categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
By SERAPHIN BOODSCHAP 467 door ROSIE
Nov 2, 2021 - 4:17:33 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

EEN WOORD VAN AANMOEDIGING

SERAPHIN BOODSCHAP 467 door ROSIE


30 oktober 2021


Vandaag willen wij een woord van aanmoediging geven aan hen die depressief, neerslachtig of wanhopig zijn, en die geen uitweg zien uit dit labyrint van rampen en corruptie, want jullie lopen alsof de zon is gedoofd, maar toch is alle duisternis van jullie kleine wereld niet in staat jullie te verwijderen van het verzadigende, oneindige en eeuwige LICHT VAN DE KOSMOS DIE ALLES DOORDRINGT.


Wat is dit "licht" zul je je misschien afvragen, want in je huidige ervaring van duisternis is het heel moeilijk je het tegendeel voor te stellen. In feite is het in sommige gevallen een doelbewuste strategie geweest om jullie "duistere tijden" te laten ervaren om tot de uiteindelijke realisatie te komen dat dit geen waardig pad is om na te streven.


Stel je voor dat een ruimteschip je oppikt en je naar een planeet brengt waar de bewoners enorm superieur zijn in hun spirituele evolutie. Stel je voor dat je er landt in gebieden van uitmuntende schoonheid, zowel natuurlijk als "door mensen gemaakt", die overal op de planeet te vinden zijn zonder dat er ook maar één grijns te zien is op het gezicht van al deze schoonheid. Stel je voor dat je elke minuut van de dag ondergedompeld wordt in immense vriendelijkheid, dat je door elke vreemdeling overladen wordt met liefde, dat je bij elke gelegenheid met respect behandeld wordt, dat je jezelf bij elke gelegenheid volledig mag uitdrukken, dat je aangemoedigd wordt om uit te groeien tot de meest glorieuze versie van jezelf wanneer dat mogelijk is. En dit alles terwijl je in een staat van voortdurende vreugde bent, zonder stress of zorgen van welke aard dan ook.


Hoe zouden jullie je voelen, Geliefden, na EXACT HET TEGENOVERGESTELDE ervaren te hebben, waar jullie tot slaven gevormd werden, onderworpen aan onbuigzame regels, gedwongen om bedorven voedsel en medicijnen te consumeren zonder dat jullie het beseften, gedwongen om je over te geven aan alle macht, gedwongen om in overvolle, onhygiënische en vervuilde omgevingen te leven, onderworpen aan voortdurend lawaai, gecorrumpeerd door valse leerstellingen en gedwongen om volledig UW EIGEN GODDELIJKHEID te vergeten.


Wat als jullie elkaar plotseling als GODDELIJKE WEZENS zouden gaan beschouwen, wat velen van jullie inderdaad zijn? Dit is het licht waarover wij spreken, HET LICHT DAT UW ZIEL DOET ONTVLAMMEN, DAT U VERRUIMT EN INSPIREERT MET EINDELOOS OPTIMISME, DAT UW LIEFDE VOOR DE MENSHEID AANWAKKERT, OF HET NU OP DEZE PLANEET IS OF OP DE VOLGENDE.


Liefde kent geen grenzen; haar positieve vibratie reist sneller dan het licht door de universums. Het is niet te stoppen, het is krachtig, het kan nooit worden gedoofd.


Dit is wat er helaas zo ontbreekt op jullie droevige planeet waar haat, angst, verdriet en geweld voet aan de grond hebben gekregen, en eeuwenlang de overhand hebben gehad. Jullie zijn niet in staat geweest - ondanks de pogingen van vele "meesters" die gekomen zijn om JULLIE TE VERLICHTEN - om deze ketenen af te werpen en DIT LICHT ZIJN.


Maar hoewel dit voor jullie misschien een eindeloos lange tijd van "duisternis" lijkt, is dit slechts een tijdelijke situatie in de geschiedenis van het universum. Een grote waarheid die jullie kost wat kost is onthouden, is het bestaan van de REST VAN DE COSMOS, die enorm groot en georganiseerd is. Zoals jullie aarde is verdeeld in landen met administraties, zo zijn de miljoenen planeten georganiseerd en onder administratief bestuur. Jullie zouden dit misschien ONDER HEMELSE REGELS of - ORDE willen noemen, maar over het algemeen zijn jullie onwennig om zo'n woordenschat te gebruiken en om over zulke concepten te horen. Het volstaat te zeggen dat het hemelse bestuur gegrondvest is in liefde en dat het één doel heeft: het "kwaad" te regelen en te beteugelen en de geestelijke groei in de hele kosmos aan te moedigen.


Bij planeten die een opstandig en eigenzinnig pad zijn ingeslagen, betekent dit quarantaine en voortdurende observatie en, waar nodig, ingrijpen. Dit is te vergelijken met een ouder die een peuter in de gaten houdt die net heeft leren lopen, zonder dat het kind het zelf in de gaten heeft. Om de onafhankelijkheid van het kind en zijn natuurlijke nieuwsgierigheid aan te moedigen, zal de ouder zich inhouden en niet tussenbeide komen tenzij er echt gevaar dreigt. Als een kind vrolijk naar het vuur loopt, zal de ouder zijn armpje grijpen voordat het er aankomt.


Dit is wat jullie collectief aan het doen zijn, burgers van de aarde: jullie lopen in de richting van het vuur en het is tijd dat wij onze gezichten laten zien, dat wij in jullie gezichtsveld komen en dat wij jullie hand vasthouden. En jullie zullen die hand "uit levensbelang" vasthouden omdat jullie je plotseling bewust zullen worden van de uiterst destructieve aard van datgene waar jullie naar toe lopen. Dit is een extreme situatie, en wij zullen jullie begeleiden. Het uiteindelijke doel blijft echter om, verder op jullie reis, jullie volledig onafhankelijk en SOEVEREIN te maken, volledig zeker in de wetenschap van jullie eigen vermogen om liefde en "licht" ver en wijd te verspreiden. En volledig overtuigd van jullie rol als een goddelijk wezen van immense statuur, in staat tot "grootse dingen" door het toepassen van de regels van de kosmos die bedoeld zijn om liefde en vreugde voor elk wezen in het bestaan bij elke stap te vergroten.


Wat kunnen wij zeggen om jullie meer aan te moedigen, Geliefden, dan dat jullie de grootste vreugde zullen ervaren als jullie handelen als een agent van het GODDELIJKE. Wij hopen dat wij jullie de immense omvang van jullie potentieel hebben kunnen verduidelijken, zelfs als jullie nu nog leven in een mentale beperking van eigen collectief creëren.


Wij houden van jullie,


Seraphin

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE