categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
By SERAPHIN BOODSCHAP 471 door ROSIE
Nov 30, 2021 - 9:29:56 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN

SERAPHIN BOODSCHAP 471 door ROSIE


29 november 2021


Velen van jullie aardbewoners zijn vandaag overtuigd van jullie nietigheid en middelmatigheid, worstelen om talloze, onaangename hindernissen te nemen om aan het eind van de dag volledig uitgeput in een stoel weg te zakken. Je gedachten cirkelen louter rond je dagelijkse routine, wat je zult eten, hoe je de klusjes kunt klaren, hoe je je gezin kunt onderhouden, en een groot aantal andere noodzakelijkheden (of niet-noodzakelijkheden zoals "vermaak") die je worden opgedrongen en die je volledig bezig houden.


Denken - wat net zo goed is als het ontwikkelen van de geest of geestelijk groeien - wordt naar het achterste van je gedachten geduwd, als je al denkt.

En zo mis je het belangrijkste doel van het leven, namelijk te groeien, uit te breiden en anderen te helpen hetzelfde te doen. Ouders zullen zich terdege bewust zijn van deze verantwoordelijkheid, want zij zien hun kinderen zich ontwikkelen - of niet - al naar gelang de tijd en aandacht die zij krijgen. Tijd, of gebrek daaraan, is een belangrijke overweging in uw verwrongen wereld, en u kunt er zeker van zijn dat er veel negatieve krachten aan het werk zijn die ervoor zorgen dat u helemaal GEEN TIJD hebt. Want dit zou grote bezinning en grote verandering betekenen, wat niet in hun belang is, hoewel het zeker in uw eigen belang zou zijn.


En het is omdat jullie zo "vastzitten" in routine, zo vastgeroest in het zich vastklampen aan dit en dat, zo bang om ook maar iets te veranderen, dat er een immense energiestroom op jullie planeet wordt geïntroduceerd die jullie zal wegvagen. Jullie kunnen je voorstellen dat je in een rivier zwemt wanneer er plotseling een enorme stroom water bergafwaarts raast. Er is geen manier om die te vermijden. Je moet je aan een rots vastklampen uit levensbelang. En je kunt proberen uit de rivier te klouteren om het gevaar volledig te vermijden. Je hebt de keuze. Of je kunt alles loslaten en meegaan met de stroom, openstaan voor alle nieuwe mogelijkheden en kansen, en zien waar die je zal brengen. Zullen jullie met deze stroom meegaan, Geliefden, of zullen jullie passief aan de oever van de rivier toekijken, je afvragend waar je heen had kunnen gaan?

Zullen jullie je uitputten, je vasthouden aan de rotsen terwijl de enorme waterdruk je met elke ademtocht meer en meer verplettert?


Je kunt het ervaren van deze golf van energie ook vergelijken met gevangen zitten in stormachtige harde wind en regen. Alles wat niet is vastgebonden, of in dit geval, wat niet in waarheid is verankerd, zal wegvliegen. Alle wankele, slecht gebouwde structuren zullen worden vernietigd. Tegelijkertijd zal de regen de wachtende zaden voeden. En op dit moment moeten jullie je afvragen of je de wachtende zaden zijn, en of jullie "grote projecten" hebben om te ontkiemen.


We kunnen dit een "kosmische golf" noemen, want hij ontstaat niet op jullie planeet. Haar taak is jullie in beweging te porren en jullie aan te moedigen alles wat zinloos is, muf, van lage kwaliteit, corrupt en stagnerend, ACHTER TE LATEN. Zij zal tot in elke porie doordringen. Zij zal zoeken naar dat wat geblokkeerd en beschadigd is. Zij zal vernietigen wat niet langer in staat is om te leven. Zij zal opbouwen wat verheffend is. Zij zal herstellen wat potentieel heeft. Zij zal je bewustzijn verhogen, als je in staat bent tot zelfbeschouwing. Het zal je "afstompen" als je weerstand biedt aan spirituele groei.


Wordt het duidelijk wat hier gebeurt, Geliefden? Er is geen ontsnappen aan. Jullie kunnen er natuurlijk voor kiezen om in jullie alledaagse levens te blijven, jullie dagelijkse routine te herhalen als een kapotte speelplaat, maar dit zal jullie nergens toe leiden, althans nergens op deze planeet, want deze golf zal alles blijven overspoelen, en als jullie je er niet op kunnen afstemmen, moeten jullie ergens anders heen gaan.


Misschien voel je je, geconfronteerd met deze woorden, als een kleine mier die een enorme berg probeert te beklimmen. Wij zeggen dat zelfs een kleine mier tot grote prestaties in staat is, en dat elke inspanning in de juiste richting (waarmee wij bedoelen in overeenstemming met de kosmische wet) zal worden gesteund. Verlies de moed niet, maar streef ernaar "goed te doen" en streef ernaar te leren. De golf zal u bijstaan. Als u daarentegen informatie zoals wij u proberen te geven wilt negeren, en als u uzelf als ongevoelig beschouwt voor elke binnenkomende golf, er volledig van overtuigd dat u onaantastbaar bent, is het uw keuze dit te geloven, in de zin van het uitoefenen van onze vrije wil, maar u zult niettemin onderworpen worden omdat de golf hier is BIJ GODDELIJK BESLUIT, EN HET EINDE VAN EEN TIJDPERK INLUIDT. Jullie zijn welkom om verder te gaan naar het nieuwe tijdperk op de planeet aarde, of om te vertrekken.


Waarom zouden jullie die keuze krijgen, Geliefden? Omdat jullie je eigen leven creëren. Jullie bepalen waar jullie hierna naartoe gaan. Jullie bestaan en jullie essentie is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot één leven, één incarnatie, of één planeet. Velen van jullie zijn geen mieren maar WEZENS VAN ENORME VERHEVENHEID. Als we de vraag zouden stellen WIE ZIJN JULLIE, dan zou het gepast zijn te antwoorden IK BEN EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN.


Wij weten dat deze woorden jullie overdreven in de oren klinken, maar dat komt omdat jullie je nog niet ten volle rekenschap hebben gegeven van uw grote potentieel. Noch is het in u opgekomen dat u ongelooflijk belangrijk bent voor de komende gebeurtenissen. Waarom zou u anders hier zijn? Wij zouden u willen aanmoedigen om het idee te vergroten over uzelf om GODDELIJKE SCHOENEN te passen, om een GODDELIJKE BIJDRAGE te maken, en wij moedigen u aan om uw gedrag dienovereenkomstig te verheffen, want uw wereld heeft u bijzonder nodig.


Seraphin.
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE