categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: ÉÉN DRUPPEL IN DE OCEAAN EN DE KRACHT VAN HET ÉNE
By SERAHPIN BOODSCHAP 458 door ROSIE
Aug 21, 2021 - 7:14:19 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

ÉÉN DRUPPEL IN DE OCEAAN EN DE KRACHT VAN HET ÉNE

SERAHPIN BOODSCHAP 458 door ROSIE


19 augustus 2021


Misschien, Bewoners van de Aarde, ervaren jullie het laagste waar jullie ooit geweest zijn, en misschien hebben jullie nog nooit eerder zulke dieptes van hulpeloosheid ondergaan. De absurditeit van jullie bestaan binnen het huidige verhaal dat door jullie media en andere "machtshuizen" wordt gepresenteerd (een verhaal dat steeds verandert om jullie te laten spartelen, als vissen gevangen in een net) wordt maar al te duidelijk.


Jullie worden van links naar rechts geslingerd, van het ene angstige scenario naar het andere: zal het ziekte, oorlog, nucleaire aanvallen, tornado's, overstromingen, invasies, rellen of voedseltekorten zijn die jullie als volgende catastrofe zal treffen? En tegelijkertijd zorgen uw mediasterren op perverse wijze voor non-stop theater dat "amusement" wordt genoemd, om de lacunes in uw door angst gevulde levens op te vullen.


Er zijn natuurlijk mensen die weinig geweten hebben, en die onverschillig blijven voor de werkelijk gemelde "tragedies" die anderen treffen. Maar degenen die deze boodschappen hier lezen zijn zoekers, die proberen de huidige omstandigheden te begrijpen, en er hun eigen rol in het creëren ervan te beseffen, en trachten aan te voelen hoe zij zich verhouden tot anderen.


Wij zien velen van u in verlamming en hulpeloosheid vervallen, in plaats van objectief afstand te nemen van dergelijke berichten. Wij zijn hier om jullie te leiden, om jullie de weg te wijzen, om de stagnatie te verlichten, en ook - hoe onmogelijk het ook lijkt - om wat vreugde te ervaren. U zult zich verheugen wanneer u beseft dat wat u in het verleden hebt doorstaan ZICH NOOIT MEER ZAL HERHALEN TIJDENS UW WACHT. Wij zeggen "tijdens jullie wacht", want als jullie niet waakzaam blijven, kunnen dergelijke gruweldaden zich herhalen.


ZIJN JULLIE ECHT HULPELOOS, GELIEFDEN?

ZIJN JULLIE SLECHTS EEN DRUPPEL IN DE OCEAAN?

MARCHEER JE DOOR EEN ONDOORDRINGBARE JUNGLE?


Jullie kunnen zeker vergeleken worden met een waterdruppel, en op dit moment is het misschien de moeite waard om het volgende op te merken: een waterdruppel bestaat alleen individueel wanneer hij gescheiden is van de oceaan, wat betekent dat wanneer de druppel terugkeert naar de oceaan, hij zijn vorm verliest en EEN wordt MET HET GEHEEL. Hij bezit ook ALLE KWALITEITEN VAN HET GEHEEL, en is onderhevig aan de beweging van het geheel, en neemt deel aan de beweging van het geheel. Een waterdruppel lijkt misschien een klein, nederig, onbelangrijk en machteloos ding, maar als deel van het geheel is hij immens krachtig, in staat om kloven door bergen te houwen en landschappen volledig te veranderen, en hier verwijzen we ook naar het "landschap" van de geest.


De "berg" waar je nu naar staart is ongelooflijk hoog. In feite begrijp je niet eens de omvang ervan, want hij strekt zich uit tot voorbij de horizon, en de top bevindt zich ergens in de wolken, en je voelt dat hij volkomen ontoegankelijk is. Het enige wat je kunt doen is voorzichtig maar vastberaden verder gaan, in een richting waarvan je denkt dat die jou en je medemensen ten goede zal komen. Dit kan inhouden dat u uw medemensen tot actie moet inspireren. Het kan betekenen dat je je aansluit bij een waardevol project van iemand anders. Het kan betekenen dat je een specifieke vaardigheid gebruikt waarvan je weet dat die later bruikbaar resultaat zal genereren.


Uw beslissing moet niet berusten op de huidige kaders of functioneren binnen de huidige corrupte praktijken en machtsstructuren. Zij zou gebaseerd moeten zijn op wat mensen nu nodig hebben om waarlijk MENSELIJK te worden in tegenstelling tot "bestaan als geautomatiseerde zielloze machines" die alleen op materieel gewin uit zijn.


Zelfs als u in isolement verkeert, uit de "maatschappij" wordt geweerd vanwege uw huidige opvattingen, of zelfs als u wordt verbannen vanwege uw tegenstrijdige maar mensheid bevorderende principes of vernieuwende ideeën om de situatie die verder "bergafwaarts" gaat te corrigeren, wanhoop niet.


ONTHOUD DAT JULLIE EEN DRUPPEL WATER IN DE OCEAAN ZIJN EN DAT JULLIE JE ONVERMIJDELIJK MET JE BROEDERS EN ZUSTERS ZULLEN VERENIGEN OM DE ENORME VERANDERINGEN TEWEEG TE BRENGEN DIE ZO NOODZAKELIJK ZIJN OP DEZE AARDE.


DENK ALTIJD AAN DE KRACHT VAN HET ENE EN ERKEN ALLES WAT HET ENE VERBROKKELT.


Als u slechts één principe hebt om u door het trauma van de komende gebeurtenissen te leiden, neem het hierboven vermelde dan als uw focus. HET IS TIJD OM JE TE VERENIGEN EN SAMEN TE DIENEN. JULLIE ZULLEN DAN HET GODDELIJKE DIENEN, DAT WIL ZEGGEN JEZELF, ANDEREN, EN UITEINDELIJK DE GEHELE GODDELIJKE GEORCHESTREERDE KOSMOS.


Wanneer alles je om de oren wegvalt, HERINNER DAN ONZE WOORDEN EN WEES GETROOST DAT DIT SLECHTS TIJDELIJK IS. ONTHOUD DAT UW INDIVIDUELE INSPANNING ALLES TEN GOEDE ZAL KEREN. ZELFS EEN KLEINE BOOT KAN GROTE GOLVEN VEROORZAKEN. JULLIE ZIJN TEGELIJKERTIJD ÉÉN DRUPPEL WATER EN DE HELE OCEAAN. SAMEN KUNNEN JULLIE ZWARE SCHEPEN LATEN DRIJVEN, BRANDEN BLUSSEN, DORST LESSEN, HITTE VERLICHTEN, DE MENSHEID DE ERVARING VAN GEWICHTLOOSHEID GEVEN, EN IEDEREEN INSPIREREN OM TE WETEN WAT HET BETEKENT OM WERKELIJK "IN DE STROOM" TE ZIJN.


HET BELANGRIJKSTE IS DAT JE ALLE LEVEN KUNT ONDERSTEUNEN EN ALLE LICHT KUNT WEERKAATSEN. Deze laatste uitspraak laten we aan uw eigen interpretatie over, maar weet dat uw uitstraling millennia lang door het universum reist.


We staan aan jouw zijde,


Seraphin.

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE