categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: HET GROTE ONZICHTBARE ERKENNEN
By SERAPHIN BOODSCHAP 449 door ROSIE
May 26, 2021 - 5:01:18 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

HET GROTE ONZICHTBARE ERKENNEN

SERAPHIN BOODSCHAP 449 door ROSIE24 mei 2021


Het maakt deel uit van de kosmische wet van evenwicht dat waar er een kant of een "gewicht" is, er ook het tegenovergestelde is, en op het scharnierpunt verblijven is het perfecte evenwicht. Als er "beneden" is, is er ook "boven". Als er een macrokosmos is, is er ook een microkosmos. Waar licht is, is ook duister (waardoor het licht overigens des te feller kan schitteren). Waar er "buiten" is (de materiële, fysieke wereld) is er ook "binnen" (de wereld van gedachten, motivatie, gevoel en intuïtie) - de wereld BINNENIN elke mens die het "BUITEN" manifesteert. Op dezelfde manier bestaat dat wat ZICHTBAAR is samen met ALLES WAT ONZICHTBAAR IS. Als je de kleine bandbreedte van "werkelijkheid" beschouwt die je ervaart op een bepaald moment in een bepaalde beperkte ruimte is dit onzichtbare in feite een enorm stuk van het onbekende.(denk in je overpeinzingen aan het ontelbare aantal bewoonde planeten in het universum)


Het wordt tijd dat jullie, bewoners van de aarde, ophouden met het verkondigen van jullie hoge kennisniveaus, jullie "baanbrekend" onderzoek, jullie overzichten van de situatie, jullie "intellectualiteit", jullie vermeende deskundigheid op jullie beperkte ervaringsgebieden, en tezelfdertijd bezwijken onder het meer dan duidelijke feit DAT ER ZOVEEL IS DAT JULLIE NIET WETEN, en dat jullie kennis ongelooflijk minuscuul is in vergelijking met de uitgestrektheid van de ruimte, en wat daar gebeurt.


Wij willen met deze zin niet uw gevoel van eigenwaarde bekritiseren; wij willen slechts dat u opmerkt en begrijpt dat uw opvattingen en begrip noodzakelijkerwijs beperkt zijn en dat er ZOVEEL is DAT U NIET ZIET. Vandaar deze boodschap, die u aanmoedigt uw ogen te openen voor allerlei nieuwe verklaringen voor oude verhalen, nieuwe invalshoeken voor geaccepteerde "bewijzen", nieuwe oplossingen voor oude mysteries, en nieuwe ontmoetingen met wezens en concepten die u, in uw beperkt begrip tot nu toe, misschien als "bovennatuurlijk" of "onmogelijk" beschouwt.Wij willen u vragen het woord "verrassing" in overweging te nemen. In de loop van uw leven zult u vele verrassingen tegenkomen. Deze ontmoetingen of ervaringen zouden helemaal geen verrassingen zijn als u bekend was met alle mogelijkheden, alle potentiëlen, alle variaties, alle beschikbare tegenmaatregelen, alle dimensies en alle verschillende perspectieven. U zult misschien zeggen dat het onmogelijk is om zo'n overzicht te hebben, of om met zulke ogen te zien, maar - en dit is een ander aspect van HET GROTE ONZICHTBARE - er zijn "grote wezens", die wij zouden willen omschrijven als "hemelse", die hiertoe in staat zijn, en nog veel meer, en die ALLES BEGRIJPEN WAT ER ZICH NU OP UW AARDE AAN HET ONTPLOOIEN IS.


Als je hen zou vragen "Wat is er werkelijk aan de hand?" zouden zij onmiddellijk en beknopt kunnen antwoorden, INDIEN deze informatie iets is wat jij, in je mentale en spirituele capaciteit, in staat bent te verteren en op de juiste manier te gebruiken. Maar als u niet "klaar" bent voor dergelijke informatie, zal ze niet worden verstrekt, omdat ze u zozeer zou schaden of VERRASSEN of SCHOKKEN dat u het misschien niet zou overleven. Dit zou betekenen dat uw kans om vooruit te komen u is ontnomen, en geen van deze grote wezens zou de oorzaak willen zijn van een dergelijke stagnatie of gebrek aan voorwaartse beweging, want het is precies dit wat zij willen bevorderen. En als je het hun vraagt, zullen zij zeggen dat het hun bedoeling is om jullie - door jullie eigen inspanningen, maar met hun leiding - op te voeden tot hun eigen niveau van vergelijkende alwetendheid en wijsheid. De ziel die jullie Jezus noemen is één van hen, die zei: "JULLIE KUNNEN DOEN ZOALS IK GEDAAN HEB, EN VEEL MEER".


Hoe is het mogelijk dat jullie het bestaan van zulke grote zielen, op of buiten uw planeet, over het hoofd zien? Omdat jullie geesten gesloten zijn, weigerend deze mogelijkheid te aanvaarden. Jullie geesten zijn beperkt, getraind om je alleen te richten op het ZICHTBARE - dat wat materieel en fysiek is. Door je alleen daarop te richten kun je van dag tot dag leven, vaak op een comfortabele manier, maar je leven zal stuwkracht missen, het verlangen om te dienen, de vervulling van het perfect uitvoeren van een waardig project, de vreugde van het samenzijn met de natuur, de extase van het ontdekken van een tot dan toe onbekende waarheid, de opwinding van het weten dat je op één lijn staat met het Goddelijke, de gelukzaligheid van heilige co-creatie.


Je ongeziene gidsen zullen je in een enorm tempo voortstuwen als je meewerkt en je concentreert op spirituele ontwikkeling en dienstbaarheid aan de mensheid. En deze "mensheid" is ook alleen datgene wat je kunt ZIEN. Als uw toewijding hier op aarde duidelijk is, volgehouden wordt, erkend wordt als waardevol, zult u zeker aangemoedigd en bevorderd worden om IN DE TOEKOMST ONZICHTBARE WERELDEN te helpen, nadat u deze "minder-dan-perfecte" situatie op deze aarde hebt ervaren, samen met uw inspanningen om dit te verhelpen.


Zou u zeggen dat het verstandig is om u te beperken tot lichamelijke waarnemingen? Om te vertrouwen op uw gezichtsvermogen, zover het oog kan zien, maar niet verder, op uw tastzin, of alleen op uw oren? Je hoeft maar naar de natuur te kijken om tot het besluit te komen dat er wezens zijn met zintuigen die superieur zijn aan de jouwe (de ogen van adelaars, het vermogen van een vogel om een worm ondergronds te horen, of het vermogen van vleermuizen die elkaar in het donker kunnen waarnemen).


Zijn er nog andere niet-fysieke gevoelens waarop u vertrouwt? Sommigen kennen het "geweten" dat hen ervan weerhoudt iets te doen waarvan zij het gevoel hebben dat het verkeerd is. Anderen kunnen sterke gevoelens van intuïtie ervaren (en hier willen wij dat u begrijpt dat dit GODDELIJKE INTUITIE is, GELEID DOOR UW PERSOONLIJKE ONZICHTBARE GIDSEN). Dit is een ONZICHTBARE SFEER die, als u vooruitgang wilt boeken, een belangrijk deel van uw mentaal landschap moet gaan innemen, waartoe u door oefenen toegang verkrijgt, zodat uw vertrouwen in deze raadgevingen met elke ervaring toeneemt en TOTAAL ONWRIKBAAR wordt.


Dit kan zo geoefend worden dat u voortdurend verbonden bent met uw innerlijke raadgever, die een fragment is van het Goddelijke, of met uw adviserende engelen, in die zin dat uw beslissingen op elk moment door hen worden geleid. Dit is geen voortdurende onderdanigheid: dit is een overgave aan uitstekende leiding om glorie te bereiken.


Jullie gedachten, emoties, plannen en daden, of ze nu gezien worden of al gemanifesteerd op het fysieke vlak, voeden allemaal de genetische geest van de aarde - een andere ONZICHTBARE SFEER. Sommigen zouden dit het "morfogenetisch veld" of het "verenigd veld van bewustzijn" kunnen noemen. Je draagt altijd bij, of je het nu beseft of niet, ongeacht de kwaliteit van je inbreng. En de inbreng zal een "geheel van werk en instructies" creëren dat beschikbaar is voor anderen.


Als je louter op het fysieke vlak blijft, denkend dat je daden en gedachten geen enkele consequentie hebben, heb je het helaas mis. DIT TE WETEN ZAL JE ECHTER EEN GROOT GEVOEL VAN MACHT GEVEN, WANT JE ZULT WETEN DAT JE DADEN INVLOED HEBBEN OP ANDEREN DIE TOEGANG HEBBEN TOT DE GENETISCHE GEEST VAN DE AARDE VOOR INFORMATIE.


Dit is zo anders, is het niet, bewoners van de aarde, dan het verhaal dat jullie wordt voorgehouden door de media, door jullie "leiders" en jullie religies die volhouden dat jullie kleine pionnen zijn in een groot schaakspel, en dat pionnen soms moeten worden opgeofferd voor het GROTER GEHEEL.


WIJ ZEGGEN "NEE". PIONNEN ZIJN NIET ALTIJD PIONNEN. ZIJ KUNNEN ZICH ONTWIKKELEN TOT WIJZEN, EXPERTS, HOOG SPIRITUELE ZIELEN IN HUN EIGEN RECHT. ZE KUNNEN KONINGEN EN KONINGINNEN WORDEN; GODEN EN GODINNEN.


We weten dat jullie ineenkrimpen bij het gebruik van het woord GOD, maar dat komt omdat jullie zijn opgeleid om te denken dat GOD een almachtige, strenge en op de een of andere manier verbiedende entiteit is die regelmatig straffen uitdeelt, in plaats van een AL AANWEZIGE POSITIEVE KRACHT DIE BINNENIN ONS ZELF HUIST.


HET GROTE ONGEZIENE VERLEDEN


Een ander aspect dat momenteel nog onzichtbaar is, is het ONGEZIENE VERLEDEN. U hebt de aangeboden versie van de geschiedenis van uw wereld "haak, lijn en zinklood" ingeslikt. Inderdaad, jullie zijn allemaal als vissen die het aas hebben geslikt en die niet de tijd hebben genomen, of niet het vermogen hebben, om te overwegen dat er alternatieve verhalen kunnen zijn. U bent op grove wijze misleid.


Wanneer jullie de ware geschiedenis van jullie planeet leren kennen, met alle negatieve bloedlijnen die de ontwikkeling (of het gebrek aan ontwikkeling, want het is hun doel om de macht en het geld voor zichzelf te houden) hebben beheerst, dan zullen jullie je hoofd in schaamte laten hangen. Voor sommigen zal het ondraaglijk zijn, zoals we al eerder hebben gezegd. Anderen zullen verteerd worden door wroeging en schuldgevoel.


Hier willen we zeggen dat zelfvergeving een grote rol zal spelen voor hen die het kunnen opbrengen, en die het vermogen hebben om hun eigen geschiedenis "opnieuw te beginnen", alsof ze de pen ter hand nemen om een geheel nieuw verhaal op een blanco vel papier te schrijven.


Wij gebruiken deze krachtige beelden om u te laten zien dat er nog zoveel is dat u niet weet. Uw horizon zal zich onvermijdelijk uitbreiden, en dit maakt deel uit van het proces van "verlichting" en van vooruitgang op een spiritueel vlak, wat onvermijdelijk de oorzaak zal zijn van positieve ontwikkelingen op het fysieke vlak.


DE GROTE AANTALLEN ONGEZIENE ENTITEITEN


Afgezien van de persoonlijke gidsen en ongeziene helpers die op jullie aarde aanwezig zijn om jullie vooruit te helpen, is het "multi-universum" bevolkt met triljoenen wezens die verder gevorderd zijn dan jullie zelf. Nogmaals, we hebben het hier niet over lichamelijkheid, maar eerder over hun geestesgesteldheid, die zuiver welwillend is. Dientengevolge zijn dit entiteiten met een veel hogere vibratie, en het is dit wat ertoe kan leiden dat hun lichamen (de voertuigen die zij gebruiken voor expressie en ervaring) "lichter" en groter worden. Wij brengen dit in verband om opnieuw te laten zien dat het NIVEAU VAN BEWUSTZIJN de FYSIEKE REALITEIT CREËERT.


Omdat jullie wereld van lage trilling is (het gevolg van oorlogen, geweld, corruptie, vervuiling en alle andere vormen van misbruik), zijn er veel ongeziene entiteiten van lage trilling die "gestorven" zijn, maar er nog niet in geslaagd zijn om naar het volgende stadium van hun bestaan over te gaan. Hun droevige invloed - door jullie soms aangeduid als "bezetenheid" - is een waarschuwing aan jullie op het aardse vlak voor de gevolgen van "laag vallen" en de gevolgen van het blijven steken in destructieve denkpatronen of gedragswijzen.


Stagnatie betekent dat het leerproces is gestopt. De zielen die de levenden "achtervolgen" zijn zij die niet kunnen "loslaten" en verder gaan, en dit wordt weerspiegeld in degenen die zij kwellen, die een spiegel zijn van hun benarde toestand, die niet in staat zijn om verslavingen of het leven op laag niveau "los te laten", en die dus alle aspiratie naar betere dingen afwijzen.


HET GROTE ONGEZIENE VAN SUBLIEME SUGGESTIE


Een grote onzichtbare invloed, waarvan velen zich grotendeels niet bewust zijn, is het niveau van propaganda dat dagelijks specifiek op u wordt gericht, of dit nu het nieuws is dat u hoort, de verwarring die opzettelijk wordt gezaaid, de woorden van de muziek waarnaar u luistert of het "amusement" dat u wordt geboden.


Wij zullen ons concentreren op "entertainment", want dit is precies wat u wordt aangeboden om u te helpen "ontspannen", en wat uw mentale landschappen zodanig vult dat u uw telefoons of televisies niet kunt uitzetten en tijd kunt besteden aan EENVOUDIG DENKEN, hetgeen tot veel inzicht zou leiden en u in staat zou stellen alle afleidingen en geluiden buiten te sluiten en de STEM VAN HET GODDELIJKE BINNENIN te horen.


Veel komt onder de naam "entertainment", en terwijl dit, volgens u, verondersteld wordt als middel om tot rust te komen, doet het in feite het tegenovergestelde. Pulserende ritmes, hard lawaai, opeengepakte emoties, voyeur situaties en "coole" muziek en optredens in de naam van "kunst" ontspannen je niet noch verschaffen je voedsel voor de ziel. Ze fragmenteren, belasten en deprimeren. Zelfs als je je oppervlakkig energieker voelt, eist dit zijn tol op een onderbewust en ONZICHTBAAR niveau.


Deze schrijfster heeft zojuist een aantal "moderne dans" choreografieën bekeken die door de (controlerende) media hoog zijn aangeslagen. De bewegingen zijn opzienbarend, ongewoon en interessant, maar tegelijkertijd zijn ze schokkerig, robotachtig, gebroken, vleiend en wulps. Dit is beweging die eigenlijk geen beweging is. De heilige stroom is verbroken, en als je je daarbij aansluit en het vernuft of de nieuwe aspecten van zo'n voorstelling prijst, ONTKEN JE GELIJKTIJDIG DE LEVENSSTROOM IN JEZELF. Hetzelfde geldt voor muziek die misschien rustgevend is voor het oor, zoals jazz, een genre waar velen van jullie van houden, maar die de GODDELIJKE EENHEID VERDEELT IN GEFRAGMENTEERDE DEELTJES EN JE NIET OPLICHT TOT DE HOOGTE DIE BEREIKT WORDT DOOR HET LUISTEREN NAAR EEN GODDELIJKE GEÏNSPIREERDE EN HARMONISCHE COMPOSITIE.


Tot besluit: na dit alles gelezen en verwerkt te hebben zou je kunnen zeggen HOE KLEIN, ONBELANGRIJK, MACHTELOOS EN ONZICHTBAAR BEN IK, maar dat zou aantonen dat je niet volledig begrepen hebt waar we hier proberen op te wijzen. Het GROTE ONZICHTBARE zou je niet moeten intimideren, maar je tot grotere hoogten moeten inspireren. Het opent een enorm vergezicht van mogelijkheden, waardoor je "moedig kunt gaan waar nog niemand is gegaan". Want jullie zijn allemaal uniek, in staat om de ervaringen van anderen op een positieve manier te beïnvloeden, en dit zou jullie focus moeten zijn WANNEER HET GROTE ONZICHTBARE AAN JULLIE GEOPENBAARD WORDT, ZOALS HET GEPROGRAMMEERD IS TE DOEN.


Deze openbaring maakt deel uit van de "eindtijd", het einde van enorme cycli die GROTE VERKLARING BEVORDEREN OP ALLE NIVEAUS. U kunt dus GROTE VERRASSINGEN verwachten, die in eerste instantie de vorm van rampen of tragedies kunnen aannemen, maar uiteindelijk leiden tot GROTE VOORUITZICHTEN VOOR EEN WONDERLIJKE TOEKOMST, DIE VOORDIEN ONZICHTBAAR WAS.


Met deze bedenkingen verlaten wij u.


Seraphin

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE