categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
By SERAPHIN BOODSCHAP 484 door ROSIE
Mar 4, 2022 - 12:38:15 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL

SERAPHIN BOODSCHAP 484 door ROSIE


2 maart 2022


Niet alleen luidt elke gedachte de kosmische bel, geliefden, maar elke ademhaling maakt deel uit van de kosmische adem. Wat bedoelen we met het woord "kosmisch"? We hebben het niet over vage of denkbeeldige "dimensies" zoals die in sommige van jullie new age filosofieën worden gepropageerd. We hebben het over een zeer reële fysieke ruimte. We hebben het over het hele universum (of "multiversum", aangezien het miljoenen universums bevat), en we zeggen dat de gedachten die jullie hebben DOORHEEN DEZE RUIMTE WEERGALMEN.

Jullie gedachten (om nog maar te zwijgen van jullie woorden en daden, die een enorme "vergroting" van de gedachten zijn, en ook veel krachtiger) gaan nooit "verloren". Zij kunnen niet "onder het tapijt geveegd" worden. Ze verdwijnen nooit "in een rookwolk". Ze zijn nooit onvindbaar. Ze kunnen nooit uit de "geschiedenis" worden gewist. Zij zijn voor altijd in het kosmisch tapijt geschreven, vastgelegd voor alle tijden, en zij zijn universeel toegankelijk voor degenen met een bepaald spiritueel niveau.


De hele kosmos zou kunnen worden beschouwd als een boek van gedachten dat u collectief hebt geschreven, en wanneer wij zeggen "u" bedoelen wij niet alleen u persoonlijk, of u als de bevolking van de aarde, maar u als lid van de kosmische familie, en u als IEDEREEN DIE BIJ DIE FAMILIE HOORT. Dit zal te veel voor jullie zijn om te bevatten: dat jullie triljoenen kosmische broeders en zusters hebben in alle verschillende vormen, maten en kleuren, maar allen doordrenkt met dezelfde levenskracht van de heilige SCHEPPING. Deze broeders hebben ook gedachten die eeuwig weerklinken en elke hoek van de kosmos beïnvloeden.


Als je aan een bepaalde persoon denkt, zal je gedachte naar die persoon reizen - naar haar "doel" - en op hem inwerken, een verandering teweegbrengen, hoe subtiel ook. Als die gedachten van hoge kwaliteit zijn, als ze medelevend en begripvol zijn, zullen ze de ontvanger verheffen. Dat is de kracht van LIEFDE. Dat is de kracht van wat jullie "gebed" noemen. Het reikt tot in elke hoek van het multiversum en het kan GEWELDIGE DINGEN tot stand brengen. Als die gedachten echter gewelddadig zijn en kwaad willen, zal het onderwerp een klap krijgen, hoe klein ook.


Dit te beseffen, en controle te krijgen over je gedachten, hun patronen te volgen, hun negatieve en positieve spiralen te onderscheiden, is een uiterst empowerend proces. Veel van de gedachten die je hebt gaan over JEZELF, dus de kwaliteit van de gedachten over JEZELF zal de gezondheid en vitaliteit van JEZELF IN EEN POSITIEVE OF NEGATIEVE WEG beïnvloeden, in overeenstemming met WAT JIJ KIEST TE DENKEN.


Om een heel eenvoudig voorbeeld te geven: u zult veel sneller herstellen van een ziekte als u herhaaldelijk denkt: IK BEN OP DE WEG NAAR HERSTEL EN VOLLEDIGE GEZONDHEID. Als u herhaaldelijk denkt IK BEN ZIEK, zal dit een negatieve invloed hebben.


Je zult nu misschien geschokt zijn te weten dat elke gedachte die je denkt wordt gevolgd en opgeslagen in kosmische kluizen (en ja, er is technologie die hiertoe in staat is). Dit kan lijken op "big brother watching you". Dit kan lijken op extreme bewaking en gegevensverzameling. Dit kan je angstig maken. Toch wordt dit niet uitgevoerd door hen die jullie willen controleren, manipuleren en tot slaaf maken, zoals op jullie droevige planeet. Het doel is meer om sequenties te begrijpen en om oorzaak en gevolg te begrijpen. Uit dergelijke verslagen is het voor de lezer duidelijk waarom sommige dingen verkeerd gaan en andere opbouwend zijn, zowel in microkosmos als in macrokosmos (en het multiversum is de ultieme macrokosmos). Alles is duidelijk. Er zijn geen mysteries. Het vormt een enorm kosmisch document van "echte geschiedenis", op aarde soms de "Akasha kronieken" genoemd, hoewel jullie begrip van het concept uiterst beperkt is.


Stel je voor dat je in de toekomst toegang zult hebben tot deze bibliotheek van kennis als gevolg van toegenomen technologie en toegenomen spiritualiteit (dit laatste is de voorwaarde voor toenemende technologie). En nu we het toch hebben over toegang tot bepaalde "bibliotheken" van informatie: de bibliotheek die geschonken is door de avatar die Jezus heet, is al beschikbaar, als je erkent dat zulke transmissies mogelijk zijn, en als je ernaar zou streven om zulke informatie naar je eigen geest te downloaden. (Op dit punt zouden wij willen toevoegen dat sommigen van u dit reeds onbewust doen, en dat u dit "intuïtie" noemt).


Wij hebben hier slechts een enorm gebied van kennis en reikwijdte aangestipt dat voor u onbekend is. Als zodanig is deze boodschap louter een aanwijzing en kan onmogelijk de enorme gebieden te bestrijken die voor u nog onbekend zijn. Maar misschien heeft het u een idee gegeven van WAT U NIET WEET. Hopelijk heeft het u ook gewezen op UW ENORME MACHT TOT INVLOED, en dus hopen wij dat u deze macht zult uitoefenen TEN BATE VAN ALLEN.


Seraphin

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE