categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Jan 14, 2020 - 12:07:47 PM


Nederlands: OP WEG NAAR DE HEMEL
By SERAPHIN BOODSCHAP 381 door ROSIE
May 31, 2019 - 3:38:41 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

OP WEG NAAR DE HEMEL

SERAPHIN BOODSCHAP 381 door ROSIE


30 mei 2019

Kun je je voorstellen, Geliefden, dat je niet elke dag worstelt om "de eindjes aan elkaar te knopen", van de ene verplichting naar de andere, bleek en uitgeput, maar dat je hier eigenlijk bent om je BEWUSTZIJN TE VERGROTEN, om de ONTWIKKELING VAN JE ZIEL TE VOEDEN, om in WIJSHEID TE GROEIEN EN STEEDS UITBREIDENDE RINGEN VAN LICHT UIT TE STRALEN VANUIT UW RADIEREND CENTRUM, OP UW EEUWIGE REIS.

Uw doel is niet om succes, roem, reputatie of materiële winst te bereiken, maar om de ladder van interne groei en ontwikkeling te beklimmen, met als doel het bereiken van innerlijke "perfectie". Deze innerlijke reis wordt perfect weerspiegeld door je uiterlijke vooruitgang - je reis door vele levens - tot je het ultieme hoogtepunt van perfectie bereikt - bekend in je religieuze schriften als PARADIJS.

Ja, inderdaad, er is zo'n plek, en ja, inderdaad, er was een gouden "tuin van Eden" op jullie planeet, vele jaren geleden, toen vertegenwoordigers van het PARADIJS naar jullie wereld kwamen om jullie te leren hoe vooruitgang te boeken. Misschien kun je de ogen sluiten en je zo'n plek voorstellen, een plek van natuurlijke maar ook spirituele schoonheid, een prachtig centrum van bedrijvigheid, toegewijde en deskundige leraren, enthousiaste studenten en voortdurend geïnspireerde lering.

Leren jullie voortdurend, kinderen van de aarde? Bent u op weg naar de HEMEL, of wentelt u zich in een hel van eigen makelij? Heb je de dingen met elkaar in verband gebracht en besef je dat je omstandigheden het RESULTAAT VAN JOUW KEUZES zijn? Heb je eigenlijk al een beslissing genomen op basis van jouw opinies, of ben je in staat om nieuwe informatie op te nemen en je perspectieven te wijzigen? Heb je confronterende en onveranderlijke opvattingen over bepaalde "twistpunten" of over bepaalde mensen, of ben je wijs genoeg om te weten dat je nooit iemand in zijn geheel kunt "kennen" en dat er altijd iets nieuws te ontdekken valt omdat je (net als zij) in een constante staat van verandering en ontwikkeling verkeert?

Categoriseert u anderen en veroordeelt u ze voor iets wat u denkt dat ze lang geleden hebben gedaan of gezegd? Ben je tolerant voor sommigen, maar volledig intolerant voor anderen? Kunt u toegeven dat u het misschien mis had kunnen hebben? Luister je naar anderen of reageer je onmiddellijk om eigen opinie te verdedigen omdat je je emotioneel uitgedaagd voelt?

U bent uw ware betekenis "vergeten", bewoners van de aarde, dat wil zeggen ANDEREN VERHEFFEN, EN TEZELFDERTIJD UW EIGEN ZELF als onderdeel van het "GEHEEL" WAARTOE U ALLEN BEHOORT. Niemand kan worden "achtergelaten", als ze dat niet willen. Zij die van het paradijselijke pad zijn afgedwaald, zijn slechts op een omweg. Op aarde is deze omweg uiterst lang, gevaarlijk en verwoestend geweest op weg naar zelfvernietiging.

We kondigen aan dat er nieuwe GODDELIJKE INSTRUCTOREN zullen komen, omdat jullie "voertuigen" (jullie geesten) op veel plaatsen volledig tot stilstand zijn gekomen. Zij die in staat zijn om nieuwe instructies te ontvangen en te verwerken, zullen in staat zijn om HUN MOTOR OPNIEUW TE STARTEN EN VOORZICHTIG DE NIEUWE WEGEN TE NEMEN DIE ZIJN ZULLEN MOETEN BERIJDEN.

Zij die niet in staat zijn om deze nederige houding aan te nemen - die niet in staat zijn om 'het onrecht te herstellen' of de aarde te zuiveren van onrechtvaardigheid - kunnen hun reis hier niet voortzetten. Zij moeten, als gevolg van hun eigen gekozen gedrag, verhuizen naar een ander circuit - een andere ervaring waar het voor hen gemakkelijker is om te leren.

U bemerkt dat onze nadruk in dit stuk ligt op LEREN. Wees nooit zo arrogant om aan te nemen dat je AL ALLES WEET. En weet dat als je deze houding hebt, je HET LEVENSELIXER MIST, dat is om de afval achter je te laten en HET NIEUWE TE ONTDEKKEN, EN OM BETERE WEGEN TE ONTDEKKEN die leiden tot een leven van constante vreugde, inspiratie en vervulling.

Wij verlaten u met de gedachte dat dit soort geïnspireerd bestaan MOGELIJK IS EN BINNEN UW BEREIK LIGT, als u bereid bent om los te laten en er voortdurend naartoe te gaan, in dienst van uw broeders en zusters, voor altijd bewust en onbevooroordeeld op uw LEERREIS NAAR HET PARADIJS.

Seraphin
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2020 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: EEN PIJNLOZE TOEKOMST
Nederlands: ¬DE FATALE GEVOLGEN VAN STANDHOUDEN
Nederlands: DE AARDE: UW TUIN ONDER UW VOOGDIJ
Nederlands: HOE LANG IS EEN SERAPHIN DAG?
Nederlands: DOOR MIDDEL VAN ISOLATIE VINDT U VRIJHEID
Nederlands: EEN HEEL NIEUWE BETEKENIS
Nederlands: DOODLOPENDE WEG OF SNEL LEERPROCES?
Nederlands: PERFECTE VOORBEELDEN BELEMMEREN VOORUITGANG
Nederlands: HET CONSTANTE LAWAAI RELATIVEREN OM DE GODDELIJKE STILTE TE VINDEN
Nederlands: ZICH AFWENDEN VAN DE WAARHEID
Nederlands: STREVEN NAAR EENHEID
Nederlands: LOCKDOWN BETEKENT DAT HET TIJD IS OM HET SLOT TE ONTGRENDELEN.
Nederlands: HET LEVEN ONLINE VERHOOGT DE LIEFDE OFFLINE
Nederlands: WEERSTAND BIEDEN AAN DE GODDELIJKE OMHELZING
Nederlands: JEZELF BLOOTSTELLEN OM MEER TE ERVAREN: HET VERWIJDEREN VAN UW WINTERKLEDIJ
Nederlands: HET ZICHTBARE VERBORGENE
Nederlands: WACHTEN OP DAT HEILIGE MOMENT
Nederlands: DE PARADIJS CIRKEL
Nederlands: IN EEN HOEK GEDREVEN ZIJN: DE GEVOLGEN VAN QUARANTAINE
Nederlands: UW REIS EREN