categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
By SERAPHIN BOODSCHAP 473 door ROSIE
Dec 27, 2021 - 1:51:45 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN

SERAPHIN BOODSCHAP 473 door ROSIE
26 december 2021


Kunnen jullie terugdenken, Geliefden, aan een tijd dat jullie in zware schoktoestand verkeerden door een onverwachte gebeurtenis? Dit kan het plotselinge einde geweest zijn van een relatie waarvan je dacht dat die stabiel was, of de plotselinge dood van een persoon waarvan je dacht dat die gezond was en eeuwig zou leven.

Niets duurt eeuwig, mijn vrienden, als je blik beperkt is tot dit ene leven. Toch is "voor altijd" zeker mogelijk, en zelfs de norm, als je "reïncarnatie" en meerdere levens in overweging neemt. Voor degenen onder jullie die er voortdurend naar streven zichzelf te vervolmaken en proberen het Christusbewustzijn te bereiken, is eeuwigheid een zekerheid.


Niets is zo blijvend als verandering - zoals het vaak treurig wordt gesteld op jullie ontredderde wereld, want de veranderingen worden meestal als onaangenaam ervaren, maar toch zouden veranderingen met open armen moeten ontvangen worden, omdat zij het openbarsten van een etterende wond betekent, de explosie van een destructieve situatie voor iedereen zichtbaar, de ineenstorting van een wankel en gevaarlijk "kaartenhuis".


Het is niet in uw belang om een van deze situaties intact te houden. Het is in jullie belang om alles te laten vallen, om instabiele gebouwen af te breken, om schadelijk gedrag dat jullie samenleving vernietigt aan de kaak te stellen, en om de propaganda te onthullen die jullie geest vernietigt en jullie verandert in harteloze, gemanipuleerde wezens zonder moreel geweten of kracht. Het is gemakkelijk om te heersen over mensen die depressief, angstig, kwetsbaar, agressief en gemakkelijk getriggerd zijn, zodat zij elkaar schade toebrengen en beschuldigen.


Deze structuur zit momenteel stevig verankerd in jullie samenleving: jullie hebben sterke (en opzettelijk bevorderde) ideeën over goed en kwaad, en degenen die niet in een bepaalde categorie passen, worden uitgestoten. Degenen die het spel niet meespelen worden uitgesloten, gekleineerd en gedwongen te buigen onder de druk die hen minder strijdlustig maakt tegenover het huidige overheersende verhaal.


MAAR DIT IS SLECHTS EEN VERHAAL, OPGELEGD OM UW SLAVERNIJ TE BEVORDEREN. EN ZOALS ALLE DEFECTE OP LEUGENS GEBOUWDE CONSTRUCTIES DIE STABIEL SCHIJNEN, MAAR IN WERKELIJKHEID BROOS ZIJN , ZAL DIT  UITEINDELIJIK INEENSTORTEN, met als gevolg een grote en plotselinge schok. Velen zullen zich realiseren dat zij gewoon alles geloofden wat hun verteld werd door de media, door "deskundigen", door politici, en door "beïnvloeders" in alle categorieën.


Ook degenen die er prat op gingen het verhaal te doorzien en die anderen veroordeelden wegens gebrek aan kritisch denken, zullen zich realiseren dat zij "beetgenomen" zijn, dat hun een gemakkelijk "kritisch materiaal" is aangereikt en dat hun doorlezing daarvan werd toegestaan en opzettelijk aangemoedigd, zodat zij zich niet concentreerden op het werkelijke kader van dit alles, namelijk het eeuwige kosmische kader. Hun geesten zijn geleid naar verhalen die - hoewel ze eventueel tegen het officiële verhaal  kunnen ingaan - opzettelijk voor hun neus zijn geplaatst om hen te laten denken dat zij een kritische denker of een "vrijheidsstrijder" zijn, terwijl dit in feite slechts een andere methode van controle is.


ZO WAT EN WAAR IS DE WAARHEID, zult u vragen. De waarheid - en slechts een deel ervan - is gekend door  weinigen. Zij worden al millennia lang aangevallen en vervolgd om hun kennis. Zij staan niet in de publieke belangstelling. Zij mogen niet de wereld rondreizen om lezingen te geven. Als zij al in het openbaar spreken, zal de waarheid die zij spreken altijd "gedeeltelijk" zijn, om "gevolgen" te vermijden. Sommigen houden zich niet in, spreken hun waarheid, en sommigen worden gedood als gevolg daarvan.


Het "kosmisch perspectief" omvat echter ook kosmische bescherming voor een aantal personen, in de vorm van ongeziene entiteiten die voor hun veiligheid zorgen. Zij geven ook telepathisch informatie waar de toehoorder baat bij heeft.


Zijn wij duidelijk, Geliefden? Zult gij u voor zulke sferen openstellen? Zijn jullie verzonken in de zuiver materiële wereld of zijn jullie ontvankelijk voor de Goddelijke innerlijke opwellingen die jullie voortstuwen op een ander en meer vervullend pad dat in overeenstemming is met jullie ware roeping? Voelt u een gevoel van spanning, een gevoel van verstrikt te zijn in een knelpunt? Wordt u gegrepen door een gevoel van afschuw wanneer u zich realiseert dat de wereld zoals u die kent ongelooflijk kwetsbaar is en dat hij elk moment kan breken? Bent u zich ervan bewust dat er onherstelbare veranderingen op til zijn, en dat er een enorm EINDE aan de horizon opdoemt?


Sommigen van u zullen het hoofd schudden als u dit leest, roepend dat er veel is voorspeld en dat er niets is gebeurd. Maar dit is grove misleiding en getuigt van arrogantie. Hoe kan één persoon ooit begrijpen wat er op wereldschaal gebeurt, hoe kan hij op de hoogte zijn van elk netwerk, elke ontwikkeling en elk detail? Als u diepe teleurstelling voelt, is dat omdat u de hoop hebt opgegeven. Toch doemt aan de horizon nog steeds het EINDE op, ongeacht of u uw ogen ernaar opheft, glunderend van vreugde en verwachting, of dat u zich in diepe berusting naar de duisternis wendt.


Laten we terugkeren naar onze oorspronkelijke vraag: herinnert u zich het gevoel van volslagen ongeloof, schok en verdriet wanneer een dierbare vriend vertrekt of "sterft"? Stel je dit gevoel duizendvoudig voor, want het zal niet alleen het verdwijnen van één dierbare vriend zijn: voor velen zal het bovendien de dood zijn van hun overtuigingen, hun religies, hun doel in het leven, hun opvattingen over de wereld en hoe het leven geleefd moet worden. Het zal de ineenstorting zijn van hun comfortabele manier van leven.


Wat volgt zal een intense periode van heraanpassing zijn, van loslaten van het oude en van accepteren dat je geen enkel idee had van de werkelijke diepte van verdorvenheid, van de werkelijke kosten van menselijke levens, van de werkelijke machtspiramides, van de onderlinge verbondenheid van een enorm en allesomvattend raster van kwaad, van de uitsluiting van deze planeet van haar galactische buren vanwege extreem "slecht gedrag" en vanwege het gevaar van besmetting, resulterend in quarantaine.


Alleen de nederigen onder u met een vooruitziende blik zullen in staat zijn een dergelijke "ommekeer" teweeg te brengen. Het zal extreem zielsonderzoek en "mentale gymnastiek" vergen. Er zullen veel tranen vloeien, veel "opruimoperaties" en veel heroriënteringssessies zijn terwijl jullie worstelen om te ontdekken WAAR JE COLLECTIEF VERKEERD ZIJN.


Dit zal een zeer pijnlijk proces zijn, maar wanneer jullie het uiteindelijk begrepen hebben, zullen jullie vrijwillig zeer strenge maatregelen handhaven om ervoor te zorgen dat dit nooit meer zal gebeuren. Jullie wereld zal veranderen in een galactisch studiecentrum voor opstandige werelden - een museum om anderen de verwoestende gevolgen te tonen van het afwijken van het GODDELIJKE PAD, en ook om de ideale gemeenschap en het ideale gedrag te demonstreren dat zich manifesteert door een TERUGKEER NAAR HET GODDELIJKE PLAN, waardoor een wereld ontstaat die de perfecte sfeer biedt voor spirituele groei, en de perfecte plaats voor de volgende generatie om uit te groeien tot vervulde, positieve en verantwoordelijke individuen.


Is dit een droom, Geliefden? Nee. Het is jullie volgende realiteit wanneer het EINDE zijn gezicht laat zien, wat het begin aangeeft van prachtige NIEUWE BEGINNINGEN. Met deze gedachte verlaten wij u,


Seraphin.

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: ELKE GEDACHTE LUIDT DE KOSMISCHE BEL
Nederlands: BEGELEIDENDE LICHTEN EN PROPERE HOEKEN
Nederlands: VERDEEL EN VAL
Nederlands: HET METEN VAN UW VOORUITGANG
Nederlands: VERSCHRIKKELIJKE GEHEIMEN EN UW WEERSTAND
Nederlands: HET LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL
Nederlands: DE MYRIAD DEELTJES VAN JEZELF
Nederlands: UW KEUZE: GEESTVERNEVELING OF GEESTVERJAGING
Nederlands: STUKJES OPRAPEN EN EEN SPOOR VAN ZUIVERHEID ACHTERLATEN
Nederlands: ELITES, BALLINGSCHAP EN BREEKBARE FAÇADES
Nederlands: GECONTROLEERDE AFBRAAK
Nederlands: ALLES WAT EINDIGT IS EEN BEGIN
Nederlands: BREEKBAARHEID
Nederlands: EEN GODDELIJK VEELVOUDIG WEZEN
Nederlands: DUIZEND VAN UW GEZICHTEN
Nederlands: OP WEG NAAR DE VRIJHEID
Nederlands: DE VLAG WAPPERT
Nederlands: HET LAATSTE GORDIJN
Nederlands: EEN WOORD VAN AANMOEDIGING
Nederlands: HET BELANG VAN OVERGAVE BIJ HET CREËREN VAN HET HEILIGE