categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 15, 2021 - 10:28:00 PM


Nederlands: GOD PLANNEN & BLINDHEID VERWIJDEREN
By SERAPHIN BOODSCHAP 424 door ROSIE
Aug 21, 2020 - 2:18:55 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

GOD PLANNEN & BLINDHEID VERWIJDEREN

SERAPHIN BOODSCHAP 424 door ROSIE


8 augustus 2020


Geliefde bewoners van de Aarde, degenen van u die een druk innerlijk leven hebben (bestaand uit zelfbeschouwing, visualisatie en herbeoordeling) zullen niet ernstig getroffen worden als uw uiterlijk leven eenvoudig weg valt, of radicaal verandert. Als u echter - dagelijks - afhankelijk bent van andere mensen of "ontspanningsbronnen" voor uw dagelijks "plezier" of uw gevoel van "welbehagen", dan bent u VERSLAAFD AAN EEN LEVEN ZONDER GOD. Wij kunnen u verzekeren dat welk uw huidig concept van GOD ook moge wezen, dit is nu (en in feite altijd) een zeer slechte plaats om te vertoeven.


U kunt verwachten dat de "uiterlijke wereld" de chaos, absurditeit en gebeurtenissen zal intensiveren met de bedoeling om angst aan te wakkeren en ook "natuurlijke rampen" gemanifesteerd door uw overbelaste en vermoeide aarde. U hebt gedurende eeuwen richting gegeven aan de evolutiestroom (en hier kunt u een parallel trekken met de stuwdammen en alle soorten van riviercontroles op een physiek niveau) zonder enige bekommernis voor degenen die hierdoor getroffen werden. U hebt uzelf roekeloos gepositioneerd in overbevolkte kustgebieden en aardbevingzones.

U hebt het gezicht van de aarde gewijzigd als gevolg van meedogenloze bouwstructuren, agricultuur en mijnbouw. In feite hebt u UW AARDE ONTSIERD.


Beeldt u in dat vele entieiten continu en onverantwoord uw bronnen uitputten, uw potentieel beperken, gaten boren in uw huid, en uw groei belemmeren. Zou u niet in opstand komen, zoals de aarde dit zal doen, Geliefden? Of zou u verder medevoelen betonen voor al deze immorele daders en hen toestaan om U TE VERNIETIGEN?


De vernietiging van deze aarde, uw meest waardevol juweel en weldoenster, betekent UW EIGEN VERNIETIGING, uw geblinddoekte ogen zijn echter niet in staat om dit te omvatten. Er zal dus een andere oplossing gevonden worden zodat de mensen op deze aarde VRIJWILLIG ZULLEN WENSEN OM HAAR TE HELPEN, IN PLAATS VAN HAAR DAGELIJKS TE ZIEN LIJDEN.


In verband met de monumentale veranderingen, die zich zullen voordoen daar waar u leeft, vragen wij u HOE STABIEL BENT U INNERLIJK?


Dit is uiterst belangrijk, want u zult geconfronteerd worden met uiterlijke scenarios die u aanvankelijk in een schoktoestand zullen brengen (dit is de reden waarom wij continu deze soort boodschappen sturen - om zulke schoktoestanden te voorkomen door voordien te weten wat er zal gebeuren). Het is deze begeerte om te helpen die ook onze schrijfster motiveert om onze boodschappen te verbreiden, hoewel het nu misschien nog niet blijkt - oppervlakkig de dingen bekeken - dat de situatie ZO DRASTISCH ZAL WORDEN. Wij verzekeren u op de meest dringende manier: ZIJ ZAL!


Daar uw focus - en uwe afhankelijkheid - op uiterlijke factoren gericht is, zullen velen van u eenvoudig weggeblazen worden zoals een droog blaadje in de storm. Degenen die SPRITUELE WORTELS ontwikkeld hebben ZULLEN BEKWAAM ZIJN OM STAND TE HOUDEN.


DEGENEN DIE ERKEND HEBBEN (door het observeren van de goddelijke hand die in hun leven actief is, of door het gevoel van "één" te zijn met moeder natuur, of door de invloed van goddelijke muziek, om slechts enkele methodes te noemen) DAT DE GEEST HUN LEVEN LEIDT EN EEN EXTREME BELANGSTELLING HEEFT IN HUN WELZIJN EN ONTWIKKELING, ZULLEN DEZE KOMENDE PERIODE VAN FYSIEKE (EN MENTALE) VERWOESTING OVERLEVEN.


Voor degenen die niets van wat hierboven omschreven is begrijpen: IS HET TIJD OM GOD IN UW LEVEN TE PLANNEN, zelfs als dit slechts wil zeggen dagelijks een korte tijd vrijhouden om uw DANK te betuigen. Als u niets vindt waarvoor u dankbaar bent, zult u VERHOOGDE AFZONDERING nodig hebben ZODAT U TOT BEZINNING KUNT KOMEN. En inderdaad, zulke maatregel ligt op tafel, niet om u te beschermen - zoals misschien verkondigd wordt - maar om UW DENKPROCES AAN TE SPOREN.


Een lange tijd geleden heeft deze schrijfster een schilderij geschilderd met naam WAT IK ZAG WANNEER IK BLIND WAS. Dit was het gevolg van een ervaring van het dragen van een blinddoek voor drie dagen. Noteer dat het nodig is om één activiteit van de zintuigen "af te sluiten" OM DE ANDERE ACTIVITEITEN AAN TE WAKKEREN. HET IS DUS NODIG OM UITERLIJKE STIMILATIE AF TE SLUITEN OM INNERLIJK BEGRIP EN BEWUSTZIJNS GROEI TE BEVORDEREN.


Wij hebben hierover in het verleden gesproken - dat een "gebrek aan middelen, aantrekkelijkheid, reizen, vermaak en contacten  u zal TERUG BINNENIN U BRENGEN, NAAR UW EIGEN MIDDELEN. U zult niet meer in de mogelijkheid zijn om uw telefoon te consulteren voor informatie.U zult niet meer diensten kunnen verkrijgen voor betaling. U zult niet meer in staat zijn om de gebruikelijke bronnen te vertrouwen. U zult aangemoedigd worden om ONAFHANKELIJK te zijn, CREATIEF EN INSCHIKKELIJK (vertrouwend op innerlijke kracht, EN GODDELIJKE INTUITIE), en inderdaad het zijn deze qualiteiten die u zullen bekwaam maken om lid te worden van het GLOBALE AARDE VERNIEUWINGS TEAM, om al uw vroeger collectief en betreurenswaardig gedrag te herstellen.


Wij zijn vandaag nogmaals naar u gekomen om u te waarschuwen dat de tijd van snelle verandering nadert.


Seraphin.

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2021 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE AAN GODDELIJKE TIMING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE
Nederlands: HET ONBEGRENSDE LEVEN
Nederlands: HET NIEUWE GEESTELIJKE LEVEN
Nederlands: WIJ VRAGEN OM VERGEVING
Nederlands: HET HEILIGE EXPERIMENT
Nederlands: ÉÉN DRUPPEL IN DE OCEAAN EN DE KRACHT VAN HET ÉNE
Nederlands: WAT IS JE WARE IDENTITEIT?
Nederlands: HET VERZORGEN VAN DE INNERLIJKE TUIN
Nederlands: UW KEUZE VAN VOERTUIG VOOR REIZEN
Nederlands: ONDERBREKINGEN EN BRANDENDE BRUGGEN
Nederlands: DE GROTE KLOK LUIDT
Nederlands: DE GODDELIJKE ACHTERGROND EN HET HEILIGE WERK