categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  David Crayford and the ITC
  Environment/Science
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Dec 29, 2018 - 7:23:11 PM


Nederlands: HET VOLGEN VAN MENSEN EN HET VOLGEN VAN REGELS
By SERAPHIN BOODSCHAP 316 door ROSIE
Oct 14, 2017 - 2:19:59 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

HET VOLGEN VAN MENSEN EN HET VOLGEN VAN REGELS

SERAPHIN BOODSCHAP 316 door ROSIE


12 oktober 2017


Tot het besef komen dat u verkeerdelijk een persoon volgt die u aanziet als een grote "deskundige" of guru, wordt meestal ervaren als een belangrijke steile curve in uw ontwikkeling. Die geëerde persoon - politieker, schrijver, geestelijke of filosoof (of jammer genoeg in uw tijd, voetbalspelers, popstars en iconen van bedenkelijke waarde) - kan soms wel een beperkte graad van wijsheid of nieuwe openbaring uitdrukken, maar wij willen de nadruk leggen op de woorden "EEN BEPERKTE GRAAD", WANT DIT IS DE PEPERKTE "graad" waarin u zichzelf bevindt. U BEPERKT UZELF!


U kunt zich inbeelden dat u goudklompjes van waarheid verzamelt, of vernieuwende en progressieve ideeën, maar HERKADERD in een totaal andere, en inderdaad GLOBALE, COSMISCHE EN MORELE context, missen deze goudklompjes spijtig genoeg de verwachte schittering en dienen wat wij de "ANTICHRIST" noemen in de zin van ALLES WAT ZICH OPSTELT TEGEN DE ONTWIKKELING VAN WAAR EN DUURZAAM CHRISTUS BEWUSTZIJN in de globale bevolking.


Kunt u dit begrijpen, Geliefden? Dat uw geëerde personaliteiten in feite agenten van het duister zijn? Dat u op wrede manier misleid bent geweest door degenen waarvoor u het meeste respect had? Dat uw gekoesterde herinneringen slechts stof in de wind zijn? Dat het u zal schade berokkenen en uiteindelijk VERNIETIGEN als u blijft vasthouden aan deze overblijfselen van een snel afnemend tijdperk, zoals de ondergang van het Romeinse Rijk, die een gebeurtenis is die sommige alarmbellen doet rinkelen.


Andere beschavingen zijn gekomen en verdwenen. Hun verval is niet in detail in uw historische literatuur opgeschreven, zodat in het algemeen uw bewustzijn over wat er hier gebeurt zeer beperkt is, en uw mogelijkheid om vergelijkingen te maken praktisch nihil is, TENZIJ U EEN GRONDIG ONAFHANKELIJK ONDERZOEK INSTELT. U kunt de geleidelijke afdaling in de zelfgemaakte hel niet natrekken TENZIJ U UW EIGEN ONAFHANKELIJK DENKEN GEBRUIKT EN DE TIJD NEEMT OM TE ONTDEKKEN WAT DE VIJAND DOELBEWUST VOOR U VERBORGEN HOUDT


Nu wij de finale periode van bepaalde kosmische cycli binnengaan, vergezeld door de hiermee gepaard gaande intenser wordende energetische niveaus, komt al dit verborgene meer en meer in zicht.

Uw visie over het leven - haar doel en de natuur ervan - zullen radicaal bedreigd worden, en heel wat trauma voor u meebrengen in de toekomst, maar falen om deze nieuw opkomende informatie en nieuwe perspectieven te confronteren zal de weg verder openen naar zelfvernietiging.


De vraag blijft dus: tot hoever zult u "volgen"? Hoe dikwijls gelooft u automatisch wat er u door de media verteld wordt, door belangrijke personen, door magnaten of filmsterren of glanzende tijdschriften of fameuze individuen? Hebt u grondig hun motivaties onderzocht vanuit alle hoeken? Hebt u grondig alle bronnen doorlezen? U zult vinden dat RIVALITEIT, GELD, MACHT en STATUS de hoofd motivering uitmaakt, wat totaal het tegenovergestelde is van ALTRUISME en OPRECHTE HULP AAN ANDEREN, van waar de grootste vreugde opwelt. All het andere is LEEG, geliefden, en binnen kort zullen velen onder u beseffen hoe verbluffend leeg uw levens tot op nu geweest zijn, in de zin van LEEG AAN BETEKENIS, hoewel zij volgepropt kunnen zijn met gebeurtenissen van alle slag.


Wij willen hier verklaren dat het tijd is om BEPAALDE PRINCIPES TE VOLGEN in plaats van het materiële na te streven of van gunsten te zoeken bij degenen die u aanziet ALS MEER WAARDEVOL DAN UZELF. U MOET UZELF NIET MEER COMPROMITEREN DOOR BLINDELINGS TE GEHOORZAMEN AAN DE REGELS VAN ANDEREN, U OPGELEGD OM U IN DE VAL TE LOKKEN EN TE CONTROLEREN.


Welke regels zou u volgen? Deze die, wanneer u ze waardevol acht, leiden tot een soort hamonieuze maatschappij waarvan u - op dit moment - slechts kunt dromen, en die eenvoudig kan geresumeerd worden als VOLDOENDE VOOR ALLEN - voldoende voedsel, voldoend onderdak, voldoende kansen, voldoende aanmoediging om uw roeping te ontwikkelen, en het belangrijkste van alles VOLDOENDE LIEFDE VOOR ALLEN DOOR UNIVERSEEL GEVEN.


Wenst u deze WERELD VAN ONBEGRENSDE OVERVLOED te creêren, Geliefden? Zo ja, dan is het de tijd om doorheen de sluiers van verstrooiing en onwetendheid te kijken die over u gegooid zijn. Verscheurt en verwijdert ze en biedt het hoofd aan degenen die u willen onderwerpen aan ondermijnende voorschriften en monetaire systemen die voor niemand bevorderlijk zijn tenzij voor de enkelen die u aan hun vingers laten bengelen zoals poppen.


Wil dit zeggen een totaal verlies aan controle in de maatschappij? Wil dit zeggen anarchie? Neen: dit wil zeggen VERDER KIJKEN EN ONTDEKKEN DAT ER KOSMISCHE VOORSCHRIFTEN ZIJN DIE OVERVLOED VOOR ALLEN VERZEKEREN, met inbegrip van de welbekende maar niet voldoende toegepaste regels van HEB UW NAASTE LIEF ZOALS UZELF.


Als wij deze stappen nog wat verder nemen dan zeggen we ER ZIJN GEEN NAASTEN, ZIJ ZIJN ALLEN UZELF. ER IS NIET IETS ALS "ZIJ EN WIJ". Dit is wat er bedoeld wordt met ÉÉN ZIJN. Dit is geen nevelig goed-voelend zinnetje dat zo dikwijls over en weer gebruikt wordt in "new age" cirkels: het is een onbetwistbare en praktische omschrijving van de werkelijkheid; wat u doet aan het geheel, in ieder woord en iedere daad, beïnvloedt het geheel waarvan u ook een integraal deel uitmaakt. Dit is de regel die moet gevolgd worden, en dit is de regel die altijd over het hoofd gezien wordt in de finale fazes van een

ontaarde civilisatie.


Dit is waar u nu staat: niet in een situatie van steeds groeiende vooruitgang of toenemende verbetering van levensvoorwaarden of lang leven, MAAR OP EEN PUNT VAN ABSLOLUTE SPIRITUELE VERDORVENHEID, WAT HET EINDE BETEKENT VAN EEN BESCHAVING. U zult genoteerd hebben dat STEEDS MEER van deze verdorvenheid in deze tijd uitbarst in het openbaar, ZELFS ONDANKS HET FEIT DAT DEGENEN DIE DE MEDIA EN DE PUBLIEKE INFORMATIE CONTROLEREN HIERAAN ZOVEEL MOGELIJK  WAARSTAND BIEDEN. Dit zal met volle kracht voortduren tot de laatste overblijfselen van corruptie NAAR DE OPPERVLAKTE STEIGEN EN ZICHTBAAR WORDEN VOOR ALLEN.


Wij vragen u bijgevolg om U VOOR TE BEREIDEN OP GROTE VERANDERINGEN, op het

WANKELEN, STRUIKELEN EN VALLEN VAN UW WERELDVISIE, en op HET NAAR DE OPPERVLAKTE KOMEN VAN NIEUWE PRINCIPES. Zij zullen u de mogelijkheid bieden om naar een nieuwere en gezondere manier van denken over te stappen en daden te stellen die het paradijs bouwen waarvan u gedroomd hebt. Het tempo waarmee dit zal gebeuren zal adembenemend zijn - alsof u uzelf plots op een zeer snelle rit bevindt die niet gestopt kan worden. Tracht continu geconcentreerd te blijven en laat uzelf niet toe om meegetrokken te worden in emoties en trauma's van anderen zodat u belet bent om uw belangrijk werk verder te verzekeren, namelijk het TONEN VAN EEN NIEUWE WEG.


Wij observeren dit alles van uit een objectief standpunt, maar kunnen u verzekeren dat onze harten zwaarmoedig zijn omdat dit alles zo ver gekomen is. Tezelfdertijd verheugen wij ons, want dit is slechts de tijdelijke beroering in donker stormachtig water vóór u zult opduiken om in kalmere wateren te zeilen.Seraphin.
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2019 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: HET TIJDPERK VAN VOLLEDIGE TRANSPARANTIE
Nederlands: EEUWIGE LENTE
Nederlands: PATSTELLING EN DOORSTROMING
Nederlands: Soort zoekt soort
Nederlands: DE BEL LUIDT VOOR U: EXTREME OPWINDING EN DE BEOORDELING VAN UW LEVEN TOT NU TOE
Nederlands: WANDELEN IN HEILIGE WATEREN
Nederlands: VOORLOPERS DIE DE WEG EFFENEN
Nederlands: DE GROTE REINIGING
Nederlands: WEES NIET BANG: MET HET ONVERWACHTE OMGAAN
Nederlands: DE GROTE VERANDERING: O DOOD, WAAR IS UW STEKEL?
Nederlands: WAT ER OOK GEBEURT, HET IS PERFECT VOOR U
Nederlands: HET LAND VOORBEREIDEN
Nederlands: GEREEDSCHAP VOOR VREDE
Nederlands: UW TRANSFORMATIE VAN SLAAPTOESTAND IN MATURITEIT
Nederlands: OUDE EN NIEUWE BESLISSINGEN
Nederlands: DE GROTE ONTSNAPPING MOGELIJK GEMAAKT
Nederlands: UW PERSOONLIJKE IMPACT: BEHOUD UW KRACHT
Nederlands: DE GEMEENSCHAPPELIJKE WEG
Nederlands: HET GROTE ONTWAKEN - DE HEMELEN SLUITEN EN OPENEN
Nederlands: DE ULTIEME INEENSTORTING: DE COMPLETE HEROPBOUW