From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE
By SERAPHIN BOODSCHAP 465 door ROSIE
Oct 12, 2021 - 2:01:12 AM

HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE

SERAPHIN BOODSCHAP 465 door ROSIE


7 oktober 2021


Wij willen graag doorgaan, Geliefden op Aarde, met onze instructies betreffende overgave - een woord dat velen van jullie onmiddellijk triggert omdat jullie het gevoel hebben dat het OPOFFERING inhoudt. (en het is natuurlijk altijd jullie keuze om aan jezelf te werken en zo de trigger weg te nemen, of om het woord gewoon te verwijderen). In zekere zin houdt het inderdaad opoffering in, maar het RESULTAAT van overgave is veruit te verkiezen boven de chaos en slavernij die jullie vandaag op aarde hebben voortgebracht. Zoals we al hebben gezegd, is overgave een methode om jullie vreugde en sereniteit te vergroten.


INSTRUCTIES VOOR EEN VREDIG EN VREUGDEVOL LEVEN


Het is noodzakelijk VASTE IDEEËN LOS TE LATEN. EEN VAST IDEE IS EINDIG. EEN VAST IDEE BEPERKT JE. Als je een vast idee loslaat, open je de deur naar groei. JE STAAT TOE DAT ER NOG GROTERE VISIOENEN TOT BLOEI KOMEN. Waarom zouden jullie jezelf willen beperken, Geliefden? Waarom zouden jullie beperkende, slaafse en onbevredigende omstandigheden aanmoedigen, terwijl u projecten zou kunnen leiden die een enorme capaciteit hebben om grote aantallen mensen positief te beïnvloeden? Zou dit geen GEHEILIGD WERK zijn?


U moet AFSTAND DOEN VAN uw ideeën over "ik in tegenstelling tot u" en van "mijn succes" en "mijn doel". U moet de focus op uzelf loslaten en beginnen ANDEREN IN UW DENKEN OP TE NEMEN. U moet ideeën over persoonlijk gewin, persoonlijke rijkdom en persoonlijke stappen op de carrièreladder loslaten, en u moet beginnen uzelf te zien IN RELATIE TOT ALLE ANDEREN EN ALLE DINGEN, waarbij u uzelf en uw bijdragen IN COMBINATIE met andere bijdragen plaatst, zodat een synergie-effect kan plaatsvinden, resulterend in een enorme toename van potentieel.


Geheimen bewaren en "zich terugtrekken" uit deze gemeenschappelijke voorwaartse beweging is het missen van vervulling. Je terugtrekken, en deelname vermijden, is jezelf ongelukkig maken. Heb je een lievelingsproject of een lievelingsplan? Ben je er trots op dat je de aanzet tot zo'n plan hebt gegeven? Zo ja, dan moet u AFSTAND DOEN VAN UW VERONDERSTELDE EIGENDOM, want NIETS HEILIGS WORDT BEREIKT IN VOLLEDIGE ISOLATIE.


Jullie hebben anderen nodig OM SNELLER TE GROEIEN EN TE LEREN, Geliefden, en we kunnen zeggen dat, hoewel er enkele zeer snelle leerlingen op jullie aarde zijn geweest, DE MEERDERHEID OP EEN ONVOORSTELBAAR TRAGE SNELHEID VOORTPLOEGT. Dit zijn degenen voor wie overgave een moeilijk concept is, omdat zij zichzelf reeds beschouwen als slachtoffers die zich hebben "overgegeven". Dit zijn degenen die, voor het grootste deel, weigeren te leren en die de (helaas negatieve) resultaten van hun (helaas negatief) gedrag zullen oogsten. Weet ook dat wij van deze "kleintjes" houden, die zich geen voorstelling kunnen maken van hun eigen grootsheid en potentieel, en daarom proberen wij hen met dergelijke boodschappen te bereiken.


Terugkomend op de titel van dit stuk: het is uw opdrachtt om IETS HEILIGS TE SCHEPPEN - niet iets vluchtigs, tijdelijks, alledaags of middelmatigs. Het moet gekenmerkt worden door UITSTEKENDHEID. Het kan een verbluffend effect hebben op anderen, hun groei bevorderen en hun gezichten doen oplichten van verbazing over zulke schoonheid, of het kan een verlangen naar vrede opwekken, of het kan hen met verhoogde gevoeligheid vervullen, of het kan hun grootste angsten wegnemen, of het kan hen met dankbaarheid vervullen, of het kan hen naar een plaats van kalmte brengen, tevreden in de wetenschap dat ze gesteund, geliefd en verzorgd worden. AL HET WERK OP AARDE VALT IN EEN VAN DEZE CATEGORIEËN, EN ALS HET MET TOEWIJDING, IJVER EN AANDACHT VOOR DETAIL WORDT UITGEVOERD, ZAL HET HEILIG WERK ZIJN.


Wij willen ons nog concentreren op één bepaalde categorie. De heiligste van alle taken, waarin OVERGAVE een eindeloze en centrale rol speelt, is die van het opvoeden van kinderen. Er gaat geen seconde voorbij in het hart van een ware ouder, die niet gebruikt wordt voor het onderwijzen van het kind, en, op dezelfde wijze, van het kind dat de ouder leert hoe te onderwijzen. Het kind moet zich, om te leren, overgeven aan de kennis en wijsheid van de ouder, en de ouder moet zich overgeven aan het langzamere tempo en de nog niet ontwikkelde leercapaciteiten van het kind. Van ouders wordt verlangd dat zij voortdurend geduld hebben en zich voortdurend aanpassen. Niets kan worden geforceerd. Er is een uitdrukking die zegt: "Snijd geen stuk af dat groter is dan je kunt doorslikken". Alle processen moeten degelijk, constant en aangepast zijn aan het "spijsverteringsstelsel" van degene die ze "inslikt".


Wat als je huidige bezigheid MINDER DAN HEILIG is? Dit is nu een uitstekend moment om uw activiteiten te herzien en ze vanuit dit aspect te bekijken. Wij hopen dat wij u enkele inzichten hebben kunnen verschaffen die u en iedereen in de toekomst van dienst zullen zijn.


Seraphin.

 


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved