From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: HET VERZORGEN VAN DE INNERLIJKE TUIN
By SERAPHIN BOODSCHAP 456 door ROSIE
Aug 9, 2021 - 11:06:14 AM

HET VERZORGEN VAN DE INNERLIJKE TUIN

SERAPHIN BOODSCHAP 456 door ROSIE


8 augustus 2021


Beste bewoners van de Aarde: als wij op jullie neerkijken vanaf ons speciale observatiepunt in de ruimte (wat jullie soms "de hemel" noemen), zien wij dat er zo veel verloren zielen zijn, als verloren schapen. Sommigen zijn inderdaad verdwaald, en zullen elders worden "gerepatrieerd".


U die overblijft bent eigenlijk nog steeds op zoek naar die zogenaamde "hemel". U bent ervan overtuigd dat u er ver van verwijderd bent, dat hij heel ver weg en ontoegankelijk is, maar zoals met alle momenten van plotseling vreugdevol inzicht, is deze "regenboog" net om de hoek, en manifesteert zich op dat kruispunt wanneer regen en zon gelijktijdig en op hun sterkst zijn. Vaak broeit er op hetzelfde moment een storm, die symbool staat voor een groot reinigingsproces. Dit is waar jullie nu staan, tussen twee uitersten, maar er is een baken van hoop, zich manifesterend als een regenboog, en de wolken zullen, zoals altijd, uiteindelijk verdwijnen. Het licht wint.


Omdat de meesten van jullie zich niet verdiept hebben in het ontdekken van de perverse diepten noch van de "hemelse hoogten" van de menselijke ervaring en verder (inclusief al het gedrag van de mensheid in het verleden, inclusief alle opkomende en ineenstortende beschavingen van de mensheid), zullen velen van jullie zich verloren voelen omdat beide uiteinden van het spectrum zo'n onbekend terrein zijn. Diepgaand onderzoek in beide gebieden of richtingen, als u die bent ingeslagen, zal betekenen dat u een betrekkelijk stabiele positie zult innemen met het oog op de schokkende onthullingen die gaan komen.


Het zal u opgevallen zijn dat dit niet de eerste keer is dat wij spreken over de "komende openbaringen", die inderdaad velen zullen verbijsteren omdat zij zich een dergelijke verraderlijkheid niet kunnen voorstellen, noch het bestaan van dergelijke nieuwe, positieve en geestverruimende perspectieven die het leven ten goede zullen veranderen.


Hoe zal het u vergaan, geconfronteerd met al deze nieuwe informatie? U kunt zich verloren voelen, zoals reeds gezegd. Wat is de oplossing hiervoor? Hoe kun je met dit alles omgaan en toch gezond van geest blijven en de wens ontwikkelen om een positieve bijdrage te leveren aan het leven op aarde, ongeacht de kwaliteit van de bijdrage die je tot nu toe hebt geleverd?


Het antwoord mijn vrienden is niet "in de wind blazen ". Dit antwoord leidt slechts tot hopeloosheid, lethargie en berusting. Het antwoord ligt in het VERZORGEN VAN DE INNERLIJKE TUIN, en als de innerlijke tuin goed verzorgd is, zal de uiterlijke tuin - die de aarde zelf is - ook orderlijk en mooi zijn, want de een is een weerspiegeling van de ander. Innerlijke activiteit vertaalt zich in uiterlijke activiteit.


Als je na een droogteperiode te veel water op verdroogde grond giet, kan het water verloren gaan en onmiddellijk in diepe kloven wegvloeien. Andere planten kunnen plotseling overspoeld en vernietigd worden. Dit betekent: OVERLAST UW GEEST NIET MET TE VEEL IN EEN KEER, want je zult het niet kunnen verwerken. Probeer kleine stukjes informatie per keer in je op te nemen en verteer ze volledig.


In een overwoekerde tuin, waar afzonderlijke planten bedekt zijn met doornen of wijnstokken, is het nodig radicaal opruimwerk te verrichten. Zo is het ook met starre, verouderde gedactenconstructies en misleidende, tot slavernij makende geloofssystemen die jullie geest hebben overgenomen. Het is nodig je hiervan te bevrijden, zodat de "innerlijke tuin" van je denkgeest gezuiverd wordt en er ruimte vrij komt voor het ontplooien van nieuwe ideeën. Het is niet genoeg om tijdelijk cosmetisch te snoeien. Parasitaire planten moeten met de wortels worden uitgerukt om toekomstige vernietiging en verstopping te voorkomen.


Een mooie en aantrekkelijke tuin vereist REGELMATIG ONDERHOUD en opruiming. Dit zijn essentiële handelingen als je een heldere, effectieve en overvloedige GEESTVERRUIMING wilt creëren. Als we zulke taken verwaarlozen, zullen andere krachten de kans krijgen om ongecontroleerd te woekeren en zullen ze - op den duur - vernieling veroorzaken.


Vernieling is iets dat al lang op jullie planeet bestaat. Het is niet zomaar een stand van zaken of het resultaat van omstandigheden, waar jullie geen controle over hebben. Het is het GEVOLG VAN VERWAARLOZING OP GROTE EN GLOBALE SCHAAL. EN DIT KAN ALLEEN WORDEN GECORRIGEERD DOOR RADICALE MAATREGELEN OP GROTE EN WERELDWIJDE SCHAAL.


Wij kunnen niet ingaan op de precieze maatregelen die dit zal inhouden, want dat zou de leerervaring ontnemen, en bovendien zou het gevaar bestaan dat wij vooruitlopen op procedures die precies op het juiste moment moeten worden geactiveerd. Het volstaat te zeggen dat dit niet het juiste moment is om details vrij te geven.


Wij merken ook op dat ieder individu - afhankelijk van eigen instelling, verwachtingen en locatie - een andere ervaring zal hebben, en in sommige opzichten zou het daarom zinloos zijn daarover uit te weiden. Wat we wel kunnen zeggen is dat iedereen een groot element van verrassing zal ondergaan, en dat iedereen zwaar op de proef zal worden gesteld. Dit is de enig mogelijke weg om een uiterst ernstige situatie voor uw aarde tegen te gaan, en dit zal gebeuren ongeacht of u uw omstandigheden al dan niet als nijpend beschouwt.


Daarom zijn wij hier opnieuw om u door de hand van deze schrijfster vooraf te waarschuwen.


Seraphin

 


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved