categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Dec 29, 2018 - 7:23:11 PM


Nederlands: DE GEMEENSCHAPPELIJKE WEG
By SERAPHIN BOODSCHAP 353 door ROSIE
Oct 9, 2018 - 5:37:43 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

DE GEMEENSCHAPPELIJKE WEG

SERAPHIN BOODSCHAP 353 door ROSIE8 oktober 2018

Burgers van de Aarde: gezien al die verwarrende, corrupte en ongelijksoortige paden die zich schijnen te VERSPREIDEN naar alle uithoeken van de aarde zonder enige onderlinge verbinding, kunt u zich afvragen HOE KUNNEN WE DIT ALLES CONVERGEREN naar het vormen van "één enkele partij" of naar het bereiken van een consensus die rekening houdt met ALLEN en naar oplossingen zoekt die iedereen ten goede komen?

Deze vraag is zeer belangrijk. Overal waar je kijkt zijn er fanatieke groepen - fanatiek in de zin dat ze gefixeerd zijn op de rechten van hun eigen soort met uitsluiting van anderen. In dergelijke groepen ontwikkelen de leden een gevoel van superioriteit, niet altijd in positieve zin maar in de zin van U MOET MIJ MEER RESPECTEREN OMDAT IK MEER GELEDEN HEB. Terwijl mededogen altijd de beste benadering is en in overeenstemming met de kosmische wet, mist het aandringen dat anderen je mededogen verschuldigd zijn en in het proces gewelddadig worden, het punt.

Het gaat erom dat je BIJDRAAGT AAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING, in plaats van je inspanningen te concentreren op een klein deel van de samenleving. Dit is het punt waar velen hun VUISTEN IN WOEDE ZULLEN BALLEN BIJ HET HOREN VAN DERGELIJKE VERKLARING. En dit is het probleem, HET BALLEN VAN VUISTEN waar dit idealiter geen plaats zou mogen hebben in deze wereld. Sommigen zijn bereid om te doden om hun "minderheidsrechten" te beschermen, maar wij zeggen dat de focus moet liggen op UNIVERSEEL RECHT en het ZIJ AAN ZIJ ONTPLOOIEN VAN ALLE VOLKEREN EN CULTUREN.

We dringen er bij u op aan om in dit schrijnende stadium van de ontwikkeling - waarin de mensheid er niet in slaagt om zijn eigen giftige web van haat, geweld en "vuisten ballen" te ontrafelen - na te denken over de vraag hoe de toekomst kan veranderen in VREDEVOLLE CO-EXISTENTIE. Terwijl groepen die de rechten van de "ongelukkigen" of "aan randjes van de maatschappij levenden" beschermen nog steeds hun plaats zullen hebben, zal het GROTE GEHEEL voorrang krijgen. De leden van dergelijke groepen zullen in feite het gevoel hebben dat hun vroegere bestaan - vóór de interventie - vergelijkbaar was met IN EEN KOOI OPGESLOTEN te zijn en dat ze in feite ZICHZELF AFZONDERDEN VAN AL DE ANDEREN.

Alle kunstmatige barrières van deze aard zullen noodzakelijkerwijs wegvallen. Dit omvat uw politieke benoemingen van RECHTS en LINKS, evenals een veelheid van andere etiketten die u heeft gepromoot om mensen van elkaar te scheiden. Je hebt dit spel gespeeld in overeenstemming met de wensen van degenen die zich - tot nu toe - in een controlerende positie geïnstalleerd hadden. Hun val zal uw opkomst bevestigen, met inbegrip van het besef dat u zelf bewust of onbewust had gekozen om "klein" en controleerbaar te blijven. Dat alles zal veranderen. Sociale, financiële, nationale, seksuele "status" zal niet langer een acuut probleem zijn als gevolg van een verscheidenheid aan komende ontwikkelingen (waaronder EEN GROEIENDE ONDERLINGE LIEFDE, de afschaffing van geld, planetaire veranderingen die grenzen beïnvloeden, enz.).

Zult u nu GROEIEN, kinderen van de aarde, tot onverschrokken, verantwoordelijke, glorieuze mensen NAAR HET BEELD VAN DE VADER, wat betekent de PERFECTE ZOON OF DOCHTER VAN GOD? Je hebt de potentie, als je de barrières verwijdert en ophoudt meedogenloos tegen elkaar te concurreren, aandringend op rechten, voorrechten, aandacht, lof, geld of alles wat VAN BUITEN komt. Jouw kracht ligt BINNENIN, in de heilige kern die je zal versterken, je van ideeën en inspiratie zal voorzien, je als een dunne zijdeachtige onzichtbare draad naar de grootste versie van jezelf zal leiden, en als zodanig zul je een formidabele bijdrage leveren aan de vooruitgang van deze wereld die geprogrammeerd is om door de huidige inkomende kosmische energieën opgetild te worden tot een PARADIJZELIJKE TUIN. Jullie zullen een van de tuiniers zijn, behorend tot die grond die overal aanwezig is, en samenwerkend met alle andere MENSEN (en dit is de gemeenschappelijke noemer) om vrede en harmonie te bereiken.

Kan dit worden gedaan, burgers van de aarde? Onder universele leiding, die tot nu toe bedroefd uw gewelddadige en kinderachtige spelletjes heeft waargenomen, zal dit tot stand komen. Degenen die de welwillendheid van een dergelijk beheer niet kunnen herkennen - noch de diepgang van hun bezorgdheid - en die de goddelijke principes waarop zij werken niet kunnen aanvaarden, zullen doorgaan op een plaats waar deze principes nog niet zijn ingevoerd. Wij raden dit echter niet aan, want u zult het nadelig vinden voor uw verdere reis. Gebruik je laatste kans om je om te keren en een pad van groei en toenemende "perfectie" te volgen.

Wij wachten af of jullie ontvankelijk zijn voor deze "goddelijke vonk", klaar om HET GEMEENSCHAPPELIJKE PAD voort te zetten, of dat jullie er de voorkeur aan geven verder te gaan in het soort situatie waarin jullie je nu bevinden. Wij zien u en groeten u,


Seraphin

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2019 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: LEVEN EN DOOD AAN UW VOORDEUR
Nederlands: HUIDIGE KRANKZINNIGHEID: MOGELIJKHEDEN TOT ACTIE
Nederlands: OP WEG NAAR DE HEMEL
Nederlands: HET UITSTREKKEN VAN LICHAAM EN GEEST
Nederlands: OUDE LACUNES, NIEUWE LACUNES EN HET CREËREN VAN LACUNES
Nederlands: HET HEMELS VERHOOR
Nederlands: DUISTERNIS EN NEGATIEVE ENERGIE
Nederlands: BRANDEN VAN VERNIELING EN VERNIEUWING
Nederlands: IN ELKAAR GRIJPENDE CIRKELS EN DE GROEI VAN LICHTHEID
Nederlands: DE OPEN DEUR
Nederlands: ER IS AL LANG EEN ZAADJE GEPLANT: ONTKIEMING DOOR HET VUUR
Nederlands: WAAR MEDEDOGEN, GAAT NIET OVER "AARDIG ZIJN".
Nederlands: NOMINALE WAARDE: GEEN WAARDE
Nederlands: IK BEN HERBOREN: IETS WAT IEDEREEN ZAL ZEGGEN
Nederlands: HET TIJDPERK VAN VOLLEDIGE TRANSPARANTIE
Nederlands: EEUWIGE LENTE
Nederlands: PATSTELLING EN DOORSTROMING
Nederlands: Soort zoekt soort
Nederlands: DE BEL LUIDT VOOR U: EXTREME OPWINDING EN DE BEOORDELING VAN UW LEVEN TOT NU TOE
Nederlands: WANDELEN IN HEILIGE WATEREN