From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: STREVEN NAAR EENHEID
By SERAPHIN BOODSCHAP 406 door ROSIE
Apr 25, 2020 - 2:41:14 AM

STREVEN NAAR EENHEID

SERAPHIN BOODSCHAP 406 door ROSIE


1 april 2020


Lieve aardbewoners die momenteel een periode van intens lijden doormaken. Zo zie je het - een periode van quarantaine waarin je niet verder mag gaan met je dagelijkse leven en de vertrouwde gezichten.


Maar niet gekend door jullie, Geliefden van de "ENE CREATIE", jullie zijn, als planeet, al duizenden jaren in een periode van quarantaine, gescheiden van jullie galactische buren en van het harmonieuze netwerk van de universum administratie die zoveel hulp en troost had kunnen bieden tijdens jullie beproevingen.


Deze "quarantaine" werd geïnitieerd door JULLIE "ZELF" (eigenlijk door de VROEGERE INCARNATIE VAN JULLIE "ZELF"). Het was een doelbewuste poging van uw kant om te ontsnappen aan de universele wet, om uzelf erboven te plaatsen, om afstand te doen van jullie verantwoordelijkheid, om "alleen te gaan", om vooruit te gaan zonder rekening te houden met de gevolgen van jullie daden, om uzelf af te zonderen als goden, en om anderen te zien als "minder".


Gedurende millennia hebben deze criminelen uw maatschappij gedomineerd en de rest van u - verzwakt en gemanipuleerd - in hun greep gehouden, met behulp van alle denkbare, ondenkbare en slinkse methoden om u in het DUISTER te houden.


Maar de wetten van evenwicht zijn altijd aktief, en aangezien de slinger reeds millennia lang naar het duister gezwaait heeft - met als gevolg sommige van de meest gruwelijke en afschuwelijke misdaden tegen de mensheid - dan moet hij noodzakelijkerwijs die beweging compenseren en IN DE RICHTING VAN HET LICHT ZWAAIEN.


Zie je, de kosmische wetten zijn eenvoudig en effectief, en TREDEN ALTIJD IN WERKING WANNEER DE BEGRENZING BEREIKT IS, net zoals je zelf in woede uitbarst als je geduld te lang op de proef wordt gesteld. Wanneer je het "kookpunt" bereikt, is er geen teruggang. Wanneer de weegschaal overslaat, is er geen "terugkeer" mogelijk.


Sommigen van u denken naïef dat u - na deze periode van onderbreking - terug zult keren naar het leven zoals het was - dat u terug zult keren naar wat u "normaal" pleegt te moemen, maar dit zou de kosmische wetten tarten. Cycli moeten worden voltooid. Beëindiging en DOOD van ontaard gedrag is een vereiste voor nieuwe groei. Angst moet worden gevoeld, om terug te keren naar LIEFDE. Afzondering moet in haar totaliteit worden ervaren, om TERUG TE KEREN NAAR COMPLETE EENHEID.


Jullie leiders hebben door de eeuwen heen ontelbaar veel constructies ontworpen om jullie gescheiden te houden - natie tegen natie, man tegen vrouw, politieke partij tegen politieke partij, kaste tegen kaste, mens tegen dier (ja, jullie mishandelen, doden en eten ze), en individu tegen individu - strevend naar macht.


Naar wat ZULLEN JULLIE STREVEN WANNEER DIT ALLES VOORBIJ IS ? (en we kunnen u verzekeren dat al deze verdorvenheid en misbruik van uw "onafhankelijkheid" spoedig voorbij zal zijn, inclusief de verwijdering van uw duistere leiders die het bevorderd hebben).


Het trauma van het ontdekken van de ware, gemene aard van uw AFZONDERING, en van het ontdekken van de onmenselijke marteling en kannibalistische aard van degenen die u bij de neus hebben geleid, zal zeer moeilijk te dragen zijn. Velen zullen het niet kunnen verdragen - daar ze niet van moedig, pioniersmaterieel gemaakt zijn - en zullen naar andere rijken vertrekken. (het proces dat jullie ten onrechte "de dood" noemen, want het betekent gewoon "het leven elders", met een nieuwe taak om te vervullen en om een nieuwe rol te spelen).


Degenen die blijven zullen STREVEN NAAR HET TEGENOVERGESTELDE. Alle omheinigen van afzondering, die door de eeuwen heen met immense invloed en financiële macht zijn ondersteund, ZULLEN VALLEN, dit zal leiden naar het overhouden van een intens, voortdurend brandend VERLANGEN NAAR EENHEID. Het is deze monumentale kracht die jullie persoonlijke leven, gemeenschappen, jullie naties en wereld een nieuwe vorm zal geven. Zij zal alle denken, discussies en handelingen doordringen.


Ziet u nu, bewoners van de aarde, waarom deze huidige PERIODE VAN AFZONDERING ZO CRITISCH is? Zij lijkt misschien verbonden met een heel ander scenario - dat van het verspreiden van ziekte - maar zij is eigenlijk specifiek ontworpen om jullie tot rede te brengen en om - in jullie eigen lichaam en geest - de PIJN VAN AFZONDERING te ervaren.


"Hoe is dit mogelijk?" vraag je je misschien af. Je bent verstrikt in het web van propaganda dat deze betreurenswaardige toestand op aarde voor een immens lange periode heeft gevoed. De bedrieglijkheid en de aandacht voor het detail die uw controleurs gebruiken, heeft u goed geschoold. U in detail informeren over het bestaan van welwillende galactische krachten, zou u gewoon met een glimlach en een afwijzende handzwaai relativeren - zo volledig zijn jullie gehersenspoeld, zo enorm zijn jullie bedrogen.


Dit tapijt van leugens staat op het punt om onder jullie voeten vandaan te worden getrokken. VERHEUG JULLIE, want deze cyclus komt noodzakelijkerwijs tot haar einde, en uw aandeel in het nieuwe "landschap", gereinigd van vuil en corruptie, zal een soms pijnlijke maar uiteindelijk glorieuze overgang zijn.


We zullen hier stoppen met deze boodschap - het papier van deze schrijver raakt op - en jullie tijd ook. WORDT WAKKER, BEOORDEELT JULLIE KWALITEITEN, HERKENT JULLIE FOUTEN EN STAPT STOUTMOEDIG UIT NAAR EEN GLORIEUZE TOEKOMST.


Seraphin.

 


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved