From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: DE VELE GEZICHTEN VAN VOLMAAKTHEID
By SERAPHIN BOODSCHAP 447 door ROSIE
May 4, 2021 - 1:24:46 AM

DE VELE GEZICHTEN VAN VOLMAAKTHEID


SERAPHIN BOODSCHAP 447 door ROSIE


30 april 2021


Beste bewoners van de aarde die zich wentelen in het slijm en het vuil van eigen makelij. Worden jullie hier uiteindelijk wakker van? In deze kritieke lenteperiode van 2021, zou je kunnen zeggen dat je tot jullie nek diep in de modder zit, en verbazingwekkend genoeg heeft niet iedereen het opgemerkt, omdat ze zo gewend zijn om overal ONVOLMAAKTHEID te zien. Ze zijn gewend te worstelen. Zij zijn gewend te stagneren en zich niet vrij te kunnen bewegen, of dit nu lichamelijk of geestelijk is (en wij herinneren u dat er een sterk verband bestaat tussen die twee).


Mentaal geblokkeerd zijn (en dus het gebrek aan doorstroming ervaren in de zin van gebrek aan nieuwe ideeën of het vooruitdenken gericht op het oplossen van problemen) betekent dat deze blokkade zich tegelijkertijd op fysiek niveau manifesteert, in de stijfheid van je ledematen, evenals de stijfheid van je leven, en in een algemeen onvermogen om te veranderen.


Deze verandering is echter hard nodig. Zoals wij reeds hebben gezegd, zit u tot aan uw nek in de modder, en uw lichamen liggen begraven onder met water doordrenkt zand op een strand waar de VLOED MET RASSE SCHREDEN NADERT. Het is slechts een kwestie van of u dit beseft - of u het lawaai van de golven hoort, of dat u uw hoofd naar het lawaai toekeert. De vloedstroom is onvermijdelijk, evenals de ebstroom, en u zult gedwongen worden om het op te merken, ook al is het op het allerlaatste moment.


Zou het nu niet het PERFECTE MOMENT zijn, Geliefden, om juist dit te doen?


OM JULLIE HOOFDEN DE ANDERE KANT OP TE DRAAIEN

OM JE OGEN TE OPENEN EN

OM CORRECT IN TE SCHATTEN DAT JE IN GROOT GEVAAR BENT?


Zou er geen volmaaktheid zijn in dat moment, en in dat grote besef, en zou het niet de PERFECTE gelegenheid zijn om om hulp te roepen, of inderdaad om de anderen die nog steeds, afgeleid door iets heel anders, in de tegenovergestelde richting kijken, te waarschuwen voor het gevaar hun leven te verliezen?


En zouden niet alle gebeurtenissen die hebben geleid tot dit hachelijke scenario, dat nu een zaak van leven of dood is, PERFECT zijn in de zin dat zonder die gebeurtenissen deze ontwikkeling, in het denken van de bevolking die onder de modder begraven zijn, nooit zou hebben plaatsgevonden?


En zou dit ook niet de PERFECTE LEERLES zijn voor alle waarnemers van dit tafereel die nauwgezet hebben opgemerkt hoe de modderlagen zich in de loop der eeuwen hebben verdikt, en hoe de geest van de bewoners van jullie planeet tegelijkertijd zijn gedegradeerd, met als hoogtepunt deze ene massale opkuis van oude paradigma's die jullie een nieuwe kans biedt om opnieuw te beginnen?


Kan er iets PERFECTER zijn om de toeschouwers te voorzien van ingewikkelde kennis over hoe zulke catastrofes in de toekomst voorkomen kunnen worden? Krijgt u al een nieuw idee over wat PERFECTIE werkelijk betekent?


THE WEG NAAR PERFECTIE lijkt dus precies het tegenovergestelde van perfectie, maar toch is het een essentieel hulpmiddel om perfectie te bereiken. Perfectie is een doel, ja, maar perfectie kan ook ONDERWEG ervaren worden, dus we zouden eigenlijk kunnen zeggen dat PERFECTIE DE WEG IS.


Een andere manier om het te zeggen is dat VOLMAAKTHEID ER AL IS. Dit is een zeer moeilijke pil om te slikken voor hen die zichzelf beschouwen als slachtoffers in onmenselijke omstandigheden. Het kan vele jaren duren, en een pijnlijke terugblik en zelfonderzoek vereisen om bepaalde vreselijke situaties te zien als "springplank" naar een nieuw bewustzijn, een nieuwe gedragswijze, en een nieuwe kijk op het leven. Maar we willen dit volkomen duidelijk maken:

JE BENT NU, OP DIT MOMENT, OP EEN ZEER, ZEER MOEILIJKE PLAATS. ZELFS ALS JE HET NIET MERKT, EN ONDANKS HET TRAUMA WAARMEE JE GECONFRONTEERD ZULT WORDEN, IS DIT DE SLEUTEL TOT TRANSFORMATIE.


Het is alsof je in een gevangenis zit, en het niet weet totdat je de deur uitloopt. Verheug je dat deze "donkere tijden" eindelijk zullen worden opgelost, en dat het LICHT zal heersen, op alle gebieden van het leven, en alles zal ondersteunen wat op één lijn staat met het Goddelijke. Het is dit - op één lijn staan met het Goddelijke - dat jullie zullen moeten leren, Geliefden op Aarde. Voor velen is het jullie laatste kans.


Langzaam zul je je realiseren dat PERFECTIE FEITELIJK EEN TOESTAND IS DIE EEN MOGELIJKHEID BIEDT OM OP EEN MEER PERFECTE MANIER TE HANDELEN. Als je om je heen kijkt, zul je altijd iemand vinden die volgens jou "perfecter" is dan jijzelf. Dit is jezelf programmeren tot voortdurende ontevredenheid. Dit stimuleert je om anderen te volgen in plaats van je te richten op persoonlijke ontwikkeling. Als je elke dag spiritueel vooruitgaat, op een kleine manier, dan is dit de PERFECTE WEG OM TE GAAN. Je kunt jezelf alleen beoordelen volgens eigen maatstaf, niet met de maatstaf van iemand anders want dit belet je om onafhankelijkheid en volledige soevereiniteit te bereiken.


Om nog verder te gaan, jullie zullen nooit ZONEN EN DOCHTERS VAN HET GODDELIJKE (of van GOD, zoals jullie graag zeggen) worden, die het allerbeste van wat jullie kunnen, manifesteren. Denken jullie dat wij jullie vragen om te ver te reiken? Integendeel, dit zijn slechts de allereerste stappen op de verbazingwekkende reis die voor jullie ligt, als jullie vastbesloten zijn om door te gaan op dit pad van PERSOONLIJKE PERFECTIE.


Als wij van het persoonlijke niveau overgaan naar iets ruimers, zoals het gebied van de technologie, dan kunnen wij de vraag stellen WAT IS PERFECTE TECHNOLOGIE? Het kan lijken op datgene wat sneller en economischer is. Maar als die technologie wordt toegepast VOOR NADELIGE DOELEINDEN, dan is zij niet langer "perfect", maar medeplichtig aan misdaad.


Nogmaals, wij willen u hier laten zien HOE BELANGRIJK UW COLLECTIEVE MANIER VAN DENKEN IS, EN HOE DIE INVLOED HEEFT OP UW REALITEIT. De toekomstige enorme sprongen in mogelijkheden die de technologie zal brengen op het gebied van gezondheid en het genezen van "ongeneeslijke" ziekten, gaan jullie huidige voorstellingsvermogen te boven, maar het is aan JULLIE of dit werkelijkheid wordt, of dat dergelijke technologie uitsluitend zal worden toegepast in oorlogsscenario's om bepaalde parameters, voorwerpen of omstandigheden te beïnvloeden, teneinde deze te vernietigen of te verminken. PERFECTIE IS VOORTDURENDE INSPANNING


Zelfs als een project tot in de perfectie is voltooid, of als een huis tot in de perfectie is gerenoveerd, dan "duurt" dit slechts voor een bepaalde periode. Als ons bewustzijn vermindert, of als onze aandacht afdwaalt, of als we afgeleid worden, of als we gecorrumpeerd worden, dan zal de perfectie langzaam - na verloop van tijd - beginnen af te brokkelen.


De mensen die bij een project betrokken zijn, veranderen altijd. Hun aanvankelijk enthousiasme en toewijding kunnen afnemen onder een of andere druk, door plotselinge tragedies, door nieuwe allianties of de behoefte om zich terug te trekken, of de wens om een gezin te stichten. Personeel kan een tijdje perfect functioneren, maar als er een nieuwe persoon op het toneel komt, moet elk lid van de groep zich opnieuw aanpassen voordat iedereen zich weer comfortabel en op zijn gemak voelt, vooral als de nieuwe persoon sterke meningen of nieuwe ideeën heeft, of gebrek aan verantwoordelijkheid vertoont.


In persoonlijke relaties met vrienden, familie of collega's bestaat het gevaar dat "krachten van buitenaf" - bijv. "economische" of "vraag" of "schuld" - nieuwe ingrediënten aan de mix toevoegen, net zoals natuurlijke krachten -  het weer, dieren of insecten - de "perfecte" renovatie van een huis kunnen ondermijnen. Voortdurend PERFECT ONDERHOUD EN BIJSTELLING EN HERBEOORDELING is dus vereist op alle gebieden.


NA DE PERFECTIE


En wat gebeurt er nu, nadat dit alles "ter harte is genomen"? Veranderende omstandigheden en een verandering van locatie brengen altijd nieuwe uitdagingen en leerlessen met zich mee. De reis is altijd opwaarts en nooit eindigend.


Wij willen u adviseren om in deze turbulente tijden uw geest PERFECT AFGESTEMD TE HOUDEN OP DE GODDELIJKE ADVISEUR BINNENIN U, en ook IN PERFECTE GEREEDHEID OM ACTIE TE NEMEN ALS RESULTAAT VAN ZIJN ADVIES.


De "actie" op jullie wereld zal een hoogtepunt bereiken op het PERFECTE TIJDSTIP, en zal - of jullie het leuk vinden of niet - resulteren in de PERFECTE VOLGENDE STAP VOOR DE EVOLUTIE VAN DE AARDBEVOLKING.


Wij veraten u met de, zoveelste, waarschuwing dat uw opvattingen en uw levens op het punt staan te worden verbrijzeld, maar dat het glorieus zal zijn zodra u de brokstukken heeft opgeraapt, en gebruikt in PERFECTE SAMENWERKING.


Seraphin

 


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved