From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
By SERAPHIN BOODSCHAP 483 door ROSIE
Feb 25, 2022 - 1:15:56 AM

BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN

SERAPHIN BOODSCHAP 483 door ROSIE


23 februari 2022


Wat betekent het om een "leidend licht" te zijn, Geliefden? Als je een gezelschap leidt van gelijkgestemde individuen die graag in je voetsporen treden en die eigenlijk gretig vragen om begeleiding, is een leidend licht zijn een gemakkelijke taak. Het zal vervullend en zelfs rustgevend zijn, omdat ieder zich automatisch zal aanpassen aan het tempo van de ander op jullie gezamenlijke reis. Zulke volgelingen zullen wijsheid en advies opnemen als een spons water, wetende dat het hun leven zal veranderen, wetende ook dat hun falen om zichzelf te veranderen een plotselinge "terugval" in onplezierige situaties zou betekenen. Zij kennen het belang van ontwikkeling, van zichzelf uit de modder trekken en van het streven naar nieuwe hoogten, en dus zal iedereen die geldige instructies geeft of de weg wijst, openlijk en dankbaar worden verwelkomd.


Dit is op het ogenblik echter niet het geval op uw wereld, behalve in selecte en meestal verborgen groepen - niet verborgen voor zichzelf, maar voor het oog van het publiek. De meerderheid ziet geen noodzaak tot verandering, zinkt langzaam weg in een moeras dat zij zelf heeft gecreëerd, en heeft een houding van "ik zal verdoemd zijn als ik er iets aan ga doen". Velen zijn overgegaan tot drank of drugsmisbruik of voortdurend vermaak om de pijn te stoppen. In veel gevallen voelen ze de pijn niet eens meer, omdat ze zich er zo goed tegen hebben beschermd.


Drugs, of films, of sociale media, of virtuele realiteiten hebben er allemaal toe bijgedragen dat deze mensen zich hebben afgescheiden van hun WERKELIJKE REALITEIT, en hun ogen zijn alleen gericht op deze afleidingen. Als ze werken, zijn ze eigenlijk altijd aan het wachten op het moment dat hun "vrije tijd" begint, die ze zo vol mogelijk proppen met allerlei zelfmisleidende activiteiten, waarbij ze zichzelf ervan overtuigen dat alles echt in orde is.


Door deze intense focus in één richting, kijken ze nooit in "hoekjes" om te ontdekken wat daar verborgen is. Dit kunnen oude emotionele wonden, oude foto's, oude herinneringen, gewoonten, overtuigingen, en oude verbroken relaties bevatten. Dit alles wordt weggedrukt in hun onderbewustzijn, want zij weten dat het opruimen van deze hoeken veel persoonlijke inspanning en veel persoonlijke pijn zou betekenen. Dit weigeren zij te voelen. Er komt een situatie waarin dergelijke verborgen hoeken met geweld zullen worden schoongemaakt. Dit zal ontstaan door een toename van "kosmisch licht" of kosmische energie.


Maar wat is uw positie als leidend licht in deze tijd? "Leidende lichten" zijn over het algemeen storend voor anderen. Voor hen die zich voor de werkelijkheid verbergen, bent u een echte bedreiging. U brengt de leugens aan het licht die zij bewust koesteren of die zij voor zichzelf verborgen houden. Je belicht hun "slechte kanten", hun gebrek aan deugdzaamheid, hun gebrek aan toewijding en aan moraal. Je geeft ze het gevoel dat ze op een "hete stoel" zitten die met grote snelheid in een achtbaan naar beneden stort. Dit willen ze kost wat kost vermijden, dus vermijden ze jou. Zo worden lichtgidsen momenteel afgewezen, beledigd, als gekken veroordeeld en geïsoleerd.


Wij willen jullie, de leidende lichten, een hart onder de riem steken. De kosmische energieën zullen hun werk doen en steeds meer naar de oppervlakte dwingen, en degenen die hebben geweigerd te leren en die hebben geweigerd om van hun comfortabele overtuigingen en posities af te wijken, zullen spoedig in grote aantallen tevoorschijn komen, zich hulpeloos, naakt en vaak suïcidaal voelend. Dit is waar jullie in beeld komen; het zal niet jullie rol zijn om te verwijten en te lachen: het zal jullie rol zijn om een leidend licht te zijn, precies zoals voorheen, om deze getraumatiseerde mensen te helpen, om hen te helpen in het besef dat niet alles verloren is en dat er nog (beperkte maar genoeg) tijd is om hun gedrag te wijzigen en hun eigen goddelijkheid en eigen positieve rol te ontdekken in deze verwoestende tijden.


Jullie, als leidende lichten, hebben een ongelooflijk ernstige en belangrijke rol te spelen. Naarmate de druk van de gebeurtenissen exponentieel toeneemt, zal er ook een EXPONENTIEEL beroep worden gedaan op jullie deskundigheid en wijsheid die jullie te bieden hebben. Wij moedigen u aan om na te denken over de enorme omvang van uw wereldwijde hachelijke situatie en over het "gewicht" dat op uw schouders rust. En we willen jullie er ook aan herinneren dat JULLIE HET KUNNEN. JULLIE HEBBEN DEZE ROL LANG GELEDEN GEKOZEN, EN DE OPEENSTAPELING VAN HUIDIGE GEBEURTENISSEN CONVERGEERT IN EEN ONGEKENDE ACUTE SITUATIE WAARIN JULLIE HARD NODIG ZULLEN ZIJN.

Wij houden van je,


Seraphin

 


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved