categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: HET VERZORGEN VAN DE INNERLIJKE TUIN
By SERAPHIN BOODSCHAP 456 door ROSIE
Aug 9, 2021 - 11:06:14 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

HET VERZORGEN VAN DE INNERLIJKE TUIN

SERAPHIN BOODSCHAP 456 door ROSIE


8 augustus 2021


Beste bewoners van de Aarde: als wij op jullie neerkijken vanaf ons speciale observatiepunt in de ruimte (wat jullie soms "de hemel" noemen), zien wij dat er zo veel verloren zielen zijn, als verloren schapen. Sommigen zijn inderdaad verdwaald, en zullen elders worden "gerepatrieerd".


U die overblijft bent eigenlijk nog steeds op zoek naar die zogenaamde "hemel". U bent ervan overtuigd dat u er ver van verwijderd bent, dat hij heel ver weg en ontoegankelijk is, maar zoals met alle momenten van plotseling vreugdevol inzicht, is deze "regenboog" net om de hoek, en manifesteert zich op dat kruispunt wanneer regen en zon gelijktijdig en op hun sterkst zijn. Vaak broeit er op hetzelfde moment een storm, die symbool staat voor een groot reinigingsproces. Dit is waar jullie nu staan, tussen twee uitersten, maar er is een baken van hoop, zich manifesterend als een regenboog, en de wolken zullen, zoals altijd, uiteindelijk verdwijnen. Het licht wint.


Omdat de meesten van jullie zich niet verdiept hebben in het ontdekken van de perverse diepten noch van de "hemelse hoogten" van de menselijke ervaring en verder (inclusief al het gedrag van de mensheid in het verleden, inclusief alle opkomende en ineenstortende beschavingen van de mensheid), zullen velen van jullie zich verloren voelen omdat beide uiteinden van het spectrum zo'n onbekend terrein zijn. Diepgaand onderzoek in beide gebieden of richtingen, als u die bent ingeslagen, zal betekenen dat u een betrekkelijk stabiele positie zult innemen met het oog op de schokkende onthullingen die gaan komen.


Het zal u opgevallen zijn dat dit niet de eerste keer is dat wij spreken over de "komende openbaringen", die inderdaad velen zullen verbijsteren omdat zij zich een dergelijke verraderlijkheid niet kunnen voorstellen, noch het bestaan van dergelijke nieuwe, positieve en geestverruimende perspectieven die het leven ten goede zullen veranderen.


Hoe zal het u vergaan, geconfronteerd met al deze nieuwe informatie? U kunt zich verloren voelen, zoals reeds gezegd. Wat is de oplossing hiervoor? Hoe kun je met dit alles omgaan en toch gezond van geest blijven en de wens ontwikkelen om een positieve bijdrage te leveren aan het leven op aarde, ongeacht de kwaliteit van de bijdrage die je tot nu toe hebt geleverd?


Het antwoord mijn vrienden is niet "in de wind blazen ". Dit antwoord leidt slechts tot hopeloosheid, lethargie en berusting. Het antwoord ligt in het VERZORGEN VAN DE INNERLIJKE TUIN, en als de innerlijke tuin goed verzorgd is, zal de uiterlijke tuin - die de aarde zelf is - ook orderlijk en mooi zijn, want de een is een weerspiegeling van de ander. Innerlijke activiteit vertaalt zich in uiterlijke activiteit.


Als je na een droogteperiode te veel water op verdroogde grond giet, kan het water verloren gaan en onmiddellijk in diepe kloven wegvloeien. Andere planten kunnen plotseling overspoeld en vernietigd worden. Dit betekent: OVERLAST UW GEEST NIET MET TE VEEL IN EEN KEER, want je zult het niet kunnen verwerken. Probeer kleine stukjes informatie per keer in je op te nemen en verteer ze volledig.


In een overwoekerde tuin, waar afzonderlijke planten bedekt zijn met doornen of wijnstokken, is het nodig radicaal opruimwerk te verrichten. Zo is het ook met starre, verouderde gedactenconstructies en misleidende, tot slavernij makende geloofssystemen die jullie geest hebben overgenomen. Het is nodig je hiervan te bevrijden, zodat de "innerlijke tuin" van je denkgeest gezuiverd wordt en er ruimte vrij komt voor het ontplooien van nieuwe ideeën. Het is niet genoeg om tijdelijk cosmetisch te snoeien. Parasitaire planten moeten met de wortels worden uitgerukt om toekomstige vernietiging en verstopping te voorkomen.


Een mooie en aantrekkelijke tuin vereist REGELMATIG ONDERHOUD en opruiming. Dit zijn essentiële handelingen als je een heldere, effectieve en overvloedige GEESTVERRUIMING wilt creëren. Als we zulke taken verwaarlozen, zullen andere krachten de kans krijgen om ongecontroleerd te woekeren en zullen ze - op den duur - vernieling veroorzaken.


Vernieling is iets dat al lang op jullie planeet bestaat. Het is niet zomaar een stand van zaken of het resultaat van omstandigheden, waar jullie geen controle over hebben. Het is het GEVOLG VAN VERWAARLOZING OP GROTE EN GLOBALE SCHAAL. EN DIT KAN ALLEEN WORDEN GECORRIGEERD DOOR RADICALE MAATREGELEN OP GROTE EN WERELDWIJDE SCHAAL.


Wij kunnen niet ingaan op de precieze maatregelen die dit zal inhouden, want dat zou de leerervaring ontnemen, en bovendien zou het gevaar bestaan dat wij vooruitlopen op procedures die precies op het juiste moment moeten worden geactiveerd. Het volstaat te zeggen dat dit niet het juiste moment is om details vrij te geven.


Wij merken ook op dat ieder individu - afhankelijk van eigen instelling, verwachtingen en locatie - een andere ervaring zal hebben, en in sommige opzichten zou het daarom zinloos zijn daarover uit te weiden. Wat we wel kunnen zeggen is dat iedereen een groot element van verrassing zal ondergaan, en dat iedereen zwaar op de proef zal worden gesteld. Dit is de enig mogelijke weg om een uiterst ernstige situatie voor uw aarde tegen te gaan, en dit zal gebeuren ongeacht of u uw omstandigheden al dan niet als nijpend beschouwt.


Daarom zijn wij hier opnieuw om u door de hand van deze schrijfster vooraf te waarschuwen.


Seraphin

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE