categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Oct 26, 2020 - 12:28:25 PM


Nederlands: DE AARDE: UW TUIN ONDER UW VOOGDIJ
By SERAPHIN BOODSCHAP 421 door ROSIE
Jul 17, 2020 - 3:28:59 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

DE AARDE: UW TUIN ONDER UW VOOGDIJ

SERAPHIN BOODSCHAP 421 door ROSIE


14 Juli 2020


Verbeeldt u, Geliefden, dat de aarde een tuin is, en dat jullie de tuiniers zijn. Zij staat volledig ONDER UW HOEDE. Zij is ongeven door een omheining voor haar bescherming, maar ook om de verspreiding van ziekte en ongedierte te beletten moesten de dingen verkeerd gaan. Iedere vierkante centimeter van dit terrein staat onder uw toezicht en het is uw taak om een evenwicht te creéren en een overvloed te verzekeren binnen dit terrein.


Als er dieren (of mensen) van welke soort ook in de tuin aanwezig zijn, moeten zij belet worden om "zich meester te maken" van welk deel van dit terrein ook of om het te verontreinigen en anderen te beschadigen.


Zij hebben hun plaats in het geheel en leven volgens hun behoeften, maar zij mogen geen hebzucht ontwikkelen noch mogen zij de noden van anderen negeren.

Eventuele afval in de tuin kan niet eenvoudig opzij gegooid worden. Het moet verwerkt worden als "organische verspilling", of verbrand as puin. U kunt niet verwachten dat vreemde entiteiten (zoals Jezus) de tuin binnenkomen en magische kunstgrepen uitvoeren om de "onaangename" overlast, of omstandigheden, te verwijderen, want dit zou uw verantwoordelijkheden van tuinier verloochenen. Anderen uitnodigen om de problemen op te lossen zou betekenen dat u uw persoonlijke kundigheid om actie te nemen verloren hebt, en beduiden dat u het "opgegeven" hebt. Dit is geen manier van denken dat lange tijd kan getolereerd worden.


U kunt op een bepaalde morgen ontwaken en vinden dat de nette bloembedden zomaar veranderd zijn in een wildernis, of zo blijkt het toch voor u. Maar in werkelijkheid was uw focus voor een lange tijd elders en hebt u gefaald om op te merken dat bepaalde agressieve planten de controle overgenomen hebben. Dit is niet te wijten aan een plotse explosieve groei, maar aan uw uitsluitende aandacht op hetgeen u speciaal boeit en aan het verwaarlozen van uw plicht om HET GEHEEL te beheren.


Wanneer u plots geconfronteerd wordt met een jungle is het nodig om radicale middelen te gebruiken. Als er iets moet overleven om zaden te creëren en fruit te produceren, moet er voldoende zonnelicht en water voorzien worden. Onkruid en agressieve planten die andere verstikken moeten verwijderd worden. Soms is er geen andere keuze dan het aanvaarden van een TABULA RASA - alles verbranden en herbeginnen.


Verbranden bereidt de grond goed voor op nieuwe groei, waardoor de bodem wordt verrijkt. Zwakke takken die naar binnen groeien kunnen echter niet worden aangemoedigd, omdat ze geen vol zonlicht krijgen of goede vruchten dragen. Snoeien zal een boom versterken; als gevolg daarvan zal de boom veel moeite doen en overvloed produceren, ook al lijkt die eerste ingreep massief en brutaal. De resultaten daarvan zijn op lange termijn positief.


In de tuin moet de tuinman rekening houden met alle behoeften: het gras moet kort worden gehouden, maar de bijen zijn zo blij om de klaver en andere bloemen te zien. Het is een delicate beslissing wanneer je een weide moet afmaaien - het is niet alleen een kwestie van hoe je het meeste hooi kunt maken. Tuiniers moeten praktisch zijn, rekening houden met overleving, maar ze kunnen niet alle beslissingen baseren op hoe ze het beste een uitstekende oogst kunnen bereiken, want de invoering van draconische maatregelen zoals pesticiden kunnen de bodem, de planten en insecten die nodig of gunstig zijn voor de algemene gezondheidstoestand van de tuin, ruïneren.


Vergeet SCHOONHEID niet in de tuin, die de ziel verheft. In uw haast om een maximale oogst te produceren, kan het zijn dat u verwaarloost om rozen te telen die u zouden verleiden, verrukken en verheffen met hun vorm en geur.


Het oog van de tuinman is op elke plant gericht. Geen enkele variëteit mag worden toegestaan om een andere variëteit "over te nemen" of te "overschaduwen", tenzij om een plant te beschermen die schaduw nodig heeft. Een goede tuinier weet wat voor soort grond en omstandigheid elke plant nodig heeft. Een goede tuinier vergeet nooit water te geven, zijn planten op gezondheid te controleren of destructieve parasieten te verwijderen.


Algemeen toezicht is vereist. Er kan geen sprake zijn van een "gebrekkig zicht". Als men zich alleen concentreert op plaatsen die aan het oog van het publiek worden gepresenteerd, wordt er een onwaarachtig beeld geschetst en worden andere gebieden - achter de gereedschapsruimte of andere bergplaatsen - verwaarloosd. Het ene gebied kan niet worden gezien als "minder belangrijk" dan het andere. Het is niet mogelijk om streng te verdelen, zonder dat dit ten koste gaat van de schoonheid en de samenhang. Waarom een roos en een mesthoop scheiden als ze elkaar kunnen aanvullen? Creëer geen verwaarloosde hoeken, denkend dat ze niet belangrijk zijn. Kijk aandachtig, en je vindt er misschien de grootste schatten en het grootste potentieel.


Als je het oerwoud ontruimt, zul je ontsteld zijn over de planten die door verstikking zijn gestorven, maar je zult ook verbaasd zijn over de taaie planten die het hebben overleefd, zelfs met heel weinig water of licht. Deze te koesteren, zou dan je grootste vreugde als tuinman kunnen zijn. Het is de verantwoordelijkheid en de vervulling van de tuinman om deze te helpen zich aan te passen aan de plotselinge schok van de helderheid na ze bevrijd te hebben van een donkere, belastende laag van onderhout.


We hopen dat u de gevolgen van deze analogie ziet. U bent inderdaad de bewakers van de aardse tuin, maar de meerderheid van de bewoners van de aarde heeft andere rollen op zich genomen en veel delen van de tuin zijn ernstig verwaarloosd. De tuin is voor het grootste deel veranderd in een jungle. Niets is doorzichtig. "Sterke" woekerplanten/gewelddadig menselijk gedrag is ongebreideld, en verstikt zo de kiemplanten die een groot potentieel hebben.


Uiteindelijk - en dat nadert dagelijks - moeten er radicale maatregelen getroffen worden.


We dringen er bij u op aan om de verantwoordelijkheid op u te nemen voor uw eigen "lapje grond", en om contact te maken met andere "tuiniers" om te zien hoe zij met hun land vooruitgang boeken, en hoe u eventueel kunt helpen. Alleen in zo'n harmonische samenwerking kunnen jullie, als een wereldwijde gemeenschap, hopen te overleven op deze planeet. Het doel is echter niet alleen om te overleven, maar OM IN EEN LIEFDEVOL EN EVENWICHTIG MILIEU TE LEVEN.


STA OP, TUINIERS VAN DE AARDE, NEEM JULLIE VERANTWOORDELIJKHEID, EN EIS NIET ALLEEN HET WARE MONDIALE BURGERSCHAP OP, MAAR OOK DE VOOGDIJ. ZO ZUL JE DE VREUGDE OOGSTEN DIE HET RESULTAAT IS VAN CONSTANTE, LIEFDEVOLLE WAAKZAAMHEID.


Wij weten dat "het ontginnen van de jungle" op handen is, en we wachten op uw  beslissing en inzet.


Seraphin

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2020 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: BEGINNEN TE RENNEN
Nederlands: HET GODDELIJKE UITDRUKKEN
Nederlands: VERWACHT KLEUREN WAAR ZE NIET ZIJN
Nederlands: VUURWERK IN DE VERTE
Nederlands: ALLE EINDEN ZIJN TIJDELIJK
Nederlands: DE HOEK OMSLAAN EN EEN STAP MISSEN
Nederlands: VERRASSINGEN EN GEHEIMEN AAN HET EINDE VAN DE MARATHON
Nederlands: UITGEREKT TOT HET BREEKPUNT EN DE SCHEIDINGSLIJN OVERSCHRIJDEND
Nederlands: AAN EEN DRAADJE HANGEN EN TIJDIG OOGSTEN
Nederlands: DE ZILVEREN LEPEL WEIGEREN
Nederlands: GOD PLANNEN & BLINDHEID VERWIJDEREN
Nederlands: EEN PIJNLOZE TOEKOMST
Nederlands: ¬DE FATALE GEVOLGEN VAN STANDHOUDEN
Nederlands: DE AARDE: UW TUIN ONDER UW VOOGDIJ
Nederlands: HOE LANG IS EEN SERAPHIN DAG?
Nederlands: DOOR MIDDEL VAN ISOLATIE VINDT U VRIJHEID
Nederlands: EEN HEEL NIEUWE BETEKENIS
Nederlands: DOODLOPENDE WEG OF SNEL LEERPROCES?
Nederlands: PERFECTE VOORBEELDEN BELEMMEREN VOORUITGANG
Nederlands: HET CONSTANTE LAWAAI RELATIVEREN OM DE GODDELIJKE STILTE TE VINDEN