From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: BEVRIJDING VAN ZIELKOOIEN NAAR ZIELKOOIEN
By SERAPHIN BOODSCHAP 437 door ROSIE
Jan 12, 2021 - 2:29:19 AM

BEVRIJDING VAN ZIELKOOIEN NAAR ZIELKOOIEN

SERAPHIN BOODSCHAP 437 door ROSIE


11 januari 2021


Velen van jullie kunnen zich gedeeltelijk verontschuldigen, Kinderen van de Aarde, voor het niet weten wat vrijheid werkelijk is. Je zult het zingen bij demonstraties, je zult de adem van de vrijheid voelen als je van op de top van een berg naar het panorama van een prachtig landschap kijkt, je zult misschien zelfs van zo'n hoogtepunt springen in een parachute of een vrije val uit een vliegtuig om de "vrijheid van het vliegen" te ervaren, maar wat je eigenlijk ervaart is een "opwelling van adrenaline" of een protestgevoel tegenover een geestdodend of verkrampt bestaan.


Denk ook aan de vele miljoenen mensen die in krappe, onhygiënische omstandigheden leefden met weinig voeding, en voor wie het woord "vrijheid" iets heel anders zou betekenen, zoals vrij zijn van honger of van ziekte.


Maar natuurlijk zijn er ook nog grotere scenario's die velen van jullie niet kunnen bedenken: dat dit een GEVANGENIS PLANEET is, die al duizenden jaren omringd is door beschermende "hekken" - niet om jullie te beschermen, maar om het uitsijpelen van jullie negatieve energieën af te schermen van de rest van de kosmos. Van deze soort gevangenis bent u zich niet bewust geweest.


Uw wereld van lijfeigenen en ondergeschikten die grotendeels volgens de wensen en bevelen (al dan niet beseft) van uw slavenmeesters handelen, is ook een strijd die plaatsvindt, grotendeels zonder dat u zich daarvan bewust bent. Je bent je ook niet bewust van de grotere gevolgen, of van jullie positie als planeet in een gebied van systeemrebellie.


Jullie "cosmische ruimte", zoals jullie het zouden noemen, heeft zich allang afgescheiden van de GODDELIJKE LOYALITEITEN, en dus zijn jullie in quarantaine geplaatst en hebben jullie de kans gekregen om jezelf innerlijk hieruit te bevrijden - het onder elkaar uit te vechten zonder jullie planetaire buren te bezoedelen (ja, ze bestaan in overvloedig aantal - maar ook dit is ver van jullie bewustzijn).


Deze quarantaine situatie (en misschien zullen sommigen van jullie meer luisteren, nu jullie je meer bewust zijn van wat het leven in quarantaine is, vanwege jullie "covid" situatie) heeft betekend dat jullie - ongeacht wat jullie "dood" noemen - in EEN GEVANGENIS OPGESLOTEN zijn, en ALLEEN HIER mogen ïncarneren.


Dit was bedoeld als een periode van uitstel om jullie de tijd te gunnen om, in een ingesloten omgeving, de confrontatie met jullie eigen intense "duisternis" uit te vechten, en bekwaam te worden om U OM TE KEREN EN HET TEGENOVERGESTELDE TE DOEN. Het was een experiment om een BETER GEDRAGSPATROON STIMULEREN DAN VOORDIEN.


In sommige gevallen is dit bereikt. Bij de meerderheid is dat niet het geval, en jullie spirituele vooruitgang is extreem traag. Dit is waar het leven over gaat, Kinderen van de Aarde: SPIRITUELE GROEI, en wij van de hemelse rijken zullen altijd handelen om dit te bevorderen, op welke manier ook die mogelijk is in overeenstemming met de COSMISCH WET.


Alle experimenten komen echter tot een einde, en het is tijd dat de gevolgenen van de Lucifer rebbelie - de hoofdman in dit scenario - in gruzelementen worden verbrijzeld.


Er zijn mensen die geleerd hebben, en er zijn er die niets geleerd hebben. Hun gedrag is nog steeds op hetzelfde barbaarse, afschuwelijke niveau als lang geleden, ondanks hun misschien verfijnde en bevelende uiterlijk.


Onthoud altijd dat de kosmische wet op precies het juiste moment in werking treedt, en wees er zeker van dat dit naar je toe komt, eigenzinnige mensen op aarde. Zij die gedwongen geweest zijn om deel te nemen aan dit experiment, en die de kwaliteit van hun gedrag hebben verhoogd en die zich hebben gerealiseerd dat hun grootste vreugde is ten dienste te staan van anderen, ZULLEN WORDEN BEVRIJD VAN DEZE ZIELKOOIEN. Elk van hen - als ziel - is dan VRIJ OM ZICH TE VERPLAATSEN VOLGENS EIGEN VOORKEUR.


Hun "ziel" zal niet langer gedwongen worden om op aarde te incarneren. Ze mogen hun eigen "omhulsel" of "voertuig" kiezen voor hun volgende ervaring. Ze zullen VRIJHEID VAN KEUZE hebben. Zij die niet zijn veranderd, en die weigeren zich te onderwerpen aan de kosmische wet, zullen een NIEUWE ZIELKOOI BINNEN GAAN.


Voor elke "ziel" die momenteel op aarde leeft, zal de komende ervaring verschillend zijn, maar je kunt er zeker van zijn dat jouw toekomst VAN UW PERSOONLIJKE VERDIENSTEN ZAL AFHANGEN.


Nu deze tijd steeds dichterbij komt, vragen wij u na te denken over wat vrijheid eigenlijk voor u betekent en of het opleggen van beperkingen soms nodig is om te ontwaken. Dit is het verhaal van de aarde geweest. We zullen u verwelkomen in onze armen als de kooi wegvalt.


Seraphin.


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved