categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  David Crayford and the ITC
  Environment/Science
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Dec 29, 2018 - 7:23:11 PM


Nederlands: ANONIEME DADEN EN UITERLIJKE REINIGING
By SERAPHIN BOODSCHAP 334 door ROSIE
May 5, 2018 - 3:42:12 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

ANONIEME DADEN EN UITERLIJKE REINIGING

SERAPHIN BOODSCHAP 334 door ROSIE


2 mei 2018


Sommige "goede daden" die u vervult zijn goed verborgen voor het publieke oog, en hoewel dit teleurstellend kan zijn in enig opzicht (want ook zij kunnen als voorbeeld dienen voor HET JUISTE DING DAT MOET GEDAAN WORDEN) zij hebben ook hun plaats en zijn, terecht, geheim gehouden. In het publiek eeuwig geloof verkondigen, of onbuigzame opinies of een extreme onveranderlijke overtuiging betreffende wat u voor waar aanneemt, en dat inderdaad zijn wortels heeft in revolutionaire acties die de aarde zou zuiveren van al haar wreedheid en criminaliteit, is bewonderenswaardig maar niet wijs, want degenen die precies de tegenovergestelde intenties koesteren zouden u sneller neerhalen dan u zich realiseert, en uw fanatisme beoordelen als een zwakte om uit te buiten, te infiltreren en - uiteindelijk - te vernietigen.


Zo velen zijn bezweken aan deze bedrieglijke strategieën, millennium na millennium. Het zou naïef zijn om te denken dat dit toeval is, of slechts gebeurt in speciale gevallen. Het is universele, ongebreidelde corruptie, die op uw wereld al voor een extreem lange tijd bestaat en nu ieder hoekje verpest heeft, als deel van een onverzadigbaar netwerk voor macht en controle.


Het is onmogelijk om naar de "top" te stijgen van welke organisatie of structuur ook, zonder hiervan kennis te hebben, of zonder deelname hierin, zelfs als de intenties tegenovergesteld zijn. Grote sterkte is getoond door degenen die - ondanks ingewikkelde kennis van wat de meesten een grote samenzwering zouden noemen - bekwaam waren om de hoge regionen van macht of beroemdheid te beklimmen en toch hun morele integriteit hebben behouden, zelfs als dit niet uiterlijk getoond wordt, zelfs als dit een geheim blijft.


Uw gehele maatschappij is bezaaid met geheimen, kleine en grote, in feite zijn alle machtige structuren hierop gebaseerd. Het "nodig-te-weten" principe is hier van groot belang. Er is ook een enorme dubbelzinnigheid betreffende welke hand er in feite actie zal nemen, want veel gebeurt er onder de dekking van andere entiteiten. Dit alles staat en gebeurt boven de wet die slechts een omhulsel is in uw maatschappij, en in feite deel van het corrupte schema om precies het tegenovergestelde te bevorderen dan haar oorspronkelijke doel. Het bevordert wetteloosheid onder het mom van het ophouden van een hoge morele standaard.


Degenen die deze "laatste ronde" van de wereldgeschiedenis overleefd hebben tot dit huidige oprukkende draaipunt, moeten het goed gedaan hebben om te overleven ondanks al deze verborgen vijanden. Iedere daad - wat haar kwaliteit of intentie ook was - is geregistreerd en heeft ofwel een positief of een negatief effect op de gebeurtenissen. Veel ervan zijn anoniem gebleven, wel wetend hoe gevaarlijk het is om de waarheid te openbaren.


Maar anderen zijn op de voorgrond getreden, en hebben extreme woede gevraagd en uitgedrukt in de stand van zaken, en hebben zodoende zichzelf in gevaar gebracht - een situatie die duidelijk kan gezien worden in het openbaar en die de angst vergroot bij degenen die misschien de beslissing zouden genomen hebben om vooruit te gaan. Wij loven zulke moed aan de ene kant en betreuren het verlies van die individuen aan de andere kant, want hun verder werk in het geheim had ook anderen kunnen baten.


Er was hier dus een continue "wipplank" aan het werk. Hoe ver kan ik gaan? Hoeveel compromissen zou ik maken? Hoe lang zal ik in de schaduw blijven? Wie zal er voordeel hebben wanneer ik duidelijke taal spreek? Wie zal angst hebben al ik mijn opinie onomwonden verklaar? Wie zal in angst terugdeinzen als ik de naakte waarheid aan het licht breng? Hoe zal ik aanzien worden als ik niets zeg? Is mijn leven in gevaar? Wie staat open voor het aanvaarden van wijsheid? Wie is klaar om ALLES ACHTER TE LATEN voor een plots "AHA MOMENT"?


Weet dat de meester gekend als Jezus altijd ten volle bewust was met wie hij contact nam, wat hij kon zeggen, wie hij kon bereiken, en dat hij methodes ontwikkelde om precies de juiste resultaten tot stand te brengen. Maar als zijn woorden geen weerklank vonden stopte hij onmiddellijk.


Tegen deze tijd zult u beseffen welke MODDERPOEL u collectief gecreëerd hebt, waarin duistere en lichtende agenten in stilte opereren, soms in het publiek en soms in opdrachten die u niet zou verwachten. Maar uiteindelijk is de INTENTIE de beslissende factor. Degenen die geklauterd hebben om faam te bereiken, zich niet bewust van de pijn van anderen, zullen hetzelfde lot ondergaan, en zullen buiten beschouwing gelaten worden door degenen die de waarheid leren. Degenen die zich teruggetrokken hebben zullen zich alleen bevinden. Degenen die ijverig gezocht hebben naar een opening en die het vertrouwen van anderen gewonnen hebben, zullen bekwaam zijn om verder te gaan op deze weg van vertrouwen. Er zijn hierin zo vele perspectieven en lagen en het is uw taak om in te schatten waar u op dit moment staat en wat uw volgende zet zou moeten zijn. Geleid worden door uw innerlijke Goddelijke geest is het beste principe, alle lawaai, bloedbad en intense verwarring rond u, buiten beschouwing gelaten.


U bevindt zich in een moeras, geliefde inwoners van de aarde - in een ziekelijk en afbrokkelend gebouw die een sloopdatum heeft. Gecontroleerde sloop is noodzakelijk tenzij u verkiest om uw aarde te verstikken, en met haar ook uzelf. Verwacht gewijd water om de modder weg te wassen, om iedere porie te zuiveren, om iedere eerloosheid uit te wissen, en dan zullen degenen die anoniem gebleven zijn en behept met pure intentie naar buiten komen en schitteren.


Waarvoor bent u verantwoordelijk. Alles wat er op uw planeet gebeurd is, is deel van u, van uw geschiedenis, mogelijk van uw vroegere incarnaties, van uw aanpassingsvermogen aan de huidige "condities", van uw verslaafdheid aan geld, van de manier waarop u uw hoofd buigt in gehoorzaamheid aan degenen met autoriteit die niets goeds voor u in het vooruitzicht hebben.


Van dit alles bevrijd worden is niet voldoende. U moet oprijzen om de teugels in handen te nemen, om groepen te vormen, op alle niveaus samen te werken om iedere verraderlijke leugen die naar de oppervlakte komt te bestrijden, zodat hij vernietigd wordt vóór hij uitgesproken kan worden. Dit is een buitengewone PUBLIEKE daad die u te wachten staat. Uw huidige anonieme daden die de bedoeling hebben om deze aarde op te lichten door het "goede", zijn niets vergeleken met dit, want er zullen geen geheimen en geen plotse veranderingen zijn, slechts continue en soms pijnlijke vooruitgang naar totaal inzicht en doelbewuste actie in overeenstemming met heilige principes.


Wij huiveren want wij hebben kennis betreffende alle corruptie die op aarde woekert. En die is erger dan wat u zich ooit kunt indenken, en daarom zal de ontdekking hiervan smartelijk zijn voor alle betrokkenen. Degenen die hier blijven zullen moeten bekwaam zijn om berouw te hebben, om sympathie te verspreiden, bekwaam om te vergeven, om zichzelf in handen te nemen en met grote vastberadenheid opnieuw te bouwen. Maar zelfs deze dappere zielen zullen lijden als gevolg van de openbaringen, en zij zullen ook lijden voor degenen die deze corruptie gevoed hebben en voor degenen die geleden hebben onder deze corrupte daders, want LIEFDE is het dat zij zullen voelen voor de meesten van hen, ongeacht de situatie. En dit is het LIEFDE PRINCIPE die u allen zal leiden op uw stappen langs een nieuwe weg naar een nieuwe aarde.


Seraphin

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2019 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: IK BEN HERBOREN: IETS WAT IEDEREEN ZAL ZEGGEN
Nederlands: HET TIJDPERK VAN VOLLEDIGE TRANSPARANTIE
Nederlands: EEUWIGE LENTE
Nederlands: PATSTELLING EN DOORSTROMING
Nederlands: Soort zoekt soort
Nederlands: DE BEL LUIDT VOOR U: EXTREME OPWINDING EN DE BEOORDELING VAN UW LEVEN TOT NU TOE
Nederlands: WANDELEN IN HEILIGE WATEREN
Nederlands: VOORLOPERS DIE DE WEG EFFENEN
Nederlands: DE GROTE REINIGING
Nederlands: WEES NIET BANG: MET HET ONVERWACHTE OMGAAN
Nederlands: DE GROTE VERANDERING: O DOOD, WAAR IS UW STEKEL?
Nederlands: WAT ER OOK GEBEURT, HET IS PERFECT VOOR U
Nederlands: HET LAND VOORBEREIDEN
Nederlands: GEREEDSCHAP VOOR VREDE
Nederlands: UW TRANSFORMATIE VAN SLAAPTOESTAND IN MATURITEIT
Nederlands: OUDE EN NIEUWE BESLISSINGEN
Nederlands: DE GROTE ONTSNAPPING MOGELIJK GEMAAKT
Nederlands: UW PERSOONLIJKE IMPACT: BEHOUD UW KRACHT
Nederlands: DE GEMEENSCHAPPELIJKE WEG
Nederlands: HET GROTE ONTWAKEN - DE HEMELEN SLUITEN EN OPENEN