categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
By SERAPHIN BOODSCHAP 478 door ROSIE
Jan 24, 2022 - 2:28:34 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF

SERAPHIN BOODSCHAP 478 door ROSIE15 januari 2022


Heb je je ooit afgevraagd, Inwoners van de Aarde, hoeveel haarzakjes er in je huid zitten? Of heb je je afgevraagd hoeveel haren er op je hoofd zitten? Of hebt u zich afgevraagd hoeveel diersoorten uw aarde ooit heeft voortgebracht (en helaas hoeveel diersoorten u hebt uitgeroeid)? En hebt u zich ooit afgevraagd hoe lang het zou kunnen duren om alle sterren in de kosmos te tellen, of om hun individuele geschiedenissen tot in de eeuwigheid te documenteren? Kunt u zich voorstellen dat er wezens zijn aan wie juist deze taak is toevertrouwd? Kan het zijn dat de geschiedenis van uw aarde ook minutieus is gedocumenteerd, vanaf het allereerste begin, met vermelding van de eerste opwellingen van leven, het ontstaan van de zich ontwikkelende geest, en de vele pogingen en mislukkingen om duurzame morele beschavingen op te zetten?


Het stellen van deze vragen is een poging om uw horizon te verruimen voorbij de beperkende grenzen die u bent tegengekomen. Deze beperkingen zijn deels opgelegd door anderen die verantwoordelijk zijn voor dit deel van de kosmos. In hun hoedanigheid van bestuurders, beschermers en ordehandhavers hebben zij de aarde opgedragen in quarantaine te blijven, opdat zij (of liever haar gewelddadige en destructieve bewoners) hun planetaire buren niet zouden besmetten.


Nog een spervuur van beperkingen is jullie opgelegd door hen die jullie de "elite", de "cabal" of de "illuminati" of de "diepe staat" noemen. Jullie hebben zoveel verschillende namen, maar de namen doen er niet toe. Wat er wel toe doet is dat ze allemaal behoren tot de handschoen van dezelfde hand, en dat de hand toebehoort aan iemand die (tijdelijk) machtig maar naamloos is.


Maar verreweg de grootste reeks beperkingen waaronder jullie leven is opgelegd door JULLIE ZELF als gevolg van een gebrek aan ontwikkeling van het BEWUSTZIJN (wat we in de vorige boodschap benadrukten) en een gebrek aan SPIRITUEEL LEVEN. Jullie zwichten voor oud bijgeloof, voor de machten die de touwtjes in handen hebben, voor het geldsysteem, en voor vele andere systemen. Jullie stellen geen vragen. Jullie volgen de dogma's, buigen voor goeroes en capituleren voor jullie overheersers. Jullie jagen rijkdom na in plaats van je te houden aan solide, eerbare waarden. Jullie behandelen elkaar als vuilnis, als stapstenen om macht, geld of kortstondige opwinding te bereiken.


Wanneer zal dit alles ophouden, Geliefden? Wij zullen niet moe worden erover te schrijven totdat het stopt, en wij zullen allen bijstaan die ons om hulp smeken. Wij staan altijd tot uw beschikking, net als uw eigen persoonlijke gidsen, om u verder te brengen op het spirituele pad.


Als u geen ervaring hebt in communicatie met het ongeziene, dan raden wij u aan eerst de natuur te aanschouwen om in een staat van verwondering te komen. Onze eerste vragen in deze boodschap zullen je daarheen leiden. Overdenk niet alleen de wonderen, de ingewikkeldheid en de goddelijke blauwdrukken die in de natuurlijke wereld te zien zijn en die leiden tot de groei van de perfect geproportioneerde boom of de perfect geproportioneerde roos, maar overdenk ook de ingewikkeldheid van Uzelf, inclusief alle cellen en deeltjes die perfect gerangschikt zijn en die voortdurend en effectief met elkaar communiceren, zonder dat u iets hoeft te doen.


Ziet u hier het ONZICHTBARE aan het werk? Dit alles zal u erop wijzen dat er, door goddelijk ontwerp en ongezien bestuur, een plan voor u is. Uw perfecte functioneren leidt u naar uw doel. Jullie gebruiken een voertuig zodat jullie een middel hebben om dat specifieke doel uit te bereiken, net zoals een bloem zal bloeien en dan voortgaat om zaden voort te brengen (en we hebben het hier niet over het voortbrengen van nageslacht: we hebben het over datgene waarvoor jullie hier gekomen zijn om te scheppen).


Jullie worden, om het maar eens ronduit te zeggen, OP EEN ONZICHTBARE MANIER GODDELIJK ONDERSTEUND DOOR EEN GROTE MACHT, en de vertegenwoordigers en helpers van deze grote macht zijn jullie onzichtbare gidsen die jullie allerlei nuttige mogelijkheden zullen bieden en die zullen voorkomen dat jullie desastreuze paden inslaan, als jullie maar willen luisteren. Zoals hun naam al zegt, zijn zij in staat U IN DE JUISTE RICHTING TE LEIDEN. Zij zien uw fouten. Zij zijn vertrouwd met uw gedachten, met uw verslavingen, met uw voorbarige conclusies en met uw zwakheden. Zij kennen elk deel van u. Zij kennen ook al uw sterke kanten en al uw mogelijkheden, en het is dit wat zij uit liefde voor u verkiezen te steunen en te bevorderen.


Wij zenden u deze boodschap om uw doelgerichtheid te versterken, om het belang van uw ontwikkeling op een GODDELIJKE wijze te benadrukken, en om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de raad en de steun die u op uw reis ter beschikking staan,


Seraphin
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE