categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Jun 16, 2019 - 1:10:01 AM


Nederlands: LEVEN EN DOOD AAN UW VOORDEUR
By SERAPHIN BOODSCHAP 383 door ROSIE
Jun 16, 2019 - 1:08:24 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

LEVEN EN DOOD AAN UW VOORDEUR


SERAPHIN BOODSCHAP 383 door ROSIE


15 juni 2019

Wat denk je dat de titel van dit stuk aangeeft, Geliefden die momenteel op aarde geïncarneerd zijn? Gewoonlijk is de overgrote meerderheid van jullie zich niet bewust van het verstrijken van de tijd, van de resultaten die voortkomen uit zaden in het verleden gezaaid, van het proces van "het oogsten", van de kosmische evenwichtswetten die altijd in het spel zijn, of je ze nu kent of niet.

BEWUSTZIJN is hier het sleutelwoord. Steeds meer GEVOLGEN VAN UW ACTIES komen op de voorgrond (en in veel gevallen zijn deze gevolgen onaangenaam, zoals de bedoelingen die oorspronkelijk gepland waren), zodat je gedwongen wordt om ze frontaal te bekijken. Het is niet meer mogelijk om ze te vermijden, omdat ze "aan je voordeur" liggen.

Het is natuurlijk altijd mogelijk om ze te vermijden door ervoor te kiezen om via de achterdeur naar buiten te gaan, maar dit verandert niets aan het feit dat ze nog steeds bestaan en "in het opbenbaar" gekend zijn. Dit is de betekenis van uw zinsnede "om in een andere richting" te kijken. In de toekomst zal er geen toevallige of onopzettelijke blindheid mogelijk zijn, maar alleen het bewust negeren van volledig blootgestelde feiten.

Dit betekent dat het heel moeilijk zal worden voor al die aardbewoners die in ontkenning gaan, want het bewijs zal uiterst duidelijk aanwezig zijn, en zij die het ontkennen zullen kennelijk op het "verkeerde pad" zijn. Wat bedoelen we met het "verkeerde pad"? Het is eigenlijk slechts een tijdelijke afwijking van de "juiste weg" - de weg van vooruitgang, leren en zielsgroei met het doel van perfectie te bereiken. Sommige omwegen van het pad zijn van ondergeschikt belang. Andere omwegen kunnen echter een gans leven of zelfs vele levens kosten.

Om de tegenstrijdigheid te zien tussen wat je "juist" of "waar" vond, en wat je zo duidelijk in het gelaat staart, en toch integer en eerlijk toe te geven dat je een verkeerde inschatting hebt gemaakt, de noodzaak erkennend om verbijsterende veranderingen in je veronderstellingen en overtuigingen aan te brengen, vereist een GROTE BEWUSTE WILSKRACHT, HET VERMOGEN TOT VOLHARDENDE ZELFREFLECTIE EN ONVERVALSTE NEDERIGHEID. Wij vragen u deze eigenschappen voortdurend te beoefenen.

Ons gebruik van de woorden LEVEN EN DOOD, die voor jullie aardbewoners het conflict van het allerbeste geconfronteerd met het allerergste oproepen, is opzettelijk om de intensiteit en de ernst van de situatie over te brengen zoals die zich momenteel ontwikkelt, en we willen ook je aandacht vestigen op het feit dat de dood - bedoelend het verwijderen van de ziel uit haar huidige voertuig - een grootschalig deel van het komende scenario zal zijn

Dit is nogmaals een waarschuwing voor wat er zal gebeuren, om u voor te bereiden op het "verlies van het leven om ditzelfde (leven) te verkrijgen". Hoe zal het leven op deze manier "gewonnen"worden? Na deze chaotische periode volgt een tijdperk van grote opheldering, dringend zoeken en intense ondervraging. Dit "proces" binnen elk overlevend individu zal intens zijn, vaak pijnlijk, vaak vermengd met extreme emoties, maar het zal ook HEROPLEVING betekenen, want nieuwe passie zal doorheen je aderen stromen, nieuwe en waardevolle doelstellingen zullen je voortstuwen om al uw inspanningen in die richting aan te wenden, elk moment zal VITAAL aanvoelen, u zult tenslotte gevuld worden met energie, met dankbaarheid, en met eindeloze verwondering. Zo zal "de dood" worden gevolgd door "het leven". Wij dringen er bij u op aan dit te onthouden wanneer u verstrikt raakt in de laatste "doodsstrijd" van uw afbrokkelende samenleving.

We houden van je en haten het om je te zien lijden, maar we weten ook dat dit je naar een nieuw begin zal leiden.


Seraphin

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2019 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: GODS WACHTKAMER
Nederlands: DE VREDE DIE ALLE BEGRIP TE BOVEN GAAT
Nederlands: HIJGEN NAAR LUCHT EN HET LOSLATEN VAN UW KRUKKEN
Nederlands: DRIE STEMMEN DIE VOOR JE ZINGEN, UW STEM VRAGEND
Nederlands: DE VOORDELEN VAN EEN PAUSE
Nederlands: BRANDKAMER GEDRAG EN GODDELIJKE CONTROLE
Nederlands: TIJDEN VAN PERFECTE VOORBEREIDINGING
Nederlands: DE GEVAREN VAN OVERBESCHERMING
Nederlands: LEVEN EN DOOD AAN UW VOORDEUR
Nederlands: HUIDIGE KRANKZINNIGHEID: MOGELIJKHEDEN TOT ACTIE
Nederlands: OP WEG NAAR DE HEMEL
Nederlands: HET UITSTREKKEN VAN LICHAAM EN GEEST
Nederlands: OUDE LACUNES, NIEUWE LACUNES EN HET CREËREN VAN LACUNES
Nederlands: HET HEMELS VERHOOR
Nederlands: DUISTERNIS EN NEGATIEVE ENERGIE
Nederlands: BRANDEN VAN VERNIELING EN VERNIEUWING
Nederlands: IN ELKAAR GRIJPENDE CIRKELS EN DE GROEI VAN LICHTHEID
Nederlands: DE OPEN DEUR
Nederlands: ER IS AL LANG EEN ZAADJE GEPLANT: ONTKIEMING DOOR HET VUUR
Nederlands: WAAR MEDEDOGEN, GAAT NIET OVER "AARDIG ZIJN".