categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Jul 25, 2021 - 2:12:17 AM


Nederlands: ONDERBREKINGEN EN BRANDENDE BRUGGEN
By SERAPHIN BOODSCHAP 454 door ROSIE
Jul 25, 2021 - 2:10:29 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

ONDERBREKINGEN EN BRANDENDE BRUGGEN

SERAPHIN BOODSCHAP 454 door ROSIE


22 juli 2021


Geliefde bewoners van de aarde: wij aanschouwen hoe de gebeurtenissen zich in jullie levens ontvouwen, en wij zien dat de "normale" stroom der dingen wordt gestopt door twee fenomenen: onderbrekingen en brandende bruggen.


De onderbrekingen kunnen beginnen als kleine afleidingen die niet in staat zijn om jullie van richting te doen veranderen, of die jullie koers slechts tijdelijk onderbreken, maar zij zullen in kracht en aantal toenemen, net zoals vele kleine riviertjes zich op een gegeven moment samenvoegen tot een machtige rivier. De kracht hiervan zal u in een nieuwe richting doen "bewegen", of u wilt of niet. De verwoestingskracht van zulke rivieren, vooral als ze vergroot wordt, of geprobeerd om haar onder controle te houden met dammen of soortgelijke maatregelen, is buitengewoon groot, zoals te zien is aan de vele overstromingen die jullie op dit moment wereldwijd meemaken.


Dergelijke natuurlijke "rampen" nemen toe, maar het zijn geen rampen in de zin van onvermijdelijke tragedies: zij maken deel uit van een reinigingsproces dat noodzakelijk is vanwege de pijn, de onregelmatigheden en de uitbuiting waaraan JULLIE de aardkorst hebben onderworpen. De GEVOLGEN van dit alles hebben zich opgestapeld en de aarde ziet geen andere uitweg dan ZICH TE VERZETTEN TEGEN VERDERE MISHANDELING en ZICHZELF te REINIGEN.


Onderbrekingen zijn voor sommigen moeilijk te verdragen. Toch maken zij u, aardburgers, wakker voor wat belangrijk is en wat van werkelijke waarde is. Verlies van materiële goederen, bijvoorbeeld, vergeleken met verlies van morele principes, is op de lange duur van weinig belang. Niets bezitten, van het ene moment op het andere, kan een groot moment van verandering zijn van waaruit jullie - naakt in alle betekenissen van het woord - jullie leven opnieuw kunnen beginnen zonder onnodige bagage.


Of u de komende 20 of 30 jaar doorbrengt met het betreuren van uw verlies, of dat u zich vermant en met enthousiasme een nieuwe weg inslaat, is geheel aan u. Dit klinkt misschien hard, maar jullie zijn soevereine wezens die beslissen over jullie volgende koers.


Wij herinneren jullie er ook aan dat dergelijke gebeurtenissen heilzaam kunnen zijn in die zin dat zij jullie ONZIN doorbreken en een podium bieden waarop jullie een NIEUWE WIJZE VAN LEVEN IN WEDERZIJDSE HARMONIE kunnen BEOEFENEN. Zoals met alle situaties van dit moment, is dit echter niet het geval. Tragische onderbrekingen van allerlei aard dienen juist om het paradijs in te luiden. Dit kan een gewaagde uitspraak zijn voor uw oren, maar op lange termijn is het de absolute waarheid.


Het tweede fenomeen dat u waarneemt is BRANDENDE BRUGGEN. Water, zoals we zojuist hebben gezegd, is een element van reiniging, en vuur behoort ook tot deze categorie. Zelfs op zeer basale niveaus is "vuur" een zuiverende kracht. Als je hoofdpijn hebt, komt dat omdat je een onderdrukte BRANDENDE VRAAG herbergt die genegeerd wordt, maar die zich een weg naar buiten wil "branden", naar je bewustzijn. Als iets wordt genegeerd, zal het des te feller branden, of des te explosiever worden tijdens uw nalatigheid of weigering om uw ogen te openen.


U zult steeds meer opruiende toespraken zien, voorbeelden van brandende woede, gevallen van brandend enthousiasme, en wijdverbreide vernietiging door vuur. Vuur is iets dat zelden kan worden bedwongen, zoals dit het geval is met een grote rivier die buiten haar oevers treedt. Al deze verschijnselen houden verband met de gezindheid van de aarde die haar humeur met jullie, haar vernietigers, heeft verloren, en dit staat gelijk aan heftige emoties die zich in werkelijkheid vertalen in hitte, vuur en een opeenhoping van vernietigende gebeurtenissen en intensiteit.


In dit scenario kunnen jullie de gevoelens en wensen van jullie moeder aarde niet van jullie zelf scheiden. Jullie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jullie hebben haar onderworpen aan excessen. Ondanks deze negativiteit heeft zij er millennia lang voor gekozen jullie te voeden en te beschermen. Ze is een toegeeflijke moeder geweest, die haar nageslacht probeerde te helpen. Maar ze kreeg er nauwelijks aandacht voor terug, en nu neemt haar instinct van zelfoverleving de bovenhand. Zij is de toekomstige kweekvijver voor een hoger niveau van ziel. Dit betekent dat mensen van een hoog spiritueel niveau voor haar aanvaardbaar zullen zijn als burgers.


Zij die egoïstisch handelen zullen door haar niet meer worden aanvaard. Zij heeft haar burgers/kinderen veel speelruimte gegeven, zodat zij kunnen leren, maar er komt een tijd in alle moeder/kind-relaties dat de moeder moet loslaten en het kind moet toestaan zijn eigen onafhankelijkheid te zoeken, of het gekozen pad nu aan haar zijde ligt of afwijkt van haar leringen en verlangens.


Jullie zijn op dit punt aangekomen en zullen niet langer verwend worden. Jullie zullen geconfronteerd worden met de gevolgen van jullie daden die geleid hebben tot stagnatie, wat zich manifesteert als "onderbrekingen", die dan de oorzaak zijn van explosieve omstandigheden, zich manifesterend als "vuur".


De uitdrukking "bruggen verbranden" heeft ook een secundaire betekenis. Als u uw bruggen verbrandt, betekent dit dat er geen mogelijkheid is om langs dezelfde weg terug te keren. Dit is de kwaliteit van uw beslissingen op dit moment: ze zullen blijvende gevolgen hebben die niet kunnen worden gewijzigd. Bruggen verbranden gebeurt alleen in wanhopige situaties.


Zij die ogen hebben om te zien, zullen zich realiseren dat veel mensen, ook zijzelf, zich in wanhopige omstandigheden bevinden, of dit nu het gevolg is van lichamelijk verlies, gezichtsverlies, verlies van vrienden of familieleden, het besef dat hun hele leven is besteed aan het doen van iets illegaals of zinloos, of dat het het gevolg is van het bezwijken voor angst.


Deze laatste twee situaties zijn het meest schrijnend: als je je kostbare leven hebt doorgebracht op een verkwistende of giftige manier zonder het te weten (of erger nog, je er heel goed van bewust bent), dan zal het besef daarvan verwoestend zijn. Velen zullen het nut niet inzien om verder te leven omdat ze de schaamte niet kunnen verdragen of hun fouten niet kunnen toegeven. Hetzelfde geldt voor het bezwijken voor angst: door de overtuiging dat er geen hoop meer is, zullen velen ook niet verder willen leven.


Wij spreken opnieuw tot u over deze onderwerpen om de zeer ernstige aard van de zeer complexe situatie op aarde over te brengen, terwijl deze zich afwikkelt, trager en trager, met toenemende onthulling van deze en gene gruweldaden of misleiding, om een tempo te ontwikkelen waarin iedereen de tijd zal hebben om te proberen het te begrijpen. Sommige mensen zullen hun hoofd in het zand steken, natuurlijk, maar dit is slechts een tijdelijke oplossing. Jullie zullen heel wat te verteren krijgen. Jullie bewoners van de aarde zullen kiezen hoe het te verteren, ervan uitgaande dat je de mogelijkheid hebt om dat te doen. Anderen zullen het gewoon uitspuwen, niet in staat om de waarheid te verwerken. Iedereen staat er in deze situatie alleen voor, hoewel dit natuurlijk ook een mooie gelegenheid is om diegenen te helpen die zich voor hulp openstellen.


Dit is onze boodschap voor vandaag. Het proces wordt "dikker" en wordt meer gezwollen. De "onderbrekingen" stapelen zich snel op, en er branden steeds meer bruggen. Wij vragen u zich goed bewust te blijven van wat er om u heen gebeurt, want u kunt er zeker van zijn dat u noch de intensiteit noch het extreme karakter van wat u te wachten staat zult kunnen voorzien.


Seraphin

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2021 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE AAN GODDELIJKE TIMING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE
Nederlands: HET ONBEGRENSDE LEVEN
Nederlands: HET NIEUWE GEESTELIJKE LEVEN
Nederlands: WIJ VRAGEN OM VERGEVING
Nederlands: HET HEILIGE EXPERIMENT
Nederlands: ÉÉN DRUPPEL IN DE OCEAAN EN DE KRACHT VAN HET ÉNE
Nederlands: WAT IS JE WARE IDENTITEIT?
Nederlands: HET VERZORGEN VAN DE INNERLIJKE TUIN
Nederlands: UW KEUZE VAN VOERTUIG VOOR REIZEN
Nederlands: ONDERBREKINGEN EN BRANDENDE BRUGGEN
Nederlands: DE GROTE KLOK LUIDT
Nederlands: DE GODDELIJKE ACHTERGROND EN HET HEILIGE WERK