From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: HET NIEUWE GEESTELIJKE LEVEN
By SERAPHIN BOODSCHAP 461 door ROSIE
Sep 21, 2021 - 9:50:42 AM

HET NIEUWE GEESTELIJKE LEVEN

SERAPHIN BOODSCHAP 461 door ROSIE


17 september 2021


Geliefde Burgers van de Aarde: Het "nieuwe spirituele leven" waar jullie naar toe zullen gaan is er een dat gekenmerkt wordt door SAMENHOREN. (Helaas wordt jullie huidige beschaving gekenmerkt door SCHEIDING). Alleen door nauwlettend toe te zien op mislukkingen in het verleden, en op het eigen foute gedrag dat tot verwoestende resultaten heeft geleid, zal de situatie kunnen worden opgelost. De cultus van individualiteit heeft zijn hoogtepunt bereikt, en dit is een lobby die egoïsme bevordert, de wens om te "leven" en "niets te missen", om wat ook te "grijpen" zodat men het gevoel heeft van geen spijt te hebben, en om elke gelegenheid meedogenloos uit te buiten, zodat men uiteindelijk trots kan zeggen dat men werkelijk GELEEFD heeft.


Maar is dat werkelijk zo? Men kan allerlei opwindende lichamelijke ervaringen hebben opgedaan of reizen hebben gemaakt, maar de innerlijke reis kan volledig tot stilstand zijn gekomen, en dit is waar wij vandaag uw aandacht op willen vestigen. Degenen die zich hebben overgegeven aan allerlei uitspattingen om maar het GEVOEL te hebben dat zij ten volle van het leven genieten, willen wij erop wijzen dat er een heel andere wereld van "voelen" voor u beschikbaar is als u zich daarvoor openstelt. En dit overtreft verre de tijdelijke sensaties, de intense momenten, de hoogtepunten die, wanneer ze voorbij zijn, je in een ander "dieptepunt" achterlaten wanhopig trachtend dit hoogtepunt opnieuw te beleven.


Het waarlijk spirituele leven omvat een constant gevoel van vreugde die doorheen je dagelijkse handelingen vloeit, een alles doordringende kalmte die je in staat stelt diep adem te halen voordat je je in een automatische reactie stort, een gevoeligheid die je in staat stelt je altijd en volledig in de schoenen van een ander te verplaatsen, waarbij je de vreugde en ook de pijn van hun mentale en fysieke landschap zo intiem aanvoelt alsof ze de uwe waren.


Zet dit alles af tegen uw huidige samenleving en het betreurenswaardige niveau van mededogen en bewustzijn, en het zal u maar al te duidelijk zijn dat u in een afgrond bent terechtgekomen. Voor sommigen is het een afgrond waar geen weg meer terug is, ondanks de helpende hand die wij zo vaak hebben aangeboden. De planeet is opnieuw een zeer "duister tijdperk" binnengetreden, en terwijl alles absurder, steeds meer vervormd en onvermijdelijk tot stagnatie en stilstand komt, zullen velen eenvoudigweg bezwijken onder angst en wanhoop, want zij zien geen "licht" aan de horizon, en evenmin begrijpen zij dat zijzelf het "licht" zijn die deze duisternis kan doordringen. Anderen sluiten zich af. Zij falen in standvastigheid, in integriteit en in moed om datgene onder ogen te zien dat zij collectief hebben gecreëerd, hoe onbewust ook.


Het is dus zover gekomen, bewoners van de aarde, dat jullie, die een idee hebben van de ernst van deze omstandigheden, degenen zullen zijn die opstaan en de aarde naar een nieuw begin leiden. Dit zal een zeer moeilijke onderneming zijn die de intense en toegewijde inspanning vereist van duizenden, zo niet miljoenen. Zij die een last voor de aarde zijn en die hun verantwoordelijkheden, of hun potentieel, niet kunnen beseffen, zullen vertrekken om die lessen ergens elders te herhalen.


Het geestelijk leven is een leven waarin aandacht wordt besteed aan zowel fysieke als innerlijke processen, waarbij het ene een weerspiegeling is van het andere. De belangrijkste motivatie die het spirituele leven leidt is die van het VERSTERKEN VAN DE PLANETAIRE TRILLINGEN EN DE TRILLINGEN VAN ALLES EN IEDEREEN OP DEZE PLANEET. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel. Er zijn geen "vrije dagen" of perioden waarop dit niet van toepassing is. Evenzo zijn er geen omstandigheden die niet belangrijk zijn. Elk detail is van belang voor alle eeuwigheid.


Het tweede leidende principe van het spirituele leven is het acute besef van eenwording. Elke gedachte maakt deel uit van een verenigd bewustzijn, en elke gedachte beïnvloedt de kwaliteit en de omvang van dat verenigd bewustzijn. Zich op elk moment volledig bewust te zijn van de gevolgen van je gedachten en daden is de eigenschap van een waarlijk spiritueel geleid leven. Dit geldt niet alleen voor verenigde families, gemeenschappen of naties, maar voor de ganse planeet, en in feite voor de gehele kosmos, waarvan een enorm deel voor jullie nog onbekend is. Dit belet echter niet dat jullie met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Zo zullen wij van het hemelse bestuur, hoe ver verwijderd ons observatiepunt ook is, en hoe "anders" wij ook in gedachte of vorm voor jullie mogen lijken, altijd deel van jullie zijn en altijd jullie lot beïnvloeden. Onze aanwezigheid hier op dit kritieke moment is DEEL VAN ONS SPIRITUELE LEVEN. Wij zijn hier om u te helpen en u bewust te maken van het GROTERE GEHEEL, en dat WIJ ALLEMAAL DEEL ZIJN VAN HET GODDELIJKE PLAN.


De tijd komt naderbij dat degenen die in staat zijn om voor dergelijke waarheden te ontwaken, daadwerkelijk het bewijs zullen krijgen dat hen op een nieuw niveau zal katapulteren, waardoor deze nieuwe inzichten mogelijk worden, en dus een nieuw spiritueel leven mogelijk wordt. Dit niveau van geestelijk leven is een VOORWAARDE om op deze aarde verder te gaan. Terwijl de aarde heel veel getolereerd heeft dat niet in lijn lag met haar wensen, gaat zij nu verder met onze hulp, en "verder gaan" brengt altijd een zeker "loslaten" van datgene dat niet van dienst is met zich mee. Veel zal dus losgelaten worden, met inbegrip van degenen die niet aktief de Aarde steunen. Dit wil zeggen haar WELZIJN EN OVERVLOED. Dit wil zeggen het oplossen van konflikten en het bannen van gewelddaden op haar grond. Dit wil ook zeggen haar onze LIEFDE betuigen bij ieder kritiek moment.


Aan degenen die hiertoe bekwaam zijn zeggen we KOM! WIJ ZULLEN SAMEN EEN WONDERMOOIE TOEKOMST OPBOUWEN. Wij staan klaar om jullie te helpen en te steunen op deze weg.


Seraphin

 


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved