categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Jan 14, 2020 - 12:07:47 PM


Nederlands: CRESCENDO EN CODA....
By Christ Michael ATON
Aug 11, 2019 - 1:23:44 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

CRESCENDO EN CODA....


Door Christ Michael ATON


6 augustus 2019,

Mensen van AARDE SHAN,


Ik ben het, MICHAEL ATON VAN NEBADON

Hier om terug verbinding met u te maken in deze gunstige tijd.

Jullie hebben hier veel doorstaan, velen misschien onbewust.


En terwijl de PERFECTE STORM zich om jullie heen manifesteert, hebben er zich vele soorten ontwikkelingen op deze geliefde planeet van mij voorgedaan. Zij zijn de draden van een meesterlijk roosterwerk op een foutloze wijze met elkaar verweven als manifestatie van mijn laatste ontknoping. 

Dit deken van LOTSBESTEMMING is zachtjes maar stevig op de schouders van degenen die hier nu deze planeet bewandelen neergestreken, ZIJ DRAGEN ALLEN OP DIT MOMENT EEN KENTEKEN.


Deze ONONTKOOMBARE ENERGETISCHE SIGNATUUR getuigt van de op dit MOMENT ZICH STEEDS KRACHTIGER ONTPLOOÏENDE OPKOMST VAN LICHT EN LEVEN.


Want het BEWIND VAN EEN GOUDEN TIJDPERK is aangebrokenen, nietwaar?


Een DUIZEND JAAR van VREDE en WELVAART, zoals deze planeet nog NOOIT eerder in de hele geschiedenis van haar bestaan heeft meegemaakt.

Verwar niet wat je nu ziet met iets anders dan de uiteindelijke afscheiding van de half doordrenkte AFVAL van een ONGEWENSTE "STATUS BESMETTING". Deze parasitaire PLAAG, nu VERNIETIGD en VERPULVERD IN EEN VUURDOOP, heeft haar GREEP op haar GASTHEER verloren.


Inderdaad, zelfs nu nog, in al haar VERNIELENDE DOODSTUIPEN, attaqueert het BEEST, of in ieder geval haar misleide ondergeschikten, wanhopig in alle richtingen om een schijn van CONTROLE terug te veroveren.


Het DEMONISCHE BEWUSTZIJN achter deze REACTIE is IN PANIEK, VERWARD, UIT EVENWICHT en DOODSBANG.


Haar tentakels GRIJPEN LUSTELOOS naar alles wat op een VIJAND lijkt.

Haar werkelijke WEZEN is verscheurd en haar BESTAAN VERVAAGT als het oplossen van mist op een FRISSE NIEWE LENTEDAG.


Het kan het ZONLICHT ZELF, gewoon niet verdragen.


Wat betekent dat nu voor u, mijn beste leerlingen?


U die ONVOORWAARDELIJK en EERVOL gediend hebt, in een opdracht van de BRON, O GASTHEREN VAN EEN GROTERE GOD.


Velen in grote pijn, oorlogsmoede MEESTERS, die de loopgraven van GODDELOOSHEID EN VAGEVUUR vernietigden, de juiste richting vasthoudend... mijn geliefde Broeders en Zusters in LIGHT, ik betuig jullie mijn DANK en mijn LIEFDE.


Neem even de tijd om MIJN AANWEZIGHEID OP TE MERKEN, mochten jullie dit WENSEN, dan bied ik JULLIE GRAAG MIJN OMHELZING aan.


AAN IEDER VAN JULLIE.


LAAT JE, in de afnemende momenten van dit laatste hoofdstuk,
NIET MISLEIDEN DOOR UW FYSIEKE ZINTUIGEN.


Vergeet niet .... Het rijk van de BEDRIEGER bevindt zich in het FYSIEKE, en zelfs nu nog, wat er van deze ENERGETISCHE VAMPIER overblijft, moedigt al zijn substantiële MATERIËLE BRONNEN aan, om U te VERPLICHTEN OM TE KIJKEN NAAR WAT HIJ WILT...


Hij kan de gebieden van de EERSTE BRON EN CENTRUM niet BENADEREN.

BLIJF bij MIJ.


IK HEB ALLES WAT JE MOET WETEN.


Geef niet toe aan HAAT en ANGST,


VERTWIJFELING of HOPELOOSHEID.


Gewoon....kijken,


Zonder te oordelen,


Observeer degenen die per ongeluk de STROP rond hun EIGEN NEK hebben laten leggen.


Degenen die zich nu al voorbereiden om VAN HET PLATFORM TE SPRINGEN.


De VAL IS GEZET.
Het AAS IS INGENOMEN.
VOLLEDIG INGESLIKT in feite ....


HET KWADE is zo voorspelbaar.


IK, MICHAEL ATON, MEESTER VAN MIJN EIGEN UNIVERSUM,
WELKOM U OFFICIEEL TOT


DE GOUDEN EEUW.
KD.....  Ik moest het CODA opzoeken......totaal niet bekend bij mij....

CODA: het afsluiten van een stuk of beweging, meestal als aanvulling op de basisstructuur.

het afsluitende deel van een dans, vooral van een "pas de deux", of de finale van een ballet waarin de dansers voor het publiek paraderen. een slotevenement, opmerking of sectie.(Een beetje meer uitleg)


Crescendo: https://nl.wikipedia.org/wiki/Crescendo

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aanduiding van crescendo, direct gevolgd door een decrescendo.

Crescendo is een Italiaanse muziekterm (afgeleid van het Italiaanse crescere voor groeien) voor dynamieknotatie die aangeeft dat in een gegeven passage geleidelijk de toon versterkt moet worden. Het is een vorm van overgangsdynamiek en heeft de tegengestelde betekenis van decrescendo.

Crescendo wordt aangegeven door twee lijnen die steeds verder uit elkaar gaan (), genoteerd onder de desbetreffende partij, en in partijen met twee notenbalken zoals voor piano, tussen de balken, tenzij beide balken verschillende dynamiek benodigen. Ook de afkorting cresc. wordt gehanteerd.

 

****************

Coda (muziek): https://nl.wikipedia.org/wiki/Coda_(muziek)

Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Een coda (Italiaans: staart) is het deel van een muzikale compositie dat zich na de climax van het stuk afspeelt, ofwel de eindsectie van een compositie aanduidt.

Herhalingsstructuren, genoteerd met haken, DC en DS

In notatie van muzikale herhalingsstructuur ziet een codateken er uit als een cirkel met een kruis erdoor: Na een herhaling wordt het stuk uitgevoerd tot het eerste codateken en vervolgd bij het tweede codateken.

Men ziet ook de termen:

  • D.C.al codaof 'D.C. al fine': (D.C. of DC betekent 'da capo', vanaf het begin)
    • Hier dient men vanaf het begin te herhalen, dan naar het codateken te springen.
  • D.S.al codaof 'D.S. al fine': (D.S. of DS betekent 'dal segno', vanaf het segnoteken)
    • Hier dient men vanaf het segnoteken  te herhalen, en dan naar het codateken te springen.

Een korte coda heet ook wel codetta.

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2020 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: HOE LANG IS EEN SERAPHIN DAG?
Nederlands: DOOR MIDDEL VAN ISOLATIE VINDT U VRIJHEID
Nederlands: EEN HEEL NIEUWE BETEKENIS
Nederlands: DOODLOPENDE WEG OF SNEL LEERPROCES?
Nederlands: PERFECTE VOORBEELDEN BELEMMEREN VOORUITGANG
Nederlands: HET CONSTANTE LAWAAI RELATIVEREN OM DE GODDELIJKE STILTE TE VINDEN
Nederlands: ZICH AFWENDEN VAN DE WAARHEID
Nederlands: STREVEN NAAR EENHEID
Nederlands: LOCKDOWN BETEKENT DAT HET TIJD IS OM HET SLOT TE ONTGRENDELEN.
Nederlands: HET LEVEN ONLINE VERHOOGT DE LIEFDE OFFLINE
Nederlands: WEERSTAND BIEDEN AAN DE GODDELIJKE OMHELZING
Nederlands: JEZELF BLOOTSTELLEN OM MEER TE ERVAREN: HET VERWIJDEREN VAN UW WINTERKLEDIJ
Nederlands: HET ZICHTBARE VERBORGENE
Nederlands: WACHTEN OP DAT HEILIGE MOMENT
Nederlands: DE PARADIJS CIRKEL
Nederlands: IN EEN HOEK GEDREVEN ZIJN: DE GEVOLGEN VAN QUARANTAINE
Nederlands: UW REIS EREN
Nederlands: DE PERFECTE ONTKNOPING
Nederlands: CRUCIALE BESLISSINGEN
Nederlands: REIZEN IN EEN RECHTE LIJN