categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 15, 2021 - 10:28:00 PM


Nederlands: DE ZILVEREN LEPEL WEIGEREN
By SERAPHIN BOODSCHAP 425 door ROSIE
Sep 6, 2020 - 3:26:09 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

DE ZILVEREN LEPEL WEIGEREN

SERAPHIN BOODSCHAP 425 door ROSIE


3 september 2020


Kunt u zich inbeelden, Bewoners van de Aarde, dat u, op een bepaald moment in de toekomst, een toestand bereikt hebt waarin uw gevoeligheid extreem is? Waar het getik van een zilveren lepel op uw ceramieke beker als u uw thee roert een enorm klinkend en ondraaglijk gekletter voortbrengt? Dit is de ervaring van iemand die deze schrijfster kent; het geluid was zo ondraaglijk dat zij een plastieken lepel kocht om het geluid te verminderen.


Er zijn onder u zulke gevoelige mensen, inwoners van de aarde, maar uzelf blootstellen aan het lawaai en rumoer van wat de meerdereheid als "normaal" beschouwt is een continue marteling, en beperkt in grote mate uw activiteiten (en dus de draagwijdte van uw invloedsfeer). Hun essentie zou nochtans, indien toegestaan, blijmoedig aanvaard en liefdevol gewaardeerd, een positieve invloed uitoefenen bij iedereen die u ontmoet. Nu moeten velen echter in afgezondering verblijven, met zeldzame verschijningen in de "werkelijke wereld" om zichzelf te beschermen.


Hoe heeft deze gevoeligheid zich ontwikkeld? Zij is een doorgaand en  verfijnd proces waarin een constante aandacht voor het detail, niet alleen in de wereld van het geluid, maar ook in de wereld van de esthetiek en van de omtmoeting met anderen, een belangrijke rol speelt.


Zijn uw ontmoetingen met anderen gekenmerkt door fijngevoeligheid, beleefdheid, charme en overweging? Of zijn zij bruske botsingen van eigenbelang of van strijd voor waardering, of zijn zij gedomineerd door uw eigen traumas, gezien door persoonlijk gekleurde glazen? Rijdt u continu op de rand van mooie en zinvolle ontmoetingen, of tracht u enkel om van A naar B te gaan, of om een TO DO LIJST AF TE VINKEN?


Wij begrijpen dat de inwoners van deze wereld in zeer verschillende en dikwijls zeer extreme omstandigheden leven waar de begeerte om te OVERLEVEN primeert. Maar zelfs hierin zijn er verschillen in diepgang, op de manier waarop mensen elkaar behandelen. En zelfs in de "hoogste echelons", waar voor alle fysieke noden voorzien is, zijn er wiens brutaliteit en gebrek aan bewustzijn hun ontmoetingen in gruwelverhalen veranderen.


U leeft nu in een film met naam HORROR OP AARDE. Of u dit in werkelijkheid als zodanig bemerkt of niet is een totaal andere vraag. Degenen die een onderzoekende geest bezitten, die bekwaam zijn om in de huid van andere mensen te stappen - zij het slechts voor een ogenblik - zullen dit als ondraaglijk aanvoelen.


U bent collectief tolerant geworden ten opzichte van zo vele onuitsprekelijke wreedheden, van zo veel domheid en van zo veel geweld. U verkiest van uw hoofd in het zand te steken in plaats van die miserie te confronteren. En zo, met gesloten ogen, zult u niet bekwaam zijn om de vernietigingsmechanismen te ontdekken die klaar staan om u te verpletteren.


EN TOCH - dit zal voorkomen worden door de hemelse hand, niet omdat u enig recht hebt om "gered" te worden, maar omdat de mishandelde planeet het recht heeft om haar trilling te verhogen.

Enkel degenen die VOELEN en die een GEVOELIGHEID ONTWIKKELED HEBBEN en VOOR ANDEREN ZORGEN kunnen met haar mede oprijzen.


Nu alle dingen in intensiteit toenemen, raden wij u aan om de opgelegde "stille tijd" te gebruiken om werkelijk "stil" te worden en naar de stilte te luisteren. Dit zal u de constante geestondermijning openbaren, verergerd door de (tot dusver) continue overstimulatie van de media en de propaganda en andere intrigues die doelbewust ontworpen zijn om U TE BELETTEN OM DIEP NA TE DENKEN, en de HOOGTEN VAN EXTASE TE BEREIKEN en het TOPPUNT VAN FIJNGEVOELIGHEID die zelfs vluchtige ontmoetingen kunnen opwekken.


Vooral zal u in zulke stilte niet alleen beseffen dat het geratel van alle "zilveren lepels" ondraaglijk is, en dat dit vervangen moet worden door iets "zachters", maar het zal ook een nieuw geluid openbaren - het geluid van uw eigen GODDELIJKE INNERLIJKE STEM die op dit moment continu worstelt om gehoord te worden, en die werkelijk bekwaam is om u op te lichten, ongeacht welke schrikaanjagende situatie waarin u zich kunt bevinden.


Rechtuit: wij waarderen de stevigheid en de eigenschappen van materie zoals zilver. Wij spreken hier echter figuurlijk. Er zijn vele waardevolle richtingen om te verkennen, en vele ervaringen, maar zij schijnen grof en overbodig eens dat u een "plaats" van verhoogde gevoeligheid hebt betreden. Deze heilige door uzelf gecreëerde plaats die alles omvat, is wat wij wensen te zien voor uw wereld.


Seraphin

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2021 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: WIJ VRAGEN OM VERGEVING
Nederlands: HET HEILIGE EXPERIMENT
Nederlands: ÉÉN DRUPPEL IN DE OCEAAN EN DE KRACHT VAN HET ÉNE
Nederlands: WAT IS JE WARE IDENTITEIT?
Nederlands: HET VERZORGEN VAN DE INNERLIJKE TUIN
Nederlands: UW KEUZE VAN VOERTUIG VOOR REIZEN
Nederlands: ONDERBREKINGEN EN BRANDENDE BRUGGEN
Nederlands: DE GROTE KLOK LUIDT
Nederlands: DE GODDELIJKE ACHTERGROND EN HET HEILIGE WERK
Nederlands: HET WANDTAPIJT VAN TRANSFORMATIE
Nederlands: HET GODDELIJKE VERBLIJF
Nederlands: HET GROTE ONZICHTBARE ERKENNEN
Nederlands: Zegeningen in vermomming
Nederlands: DE VELE GEZICHTEN VAN VOLMAAKTHEID
Nederlands: DE PUNT VAN EEN NAALD, EN LOKALISEREN
Nederlands: WIL JE VRIJHEID OF ONBUIGZAME GODDELIJKE AUTORITEIT?
Nederlands: WAT IS HET EINDE?
Nederlands: DE BERG VAN LEUGENS EN DE HOOGTE VAN JULLIE VAL
Nederlands: DE NAVIGATOR
Nederlands: HET ONTDEKKEN VAN DE WAARHEID EN DE VREUGDE DIE KOMT