From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: IN ELKAAR GRIJPENDE CIRKELS EN DE GROEI VAN LICHTHEID
By SERAPHIN BOODSCHAP 376 door ROSIE
Apr 22, 2019 - 12:31:27 AM

IN ELKAAR GRIJPENDE CIRKELS EN DE GROEI VAN LICHTHEID

SERAPHIN BOODSCHAP 376 door ROSIE


17 april 2019

We willen u vandaag twee beelden presenteren die precies weergeven wat er op dit moment op uw wereld gebeurt en die kunnen helpen om relaties of situaties te verhelderen die zich op dit moment lijken te consolideren of - als alternatief - "u op een dwaalspoor brengen". Degene die u (ten onrechte) als Jezus aanduidt, was uiterst bezorgd over degenen die "dwalen" en - net als de "goede herder" die hij was - probeerde hij zijn kudde bij elkaar en op het goede spoor te houden.

Dit is inderdaad een gedragspatroon dat je moet volgen. Probeer net als hij een overzicht te houden van al diegenen met wie u in contact staat en controleer van tijd tot tijd hun (niet fysieke maar eerder geestelijke) gezondheid, want dit is wat de komende dagen de boventoon zal voeren. Kijk naar hen die aarzelen, niet naar hen die op de een of andere manier een beslissing nemen.


Het eerste beeld is dat van twee in elkaar grijpende cirkels. Je bent misschien zo gewend aan de omstandigheden op deze wereld (en we hebben het hier over negatieve omstandigheden) dat je misschien niet beseft dat er ook negatieve cirkels bestaan, laat staan dat ze "in elkaar grijpen". We haasten ons om toe te voegen dat dit een tijd van grote scheiding is en dat de in elkaar grijpende gemeenschappelijke zone van de cirkels waar men besluiteloos "op de omheining kan zitten" of gelukzalig in het  "overlappende gebied" kan vertoeven, waarbij men alle onaangenaamheden vermijdt, steeds KLEINER wordt.

Naarmate elke cirkel in een stroomversnelling raakt als gevolg van steeds extremer gedrag (de ene cirkel wordt gekenmerkt door steeds positiever gedrag en de andere door steeds negatiever gedrag), stoten ze elkaar onderling af, en verplichten de nog onbesliste individuen in het steeds krimpende overlappingsgebied om een beslissing te nemen. In de nabije toekomst zullen die twee cirkels zich nog verder uit elkaar verwijderen en zal de scheiding permanent, definitief en totaal zijn.

Het is uw taak om de mensen in het overlappend gebied in de gaten te houden en hen te helpen bij hun beslissingen wanneer ze gedwongen zullen worden om een eindbestemming te kiezen. Dit zal voor hen niet gemakkelijk zijn. Ze zullen tot op de rand van de afgrond worden gedreven, tot het uiterste, tot hun uiterste grenzen. De frustratie zal in je opkomen, en extreem geduld zal van je gevergd worden, evenals het vermogen om de schapen die je in werkelijkheid "verloren" hebt "los te laten".

Het tweede beeld heeft te maken met het belichamen van LICHTHEID. Stel je de zee voor, en golven die herhaaldelijk op de kust neerstorten. Als je vermoeid je hoofd van het "licht" afwendt en weigert er naartoe te bewegen, zul je niet in staat zijn om te VLOEIEN EN TE BEWEGEN. Door "zwaarte" zal je als stenen op het "strand" gegooid worden door de golven (van kosmische energie), en zal je geïsoleerd raken op verre oevers in plaats van deel te blijven uitmaken van de "oceaan" van de aarde. Wees je bewust van de hardnekkigheid van deze golven als ze op de kust neerstorten. Zij zullen dit blijven doen en uiteindelijk alle duistere "zware" materie als stenen en puin op de kust gooien, voor iedereen zichtbaar, totdat het tij keert. Dit is een laatste oproep. We houden jullie allemaal onder onze hoede.


Seraphin.

 


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved