categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  David Crayford and the ITC
  Environment/Science
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Dec 29, 2018 - 7:23:11 PM


Nederlands: MANIPULATIE, VERLAMMING EN U DIEPBEDROEFD AFWENDEN
By SERAPHIN BOODSCHAP 335 door ROSIE
May 6, 2018 - 1:09:10 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

MANIPULATIE, VERLAMMING EN U DIEPBEDROEFD AFWENDEN

SERAPHIN BOODSCHAP 335 door ROSIE


4 mei 2018


Emotionele en spirituele (als een gevolg van fysieke) verlamming is schering en inslag op uw planeet, en juist zoals u collectief tot stilstand komt, zo moet de planeet - de draagster van alle leven - ook tot stilstand komen, eenvoudig omdat HET TE VEEL IS OM TE DRAGEN EN ZIJ BEHOEFTE HEEFT AAN RUST, EEN PERIODE VAN REINIGING EN VERNIEUWING, met als resultaat NIEUWE ENERGIE OM TERUG TE STARTEN.


Giftige, weerzinwekkende en goddeloze activiteiten zijn gestimuleerd en gevoed tot zij zeer efficient georganizeerde kringen van ondeugd geworden zijn. Tezelfdertijd zijn heilige activiteiten waarbij altruïsme, verwondering en verbinding met DE GROTE GODDELIJKE CREATIE systematisch geïnfiltreerd geworden, en dit zonder dat de massa het opgemerkt heeft. Deze kwaliteiten zijn van binnen uit vernietigd, met als gevolg continue inkrimpende kringen van angstige, verzwakte en bedroefde "heiligen", bedoelend degenen met hoge principes, altruïstische motiven en zuiver van hart.


Dit is het scenario van uitersten waarin u zich bevindt. Misschien hebt u tot op nu door het leven gewandeld zonder de ontdekking van één van beider kampen - het extreme kwaad en het extreme goed - en dit is het bewijs van de efficientie van de vernietiging en het ontsporend proces, dat als resultaat heeft de onderdrukking van de lichtende krachten en de heimelijke verspreiding van ongerechtigheid.


Zo veel worden er met succes "in het duister gehouden" en gaan tevreden verder op smalle paden, zij vertonen gedragspatronen die zij normaal vinden maar in werkelijkheid de Cosmische Wetten overtreden. Het merendeel is zich zelfs nog niet eens bewust dat er Cosmische Wetten bestaan - nog een bewijs dat de duistere krachten TOT NOG TOE gezegevierd hebben. Aldus is TOTALE MANIPULATIE (en ook TOTALE ONWETENDHEID) tot stand gekomen op uw planeet.


Degenen die delven in de honderden en duizenden "potten met wormen" (en inderdaad zij bestaan als u de tijd neemt voor onderzoek) stellen zichzelf bloot aan materiaal die zo gruwelijk is dat hun reacties redelijk begrijpbaar zijn. Zij kunnen terugdeinzen in angst. Zij kunnen uiterst kwaad worden. Zij kunnen diep bedroefd worden. Zij kunnen afdalen in apathie of zij kunnen zelfs "verlamd" worden. Maar anderen zullen spotten en lachen en zulk materiaal bestempelen als "complottheorieën" (een term die in het publiek geplaatst werd door de duisteren om specifiek de twijfelaars op te vangen en hen te verwijderen van de waarheid).


En toch zullen er anderen zijn die verder zoeken, de punten verbinden, hun eigen weten opbouwen en bespreken met gelijkaardige denkers. Dit is geen gemakkelijke reis, maar het is de weg die naar overleving leidt in de zin van: UW TEGENSTANDER TE KENNEN en TE WETEN DAT KENNIS VAN DE WORTELS VAN HET PROBLEEM NOODZAKELIJK IS OM HET PROBLEEM VOLLEDIG OP TE LOSSEN. Zonder dit inzicht zullen alle correctieve pogingen zwak, ondoeltreffend en oppervlakkig zijn, hoewel u ervan overtuigd kunt zijn dat zij krachtig en effectief zijn, EN DIT IS PRECIES WAT DE DUISTEREN WILLEN DAT U GELOOFT.


Nog anderen zullen zich afkeren, met gebroken hart. Wij hebben u hiervoor lief, maar, te lang blijven stilstaan in emotionele valleien is toestaan dat de duisteren verder hun agenda afwerken. Wij raden alle planetaire bewoners in deze tijd aan om NAAR DE WAARHEID TE ZOEKEN, ondanks innerlijke of uiterlijke verwarring, zodat u eindelijk bekwaam zult zijn om u te bevrijden van uw zelfgemaakte boeien en van degenen die u in de gevangenis zouden willen, die uw wil controleren en u benadelen, zelfs tot op het punt van planetaire vernietiging als zij hun doel niet volgens eigen keuze kunnen bereiken.


In deze recente boodschappen bieden wij u een beknopte samenvatting van DE TOESTAND VAN DE WERELD zoals wij haar waarnemen, zodat u een duidelijker inzicht kunt vormen en uw verworven waarheid aan anderen kunt overdragen.


Seraphin

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2019 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: IK BEN HERBOREN: IETS WAT IEDEREEN ZAL ZEGGEN
Nederlands: HET TIJDPERK VAN VOLLEDIGE TRANSPARANTIE
Nederlands: EEUWIGE LENTE
Nederlands: PATSTELLING EN DOORSTROMING
Nederlands: Soort zoekt soort
Nederlands: DE BEL LUIDT VOOR U: EXTREME OPWINDING EN DE BEOORDELING VAN UW LEVEN TOT NU TOE
Nederlands: WANDELEN IN HEILIGE WATEREN
Nederlands: VOORLOPERS DIE DE WEG EFFENEN
Nederlands: DE GROTE REINIGING
Nederlands: WEES NIET BANG: MET HET ONVERWACHTE OMGAAN
Nederlands: DE GROTE VERANDERING: O DOOD, WAAR IS UW STEKEL?
Nederlands: WAT ER OOK GEBEURT, HET IS PERFECT VOOR U
Nederlands: HET LAND VOORBEREIDEN
Nederlands: GEREEDSCHAP VOOR VREDE
Nederlands: UW TRANSFORMATIE VAN SLAAPTOESTAND IN MATURITEIT
Nederlands: OUDE EN NIEUWE BESLISSINGEN
Nederlands: DE GROTE ONTSNAPPING MOGELIJK GEMAAKT
Nederlands: UW PERSOONLIJKE IMPACT: BEHOUD UW KRACHT
Nederlands: DE GEMEENSCHAPPELIJKE WEG
Nederlands: HET GROTE ONTWAKEN - DE HEMELEN SLUITEN EN OPENEN