From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: HET IJS BREKEN EN HET VUUR AANWAKKEREN OM GROEI TE STIMULEREN
By SERAPHIN BOODSCHAP 326 door ROSIE
Feb 2, 2018 - 3:05:27 AM

HET IJS BREKEN EN HET VUUR AANWAKKEREN

OM GROEI TE STIMULEREN

SERAPHIN BOODSCHAP 326 door ROSIE


28 januari 2018


De elementen ijs en vuur zijn twee extreme tegenstellingen. Wie van hen zal de oorlog winnen voor uw zielen, Geliefden? Want u treedt een periode binnen van GROTE DOOI en VUUR REGEN (in de zin van WAARHEID DIE UIT DE HEMEL VALT) en velen zullen met verbazing geslagen worden wanneer de regen neerdaalt, totaal onaangekondigd, en in een mentaal landschap uitbarst alsof het daar altijd geweest is, het ijs verbrijzelend dat u voor eeuwen in zijn greep had.


Wij gebruiken doelbewust termen die extremen aanduiden, want wat er zal gebeuren zal zo extreem zijn dat het veel verder gaat dan de uitgestrektheid van uw normaal verbeeldingsvermogen. En zo zal het zijn: het zal UW BEWUSTZIJN UITBREIDEN, dat klein, hoogdravend en vermoeid gehouden werd, in de onmogelijkheid om constructive gedachten en kritiek te formuleren en in de onmogelijkheid van zelfbeschouwing en zelfverbetering.


Zoals alles in uw wereld, in uw zonnestelsel en inderdaad doorheen de kosmos, is het uw taak om te ontwikkelen en NAAR PERFECTIE TE GROEIEN. Maar uw verlengd verblijf in een "kleine, donkere, mentale kamer" heeft zulke perspectieven uitgewist.


Uw bevroren staat van GEBREK AAN GROEI wordt nu doorboord, zoals een poel die bedekt is met ijs. De goddelijke cosmische hand zal vurige stenen gooien die de oppervlakte zullen dooboren, een doorgang scheppend naar het vloeiende water beneden, en die bubbels van "opgesloten" lucht zal toelaten om door de gaten te ontsnappen.


Waarom gaan wij door met u zulke boodschappen te sturen, zelfs tijdens dit late stadium van de procedures, en waarom zijn zij vol van allegorieen, in plaats van zwart-witte feiten voor uw neus te plaatsen? Omdat ook wij AGENTEN VAN HET GROEIPROCES ZIJN, EN WIJ WENSEN U TE OVERTUIGEN OM UW GODDELIJK GEGEVEN BEWUSTZIJN TE OEFENEN. Wij kunnen het eenvoudig niet allemaal voor u op een bord plaatsen om te verteren, want dit zou u overweldigen, u verlammen, en U VERTRAGEN IN PLAATS VAN U AAN TE ZETTEN OM VERDER TE GAAN.


Wees dus klaar, want er zal een GROTE SPRONG VOORWAARTS plaatsvinden, waarvoor het aangeraden is om mentaal voorbereid te zijn. Bent u klaar om te springen, oude overtuigingen achter u latend? Bent u klaar om de oude wereld te verlaten om een nieuwe op te bouwen?


Hoe meer openbaringen over de vernietigende en corrupte natuur van de oppervlakte van uw huidige wereld, doorheen de "gaten in het ijs" aan het licht komen, hoe harder u uitgedaagd zult worden en hoe heviger het vuur van de waarheid zal branden.


Wij steunen u in uw onverschrokken reis. Geliefde inwoners van de "Aarde zoals u haar nog steeds kent", maar die binnen kort voor altijd zal bevrijd worden, want UW INSPANNINGEN zullen haar transformeren in een compleet vernieuwde sfeer.Seraphin


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved