categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
By SERAPHIN BOODSCHAP 474 door ROSIE
Jan 6, 2022 - 3:12:27 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

GECONTROLEERDE AFBRAAK

SERAPHIN BOODSCHAP 474 door ROSIE


2 januari 2022


Beste Inwoners van de Aarde: het is zover gekomen; de "duistere kant", die al millennia de controle heeft over jullie slavernij, wordt nu "uitgeschakeld". De meer cynische onder jullie zullen zeggen NEE. IK ZIE DAAR GEEN ENKEL TEKEN VAN. IK ZIE ALLEEN DE VESTIGING VAN EEN WERELDDICTATUUR. IK ZIE ALLEEN MAAR MENSEN DIE BEZWIJKEN VOOR DE MACHT. Maar het feit dat u, op dit moment, niet kunt "zien" is geen indicatie van de werkelijkheid, of van de werkelijke situatie "in het algemeen". Het is slechts je beperkte perspectief.


Denken jullie, Geliefden, dat we met de fanfare alle schuldigen in één keer zullen oppakken en ophangen en dit gelijktijdig over de hele wereld zullen uitzenden? Dat is niet alleen niet haalbaar, maar ook uiterst onverstandig. Het is niet mogelijk korte wegen te bewandelen (vooral korte wegen naar kennis en wijsheid) of anderen in gevaar te brengen alleen maar om een behoefte voor het spectaculaire te bevredigen of om toe te geven aan ideeën van plotselinge en onmiddellijke vergelding, of om een eind te maken aan ongeduld.


Stel je voor dat je verantwoordelijk bent voor het neerhalen van een groot kantoorgebouw. Zou je er gewoon zo snel mogelijk een bom op gooien? Of zou je eerst alles van waarde weghalen en de inhoud zorgvuldig onderzoeken? Zou u niet belangrijke papieren doorzoeken, of waardevolle apparatuur, of verslagen van onderhandelingen, of rekeningen van personeel? Zou u niet alle hoeken onderzoeken, ook die welke u zo goed als ontgaan zijn, voor het geval er iets belangrijks zou vernietigd wordt? Zou u niet alles inspecteren voordat u het bevel geeft het gebouw neer te halen? Zou u geen rekening houden met de omliggende gebouwen en hoe die door de explosie zouden kunnen worden getroffen? En zou u geen deskundigen laten komen om de structuur van het gebouw te beoordelen, en hoe en waar het zou kunnen instorten, in het geval van gecontroleerde sloop?


En zou je omwonenden niet waarschuwen dat er iets belangrijks staat te gebeuren? (deze berichten passen in die categorie), en zou je niet het allerbeste moment zoeken om de sloop uit te voeren, rekening houdend met mankracht en weersomstandigheden? En zou je niet zorgen dat de brandweer en andere hulpdiensten aanwezig zijn, voor het geval er iets misgaat?


En wanneer de sloop voltooid is, zou u dan niet gezorgd hebben voor ploegen arbeiders om het puin op te ruimen en de grond vrij te maken? En wanneer alles opgeruimd is, zou u dan niet reeds nieuwe plannen klaar hebben liggen, klaar om een nieuwe droom voor dit stuk grond te verwezenlijken? Zou je geen ontwerpen gemaakt hebben voor deze nieuwe ruimte die is vrijgekomen?


Denkt u dat de hemelse vertegenwoordigers die met deze operatie belast zijn, zomaar "een bom zouden laten vallen", of denkt u niet dat zij nauwgezet plannen maken voor de wereld, hun missie met mededogen en uitmuntendheid uitvoeren, en hun taak met veel aandacht voor detail voltooien? Denkt u dat de celestials het gewoon zouden "opgeven" of "toegeven" of "er het beste van hopen" of ongeduldig worden, alleen maar om te proberen om deze zaak zo snel mogelijk te beëindigen?


U zult leren dat deze periode van "afbouwen" zeer, zeer lang heeft geduurd, en dat er meerdere voorbereidingen op meerdere niveaus aan vooraf zijn gegaan. De hemelse wezens zijn zich ook bewust van de vele gevolgen die dit zal hebben voor 9 miljard mensen, en er zijn voldoende voorzieningen getroffen voor ieder van hen. Wij proberen jullie hier niet alleen vertrouwd te maken met de complexiteit van jullie situatie, maar ook met de zeer complexe "ontrafeling" die nodig was voordat deze planeet verder kan gaan naar haar ware bestemming.


Jullie zullen merken dat we de verleden tijd gebruiken - "nodig was". We zijn dicht bij de "EINDSTREEP". Maar zoals jullie zullen ontdekken, betekent dit niet dat alles goed is, of dat er op de een of andere manier een einde is bereikt, waarna jullie vredig kunnen uitrusten en een zucht van verlichting kunnen slaken. Nee: dit is het begin van zeer veel onthullingen die je de adem zullen benemen.


Zullen jullie nog in staat zijn om te functioneren, Geliefden? Zullen jullie in staat zijn die schok te boven te komen en in actie te komen als de ware spirituele krijgers die jullie zouden willen zijn? Zullen jullie zo overmand zijn door emoties dat jullie niet in staat zijn om anderen te helpen? Zult u zich verheugen over het feit dat u al die tijd gelijk had, en zal deze trots uw medeleven verhinderen? Zul je anderen proberen te helpen begrijpen, ondanks het feit dat ze je in het verleden zo slecht hebben behandeld en je zo grondig verkeerd hebben begrepen?


Deze boodschap bestaat voornamelijk uit vragen voor jullie, de hoofdrolspelers, om over na te denken voordat de "shit de ventilator raakt" op een voor de hand liggende manier. Dit is eigenlijk een zeer milde beschrijving van wat u te wachten staat. Aanroep uw innerlijke gids, de stem van de goddelijke intuïtie, wanneer u in nood verkeert, want veel mensen om u heen zullen niet in staat zijn om beslissingen te nemen en voor zichzelf te zorgen. Wanneer zij verlamd zijn, moet u in staat zijn om in actie te komen. Wanneer zij verdrietig zijn, moet u in staat zijn hen te omarmen en woorden van bemoediging te spreken. Wanneer zij wanhopig zijn, moet u in staat zijn hen hoop te geven, en wanneer zij radeloos zijn, moet je in staat zijn om ze te troosten, om medeleven te tonen, maar ook om hen aan te moedigen om deel te nemen in het creéren van een nieuwe en betere toekomst.


Dit kan als "woorden van aanmoediging" overkomen. Wat het inderdaad is. Wij zien echter de noodzaak om u mentaal voor te bereiden zodat u op een optimale manier uw medemensen van dienst kunt zijn.


Seraphin.

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE