categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Dec 29, 2018 - 7:23:11 PM


Nederlands: DE GROTE VERANDERING: O DOOD, WAAR IS UW STEKEL?
By SERAPHIN BOODSCHAP 361 door ROSIE
Dec 13, 2018 - 10:21:43 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

DE GROTE VERANDERING:

O DOOD, WAAR IS UW STEKEL?


SERAPHIN BOODSCHAP 361 door ROSIE


12 december 2018


Wat is de dood? Het EINDE VAN ALLES? Is het iets waartegen u GANS UW LEVEN vecht? Kan je de absurditeit van deze woorden zien? We zeggen dat dit vechten een enorme energieverspilling is, die zou moeten gebruikt worden om te LEREN OVERSTAPPEN VAN HET ENE NIVEAU NAAR HET VOLGENDE, DATGENE ACHTER U LATEND WAT REEDS GELEERD IS OM VERDER TE GAAN NAAR MEER STIMULERENDE RICHTINGEN EN KANSEN.

Wat als de fenomenale angst voor de dood - zo welig tierend dat jullie planeet ernstig wordt belast door deze slopende energie - wordt getransformeerd in de VREUGDE VAN HET EEUWIGE LEVEN en het ZEKER WETEN DAT WAT JE DE "DOOD" NOEMT SLECHTS EEN OVERGANGSRITUEEL is? Dit feit is systematisch onderdrukt en uit uw geschriften en bijbelteksten gewist. Wanneer zal je beginnen nadenken en onderzoeken? En wanneer zal je je realiseren dat je misschien al "levens" hebt doorgebracht op andere werelden dan deze die je AARDE noemt. Als je dit echt wist, zouden je ideeën over Aziatisch, Afrikaans of Amerikaans zijn of welke andere benaming ook, VERDWIJNEN en zou je jezelf simpelweg erkennen als GEESTEN DIE DOOR HET UNIVERSUM REIZEN OM TE LEREN EN TE GROEIEN.

Sommigen van jullie zijn "hemelse studenten" van andere universums die een bezoek brengen aan deze wereld van rebellie, om zich te informeren over de omstandigheden "op de grond" en proberen de puinhoop te ontrafelen die het gebrek aan aandacht, propaganda en het verval van de moraal heeft veroorzaakt. Anderen beklimmen de "evolutionaire" ladder in spirituele zin, een tijdje beperkt tot de aarde voor leerdoeleinden. Weer anderen zijn hier geplaatst om hen de tijd en gelegenheid te geven om tot INKEER te komen, want zij hebben misdaden begaan die moeten worden aangepakt.

Extra DOOD zal naar jullie planeet komen wanneer de meerderheid van haar inwoners dit het minst verwacht, want dit zal een "buitengewone"gebeurtenis zijn. Eerst komt de "DOOD VAN HET GELOOF", van jullie "religieuze" overtuigingen en rituelen die door machtshongerige individuen over eonen zijn voorbereid om jullie tot slaaf te maken. Strukturen en gemeenschappen die je "veilig" hebben gehouden, maar tegelijkertijd in gevangenschap zullen wegvallen, waardoor je verbaasd en naïef achterblijft, voorwaarts strompelend als een peuter die leert nieuwe stappen te zetten.

Maar de dood van overtuigingen zal tegelijkertijd de waarheid van je goddelijke en eeuwige natuur blootleggen, de waarheid dat je leven geleid wordt in je best mogelijke belang om het hoogst mogelijke doel te bereiken (en deze doelen zijn spiritueel en niet materieel, Geliefden). Dit vereist een volledige OMMEKEER en COMPLETE HERORIENTATIE en TOTALE OPENHEID VOOR NIEUWE  HORIZONTEN.

Uw emotionele reacties zullen variëren van diep verdriet, abjecte gruwel en extreme spijt tot absolute vreugde en optimisme, want u zult zich zonder enige twijfel realiseren dat DE DOOD NIET BESTAAT in de vorm die u zich eerder voorstelde, en dat uw verblijf hier op deze planeet een kort verblijf is in vergelijking met WAT KOMEN ZAL en, voor sommigen, WAT REEDS WERKELIJKHEID GEWORDEN IS. Het verlaten van je lichaam zal gewoon zijn als het overstappen van de ene naar de andere trein, met die uitzondering dat de enige bagage die je meeneemt de WIJSHEID is die je VERWORVEN HEBT.

Kan dit alles werkelijk op uw wereld plaatsvinden, met alle gevolgen van dien voor de hele wereldbevolking? Wij zeggen INDERDAAD JA. DE GROTE AFGROND VAN CORRUPTIE EN MISVERSTANDEN MOET - IN OVEREENSTEMMING MET DE KOSMISCHE WETTEN VAN EVENWICHT - WORDEN TEGENGEGAAN MET EEN GROTE BEWEGING IN DE TEGENOVERGESTELDE RICHTING. Weet dat er galactische rechtbanken en hemelse "wetshandhavers" klaar staan om deze nieuwe periode van vooruitgang in te luiden waarin ALLEN ZULLEN DEELNEMEN.

Wie dat weigert, weigert de zeer ernstige behoefte aan verandering in zichzelf en - als gevolg daarvan - buiten zichzelf te erkennen, en kan niet in een omgeving blijven die lijdt als gevolg van hun destructieve gedrag. Zij zullen dan door de DOOD GAAN DIE IN FEITE ER GEEN IS, en moeten rekening houden met het feit dat zij zich voor de rechtbanken moeten verantwoorden die over hun "lot" zullen beslissen en die zullen beslissen waar - voor hen - wijsheid het best kan worden verworven.

Terwijl de zon ondergaat op jullie planeet, gaat ze onder op jullie gebrek aan morele vezels, op jullie neiging om toegeeflijk te zijn voor crimineel gedrag, op jullie pogingen om verantwoordelijkheid te ontlopen, op jullie sekten en separatistische groepen, op jullie uitbuiting van het leven zelf in zijn vele vormen. Het zal zich richten op wreedheid en agressie, en je zal zachtjes door de chaos in een nieuwe wereld worden geleid, door golven van woede en verdriet, totdat je de ware vrede bereikt.
Wij waarschuwen jullie dat dit scenario steeds dichterbij komt.


Seraphin
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2019 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: LEVEN EN DOOD AAN UW VOORDEUR
Nederlands: HUIDIGE KRANKZINNIGHEID: MOGELIJKHEDEN TOT ACTIE
Nederlands: OP WEG NAAR DE HEMEL
Nederlands: HET UITSTREKKEN VAN LICHAAM EN GEEST
Nederlands: OUDE LACUNES, NIEUWE LACUNES EN HET CREËREN VAN LACUNES
Nederlands: HET HEMELS VERHOOR
Nederlands: DUISTERNIS EN NEGATIEVE ENERGIE
Nederlands: BRANDEN VAN VERNIELING EN VERNIEUWING
Nederlands: IN ELKAAR GRIJPENDE CIRKELS EN DE GROEI VAN LICHTHEID
Nederlands: DE OPEN DEUR
Nederlands: ER IS AL LANG EEN ZAADJE GEPLANT: ONTKIEMING DOOR HET VUUR
Nederlands: WAAR MEDEDOGEN, GAAT NIET OVER "AARDIG ZIJN".
Nederlands: NOMINALE WAARDE: GEEN WAARDE
Nederlands: IK BEN HERBOREN: IETS WAT IEDEREEN ZAL ZEGGEN
Nederlands: HET TIJDPERK VAN VOLLEDIGE TRANSPARANTIE
Nederlands: EEUWIGE LENTE
Nederlands: PATSTELLING EN DOORSTROMING
Nederlands: Soort zoekt soort
Nederlands: DE BEL LUIDT VOOR U: EXTREME OPWINDING EN DE BEOORDELING VAN UW LEVEN TOT NU TOE
Nederlands: WANDELEN IN HEILIGE WATEREN