categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE
By SERAPHIN BOODSCHAP 463 door ROSIE
Oct 3, 2021 - 1:37:05 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

HET BELANG VAN OVERGAVE

SERAPHIN BOODSCHAP 463 door ROSIE30 september 2021


Het is tijd om heel goed op te letten, geliefde Inwoners van de Aarde. Wij hebben vaak gezegd dat jullie wereld "op zijn kop" zal komen te staan, en dus spreekt het vanzelf dat de verschillende concepten die jullie koesteren, evenals verschillende gebruiken van diverse termen die jullie gunstig gezind zijn, zullen worden verbrijzeld of waarvan zal blijken dat ze iets heel anders betekenen dan wat jullie in feite dachten. Eén zo'n term is het woord OVERGAVE.


Wat is overgave? Overgave is geen nederlaag, maar een gekozen afstemming op het Goddelijke. Voor velen op aarde betekent overgave zwak zijn, toegeven, ophouden met vechten, zich overgeven aan de vijand. Het is, in jullie gedachten, een beschamende en zondige noodzaak, waarbij je je idealen, loyaliteiten en overtuigingen opoffert. Dit is de redenering die jullie aanvaarden na eeuwen van oorlog voeren en elkaar op de knieën dwingen, en nog veel erger. In het verleden werden degenen die gedwongen werden zich over te geven, onderworpen aan elke vorm van geweld, verkrachting en dood. Het was een vooruitgang, op jullie aardse vlak, toen gevangenen niet meer werden doodgeschoten of opgegeten, maar als slaven werden weggevoerd. Dat dit in feite een vooruitgang was in jullie gedrag laat jullie zien hoe lang en moeizaam jullie vooruitgang is geweest door de eeuwen heen, en inderdaad, het is nog niet voorbij, want oorlogen woekeren vandaag de dag nog steeds in een alarmerend tempo over de aardbodem.


Jullie zijn er dus van overtuigd dat overgave een SLECHT IETS is, waarbij jullie alle waardigheid, eer en vrijheid wordt ontnomen. MAAR HET IS JUIST HET TEGENOVERGESTELDE. We hebben het hier niet over deelnemen aan een oorlog en de wapens moeten neerleggen. We hebben het hier over het ERKENNEN VAN ULTIEME WIJSHEID EN DIE WIJSHEID GEBRUIKEN OM DE MENSHEID BETER TE DIENEN. En als deel van de mensheid zullen jullie er natuurlijk zelf ook van profiteren.


Klinkt dit als OPOFFERING? Alsof je iets opgeeft? Alsof je niet langer kunt doen wat je wilt? In zekere zin is dit waar, maar de egowensen en onbeduidende vermakelijkheden waar jullie je aan vastklampen zijn veruit inferieur aan de vreugden die jullie zullen ervaren wanneer jullie je overgeven aan goddelijke wijsheid en kosmische wet. Je vroegere bezigheden zullen je voorkomen als glansloze kerstversiering aan een boom in vergelijking met de rijke en diepe ontmoetingen die het resultaat zijn van een dergelijke afstemming. Je zult in feite in voortdurende vreugde leven, in plaats van te navigeren doorheen de "ups en downs" van een richtingloos bestaan.


We willen graag wat dieper ingaan op het woord "richting". Als je 100 procent weet dat de richting die je volgt een plezierige en succesvolle uitkomst zal hebben, waarom zou je die dan niet volgen of er niet aan "toegeven" of "overgeven"? Het volgen van de kosmische wet is het volgen van een GODDELIJKE RICHTING. Het kan niet mislukken. Er zijn geen teleurstellingen. Wat je geeft, ontvang je (dit is een aspect van die onfeilbare kosmische wet). Evenzo zijn er geen uitvluchten of uitzonderingen, en het is niet mogelijk om zomaar af te wijken of van het pad af te dwalen, want dit zou je toekomstige ervaringen in gevaar brengen. Heel eenvoudig, je hebt de keuze of je je in een waardige richting beweegt, of dat je lukraak ronddwaalt, drijvend met een gevoel van hopeloosheid.


Hebben jullie ooit echte overgave ervaren, Geliefden? Er zijn enkele zijnstoestanden die jullie een idee kunnen geven van hoe ware overgave aanvoelt. De eerste is drijven in water. Het water vertegenwoordigt de natuur die van je houdt, die zonder aarzeling in elke spleet vloeit, die elke ruimte tussen tenen en vingers vult, die in elke porie sijpelt. Het stelt geen vragen. Het stelt geen eisen. Het tekent geen contract met je. Het stroomt gewoon, en het draagt je op lichtgevende golven. Het is mogelijk om in een volledig ontspannen positie te zweven, alles los te laten, je gewichtloos te voelen. Je bent niet op zoek naar waterdruppels die je zouden kunnen kwetsen, uitbuiten, je aandacht opeisen of je stress bezorgen. Je aanvaardt gewoon de liefde van de natuur.


De tweede toestand van zijn is het moment voordat je in slaap valt. Je hebt (hopelijk) genoeg gegeten, er is voor je lichamelijke behoeften gezorgd, je ligt in een warm bed, je voelt je (hopelijk) kalm en vol dankbaarheid, je stopt met praten en JE GEEFT JE OVER AAN DE SLAAP. Dit doen jullie dagelijks, Geliefden, maar deze staat van zijn wordt ook overdag van jullie verlangd. We zullen enkele voorbeelden noemen.


OVERGAVE IS VEREIST ALS JE GAAT LEREN, en we kunnen zeggen dat er zoveel is dat je zult moeten leren op deze planeet, want je bent erg achtergebleven in je niveau van spiritualiteit. Het is absoluut NOODZAKELIJK dat jullie je ONTWETENDHEID erkennen en dat jullie ZICH OVERGEVEN AAN DE WIJSHEID VAN DE OUDEREN EN DE LERAARS DIE JULLIE ZULLEN BENADEREN. Dit vereist dat je het ego opzij zet. Dit vereist ook dat je alle gevoelens van schaamte over fouten in het verleden verwerpt. Dit vereist dat je je over het gevoel van "gezichtsverlies" heen zet. Vooral - maar niet alleen - in de oostelijke hemisferen van uw wereld is dit een groot probleem. Doen alsof men het weet, terwijl men het niet weet, is een grote tekortkoming. Vol bravoure zijn, terwijl men dat niet is, is een andere grote fout. Toegeven dat men nog veel moet leren is een belangrijke deugd. Gretig zijn om de waarheid te kennen zal u aansporen om die principes en kwaliteiten te ontdekken die - indien zij door allen zouden worden nageleefd - uw wereldmaatschappij zouden transformeren.


OVERGAVE IS VEREIST ALS U GAAT SAMENWERKEN. Er kunnen geen verklaringen meer zijn van "Ik ben beter dan jij". Geen gevechten meer om zelfstandig ladders te beklimmen en anderen uit de weg te ruimen. Het zal uw mandaat zijn om intelligentie en ideeën te bundelen om het allerbeste resultaat te bereiken. Dit zal vaak betekenen dat u uw mond moet houden en een ander aan het woord moet laten. Dit betekent dat u geduld moet ontwikkelen. Dit betekent luisteren naar deskundigen die u advies geven. Dit betekent ook dat, wat het project of de organisatie ook is, het ZICH MOET OVERGEVEN AAN EEN GODDELIJK DOEL. Het kan niet alleen maar bestaan voor de lol, om zoveel mogelijk geld te verdienen, of om de hulpbronnen van de aarde uit te buiten om goedkope en onnodige goederen te produceren. Het moet een "roeping" nastreven, en alle personen die bij deze roeping betrokken zijn, moeten die roeping in het hart hebben, in tegenstelling tot eigenbelang. Eigenbelang is bijzaak.


OVERGAVE IS NODIG VOOR PERFECT EVENWICHT EN VOORTDURENDE VREUGDE. Stel je even het beeld voor van twee kinderen op een wip. Als ze er allebei van willen genieten, dan moet er regelmatig en ritmisch worden gegeven en genomen, een regelmatige uitwisseling van energie, een regelmatig pulseren van tegengestelden, een voortdurende afwisseling tussen het geven van een stimulans en het zich overgeven aan de stimulans die de ander geeft.


OVERGAVE IS VEREIST VOOR BLIJVENDE VREDE TUSSEN INDIVIDUEN EN NATIES. Het voortdurend herhalen van oude klachten, verwijten, de ander de schuld geven (en je bent toch altijd voor minstens 50% verantwoordelijk), is de pot blijvend aan het koken houden en de tegenpartij onophoudend in een houding van verweer plaatsen. De oplossing hiervoor is werken aan jezelf, beseffen hoe je eigen negatieve gedrag heeft bijgedragen aan deze problemen. Dit betekent ZICHZELF EN ANDEREN VERGEVEN. Dit betekent HET OPGEVEN VAN JE ZOGENAAMD RECHT OM TE KLAGEN. Het houdt in DAT MEN ERVOOR KIEST ZICH OVER TE GEVEN TEN GUNSTE VAN DE GROTERE HARMONIE VAN HET GEHEEL, IN PLAATS VAN TE KIEZEN VOOR HET UITLOKKEN VAN CONFLICTEN. Nogmaals, dit betekent niet het negeren of verdoezelen van onaangename realiteiten. Het betekent het loslaten van oude gedragspatronen die uiteindelijk u persoonlijk, uw gemeenschap, en uw natie niet dienen.


OVERGAVE IS NODIG OM DE GEZONDHEID VAN JULLIE GASTVROUW, DE AARDE, TE VOEDEN. Zonder dit, zullen jullie niet overleven. Jullie zullen je verkwistende levensstijl, jullie "het kan me niet schelen" houding, en jullie gebrek aan aandacht voor milieuzaken en duurzaamheid, moeten opgeven.


OVERGAVE IS NODIG IN ALLE RELATIES EN ALLE KOPPELS. Wat mannen en vrouwen betreft, zij zijn uniek, en uniek verschillend. Ze kunnen niet wedijveren. Geen van beide kan "winnen". Geen man of vrouw kan ooit beter zijn dan hun partner, of zichzelf boven hun partner plaatsen, als ze willen dat de relatie een succes wordt. Hun beslissingen zullen altijd in het belang zijn van henzelf als koppel, in tegenstelling tot henzelf als individu. En als koppel zullen zij ook een doel hebben die zij persoonlijk bepalen, en die niet beperkt zal zijn tot egoïstische doelstellingen. Dit betekent niet dat zij bepaalde interesses of vaardigheden moeten opofferen. Het betekent dat zij die vaardigheden gebruiken om samen iets moois tot stand te brengen dat anderen ten goede komt, en die een manier van omgaan met elkaar manifesteert die anderen kunnen navolgen. U zult rolmodellen voor elkaar zijn, in welke combinatie ook, in welke werkrelatie ook. Als deze mate van egocentrische overgave wordt bereikt, zal er een enorm synergie-effect optreden dat niet door één persoon alleen kan worden bereikt, en dat de verbeelding ver te boven gaat.


Het klassieke voorbeeld hiervan is de dirigent en een orkest. Alle musici zijn professioneel, in staat om als solist te spelen, en elk instrument is verschillend, met verschillende timbres en tonen, MAAR ALLEN VOLGEN HETZELFDE SCRIPT, ALLEN LUISTEREN INTENSIEF NAAR ElkAAR, EN ALLEN DOEN AFSTAND VAN EEN EVENTUELE PERSOONLIJKE VOORKEUR OM EEN HARMONIEUS GEHEEL TE PRODUCEREN. Een musicus of een zanger in een koor moet zich altijd aanpassen, optreden wanneer het zijn beurt is, en zich afstemmen op zijn medemuzikanten. Als iemand "de dans ontspringt" en dit niet doet, wordt het hele muziekstuk verpest. Hiermee willen we de unieke speelmogelijkheden van ieder individu benadrukken bij het creëren van een nieuwe en harmonieuze samenleving op aarde. Als u dat nog niet hebt gedaan, zult u zich realiseren dat een dergelijke nieuwe richting hard nodig is.


In plaats van een last te zijn, IS OVERGAVE BEVRIJDEND. Het is niet slechts één persoon - jij - die gevraagd wordt zich over te geven, maar IEDEREEN. Dit betekent dat het speelveld wordt geëgaliseerd. Er kunnen nog steeds leiders en organisatoren en dirigenten zijn, maar er is wederzijds respect. Dit betekent het einde van intimidatie, pesterijen, uitbuiting en arrogantie. Overgave is het bevorderen van spirituele principes, het ondersteunen van het spirituele leven (waarover we het in een eerdere boodschap hebben gehad), en het glorieus mede-scheppen van een toekomst die doordrongen is van een gevoel van gelijkheid en liefde.


En hier komen we tot de kern van de zaak. ZICH OVERGEVEN IS HET MANIFESTEREN VAN LIEFDE - liefde voor iets dat groter is dan jezelf. Het is het oude opgeven en streven naar een betere weg. Het is weten dat elke stap die je voorzichtig zet, zal bijdragen tot een prachtige oplossing. Het opgeven van je eigen vastgeroest, irrelevant en verwrongen gezichtspunt en alles vanuit een neutrale positie bekijken, zal potentiele vergezichten openen.


Voor velen zal dit niet gemakkelijk zijn. Je zult je verkeerde standpunten moeten opgeven, je verkeerde religieuze overtuigingen, je slopende ideeën over leven en dood, je verkeerd identiteitsgevoel en je onjuiste geschiedenis. Alles zal vallen. Wat zullen jullie dan doen, Geliefden? Zullen jullie jammeren en met je handen in het rond zwaaien, klagend dat de nachtmerrie tot een einde is gekomen? Zul je in staat zijn het te laten gaan? Zul je zelfs in staat zijn om te erkennen dat het een nachtmerrie was, en dat er grote veranderingen moeten worden gemaakt?


Wanneer dit alles gevallen is, voel je je misschien troosteloos. Jullie kunnen je leeg voelen, maar het is juist dit moment van leegte en overgave dat jullie in staat stelt om met liefde vervuld te worden, en dit is het essentiële element dat jullie stappen in de toekomst moet leiden. U zult ZICH OVERGEVEN AAN DE WOORDEN VAN UW HART. U zult leren u af te stemmen op het hart. U zult toegeven aan haar advies. U zult haar de leiding laten nemen. En zo zul je gezamenlijk je wereld overspoelen met liefdevolle vriendelijkheid. Alle acties die niet in deze categorie passen, zullen niet langer getolereerd worden.


Wij hopen dat wij u enig inzicht hebben gegeven in het belang van overgave. Zonder overgave zult u oneerlijke, instabiele, achterlijke individuen en naties blijven, die het risico lopen de vreselijke ervaring die u nu meemaakt te herhalen. Dit zal echter niet langer worden toegestaan door de hemelse hiërarchie die u gadeslaat en die u, wanneer de tijd daar is, openlijk zal leiden.


Ons werk hier wordt ook gekenmerkt door overgave. Het is onze persoonlijke wil om jullie, eigenzinnige broeders, op de planeet aarde te verheffen en te verlichten, en hoewel er behaaglijkere en aangenamere taken denkbaar zijn, kiezen wij ervoor om ons in dit scenario te begeven omdat liefde ons hiertoe aanzet.


Seraphin.

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE