From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: DE EDELSTENEN ZULLEN OPRIJZEN NAAR DE ZON
By SERAPHIN BOODDSCHAP 325 door ROSIE
Jan 12, 2018 - 12:13:34 AM

DE EDELSTENEN ZULLEN OPRIJZEN NAAR DE ZON

SERAPHIN BOODDSCHAP 325 door ROSIE


7 januari 2018


Terwijl u in de schaduw wacht, geliefde lichtdragers, als waardevolle edelstenen, opgegraven maar niet geoogst, wiens waarde niet erkend noch zelfs gezien is, staat u nog steeds aan de duistere muren van de diepe afgrond waarin u momenteel verschanst bent. In deze duisternis is het van het grootste belang, speciaal op dit critisch punt, dat uw licht HELDER straalt, want onbezield en inspiratieloos zijn is falen in uw bijdrage tot het algeheel momemtum van de verandering.


Wat willen wij precies zeggen met "gebrek aan helder stralen"? Het is de mogelijkheid om helder te stralen die de duisternis, die haar zware sluier over deze wereld gelegd heeft, wegvreet. Het strijdlawaai en het gehuil van de geforceerde reiniging rijzen naar de oppervlakte, en degenen die hulpeloos worstelend achterbleven MOETEN TOEGANG HEBBEN TOT HET LICHT, wat wil zeggen TOEGANG TOT UW HULP EN STEUN IN DE NOG BESTAANDE DUISTERNIS.


Als u "er niet in slaagt om helder te stralen" zullen zij des te meer struikelen, misschien zelfs reddeloos. Het hangt van u, de lichtdragers en zogenaamde "lichtwerkers", af om hen iedere mogelijke kans te geven. Dit wil zeggen EEN VERLICHT OF HOOG PROFIEL HEBBEN. Dit wil zeggen vooruit gaan ondanks storende of luidruchtige of afleidende omgevingen. Dit wil zeggen zich naar binnen keren zij het in de eenzaamheid of omgeven door menigten.


Een voorbeeld van "kleine middelen" om het licht uit te stralen zou kunnen zijn WEES ZELFBEWUST EN PRINCIPIEEL OP IEDER MOMENT. Het is gemakkelijk om te zeggen dat u zoveel kunt drinken als u wilt op een party, omdat u weet dat iemand u naar huis zal rijden. Het is gemakkelijk om te zeggen dat u zult toegeven aan gulzigheid, omdat u morgen zult vasten. Het is gemakkelijk om te zeggen dat het niet belangrijk is dat u vandaag een pekelzonde bedrijft, omdat anderen veel grotere misdrijven bedreven hebben.


Alles zal uiteindelijk tot een onderzoek leiden, zowel voor kleine als grotere "pekelzonden", want zo is het dat de WET VAN EVENWICHT functioneert, en niemand is van deze wetten gevrijwaard. ALLES TELT, zoals wij zo dikwijls gezegd hebben in deze boodschappen, en onder de huidige omstandigheden, ALLES TELT ZOALS NOOIT TEVOREN OMDAT U, ALS EEN GLOBALE BEVOLKING, EEN KANTELPUNT BEREIKT HEBT, EN HET IS NIET OVERDREVEN TE ZEGGEN DAT ALLE OGEN - SPECIAAL DE OGEN VAN DE HEMELSEN WIENS WIJSHEID EN ADMINISTRATIE DIT UNIVERSUM BEHEREN - OP U GERICHT ZIJN.


Op dit moment bent u als kleine edelsteentjes op de bodem van een barst, bedekt met modder. Sommigen van u hebben gedurfd om de modder te verwijderen en hebben zo schitterend gestraald dat duistere agenten dit opgemerkt hebben en u aan hen onderworpen hebben. Zo hebben de dappersten hun leven verloren. Maar binnen kort zullen een relatief GROOT AANTAL edelstenen geactiveerd worden. Er zullen er te veel zijn om te vernietigen, en extra hulp van boven wil zeggen dat u uit die barst zult genomen worden zo dat u in het volle zicht van de zon zult vertoeven.


De helderheid van de hemel (die u voordien slechts waarnam als een lichtspleet) zal u overweldigen. De scherpe rand van de bergen zal u inspireren. De weelderige vegetatie die GROEIT ALS GEVOLG VAN HET LICHT ZAL U IN TRANEN DOEN UITBARSTEN EN U ZULT OP UW KNIEEN VALLEN VAN VREUGDE, en eindelijk zult u volledig begrijpen wat het betekende om voor zo vele jaren op de bodem van de barst te liggen, en wat het betekent om op te rijzen in een atmosfeer, geleid door het LICHT. U zult onmiddellijk uw verwantschap met het licht erkennen, die uw afkomst is, uw bron, uw motivatie, uw vreugde, uw roeping en uw toekomst.


Wij trachten hier in woorden de gevoelens die u zullen overweldigen te beschrijven, gezien hetgeen u in het verleden ervaren hebt, gevolgd door deze verbazende openbaringen, zodat u voorbereid zult zijn op de ENORME AFGROND tussen deze twee, zo dat u des te sneller kunt herstellen van weg en weer geworpen te zijn van het ene uiterste in het andere, zo dat u des te sneller gecenterd wordt en in staat zult zijn om uw minder begrijpende menselijke reizigers te leiden. Hebt moed, want de sneeuw ZAL SMELTEN IN EEN EEUWIGE DAG.Seraphin


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved