten zullen zich voor u openen.


Hoe gaat u deze nieuwe landschappen benaderen? U kunt een tijdje vertrouwen op "oude" constructies, methodes en krukken, maar na een tijdje zult u BESEFFEN DAT ZIJ OVERBODIG ZIJN EN DAT EEN CONTACT MET EIGEN GODDELIJKHEID ONMIDDELIJK EN ABSOLUUT KAN ZIJN zonder dat er extra ceremonies? tussenpersonen of specifieke bewoordingen voor nodig zijn.


Als u in het PANORAMISCHE BEELD komt, wordt u uiteindelijk deel van de  PANORAMISCHE MENSHEID, en ziet, hoort en weten u wat er allemaal gebeurt. U zult u uit de eeuwenoude ketenen bevrijden die u in slavernij houden, om als een NIEUWE SPECIES te voorschijn te komen. U zult u alleen nog laten leiden door LIEFDE voor iedereen. U zult voortdurend DANK BETUIGEN. U zult de dag prijzen waarop u alles verloor om alles te winnen.


Voordat dit panorama zich voor u opent, zullen haarfijne barstjes veranderen in afgronden, onbenullige leugentjes zullen veranderen in rechtszaken, onzorgvuldige opmerkingen zullen langdurige vriendschappen verbreken, en een vluchtige regenbui kan het uiteenvallen van een dam veroorzaken. Alle vergeten gebreken ZULLEN NAAR DE OPPERVLAKTE RIJZEN. Tegelijkertijd, zullen alle gebaren van vriendschap en vrijgevigheid, zorgvuldig gedrenkt in waarheid NAAR DE OPPERVLAKTE RIJZEN OM GEZIEN EN BESEFT TE WORDEN.


Dit is waar u zich nu bevindt - neerkijkend op een landschap dat snel verandert voor uw ogen, en waar alles weldra IN COMPLETE SCHERPE FOCUS zal te zien zijn.


De vage, verwarde, onzekere, verdachte, fluctuerende omlijningen van het verleden zullen veranderen in EEN TOTAAL HELDER GEDETAILEERD BEELD, dat je in staat zal stellen om vol vertrouwen een nieuwe toekomst voor de mensheid op te bouwen.


Seraphin

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2021 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: WIJ VRAGEN OM VERGEVING
Nederlands: HET HEILIGE EXPERIMENT
Nederlands: ÉÉN DRUPPEL IN DE OCEAAN EN DE KRACHT VAN HET ÉNE
Nederlands: WAT IS JE WARE IDENTITEIT?
Nederlands: HET VERZORGEN VAN DE INNERLIJKE TUIN
Nederlands: UW KEUZE VAN VOERTUIG VOOR REIZEN
Nederlands: ONDERBREKINGEN EN BRANDENDE BRUGGEN
Nederlands: DE GROTE KLOK LUIDT
Nederlands: DE GODDELIJKE ACHTERGROND EN HET HEILIGE WERK
Nederlands: HET WANDTAPIJT VAN TRANSFORMATIE
Nederlands: HET GODDELIJKE VERBLIJF
Nederlands: HET GROTE ONZICHTBARE ERKENNEN
Nederlands: Zegeningen in vermomming
Nederlands: DE VELE GEZICHTEN VAN VOLMAAKTHEID
Nederlands: DE PUNT VAN EEN NAALD, EN LOKALISEREN
Nederlands: WIL JE VRIJHEID OF ONBUIGZAME GODDELIJKE AUTORITEIT?
Nederlands: WAT IS HET EINDE?
Nederlands: DE BERG VAN LEUGENS EN DE HOOGTE VAN JULLIE VAL
Nederlands: DE NAVIGATOR
Nederlands: HET ONTDEKKEN VAN DE WAARHEID EN DE VREUGDE DIE KOMT