categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Anderen Last Updated: Mar 15, 2021 - 10:28:00 PM


Nederlands: ALLE EINDEN ZIJN TIJDELIJK
By SERAPHIN BOODSCHAP 430 door ROSIE
Oct 23, 2020 - 3:13:17 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

ALLE EINDEN ZIJN TIJDELIJK

SERAPHIN BOODSCHAP 430 door ROSIE20 oktober 2020


De laatste strijd is begonnen, lieve bewoners van de aarde op wie we met grote droefheid neerkijken, maar ook met grote eerbied voor hen die betrokken zijn bij de strijd, en die dag en nacht blijven werken aan het "optillen" van de duistere sluier. Wij wenen voor hen die nog niet hebben gemerkt dat er überhaupt een duistere sluier is: zij zijn zo gewend aan de duisternis dat zij niet eens nadenken over het mogelijk bestaan van het tegenovergestelde, of dat er een weg naar het tegenovergestelde is, die zij op verstandige wijze zouden kunnen volgen.


Hoe komt het dat sommigen van jullie gevoed worden met nieuwsgierigheid, wanhopig om de oorzaken te ontdekken van de waanzin die jullie om je heen zien, terwijl anderen hun tijd verdrijven en zichzelf afleiden met allerlei "bezigheden" of "vrije tijdsverdrijf"? Voor degenen die zich realiseren dat dit geen "kinderspel" is, is dit geen gemakkelijke reis. Zij zullen met nostalgie terugblikken op de tijd waarin zij vol spontaniteit en vertrouwen, en zonder enige zorg in de wereld, stoeiden en speelden met een aangeboren enthousiasme, en iedereen en alles met een glimlach begroetten. Die glimlach is in de loop der jaren langzaam verdwenen en er zijn lijnen van zorg op hun gezicht verschenen. Ze moeten vaak "op hun lippen bijten", uit angst om te worden aangevallen, hoewel er ZO VEEL is dat ze zouden willen zeggen.


De tijd voor al deze "onuitgesproken" gesprekken nadert nu. Er zal een einde komen aan al dit "onnatuurlijke" gedrag - de voortdurende noodzaak om de waarheid te onderdrukken van wat men weet, uit angst voor represailles. Het zal ook het einde betekenen van die afschuwelijke misdaden en omstandigheden, waarvan er zoveel op jullie wereld gebeuren, die de oorsprong zijn van zoveel verontruste geesten. Dit zijn de geesten van de bezwaarmakers, van de strijders, van de uiteindelijke zorgdragers, die niet alleen voor hun eigen lot zorgen, maar voor het lot van de hele wereldbevolking. Dit is een zeer zware last om te dragen, maar ze worstelen en zijn er "aan gewend".


Al deze toestanden zullen verdwijnen. De last zal worden opgeheven en je zult in staat zijn om terug te keren naar dat lichte, vreugdevolle gevoel dat je als kind, of samen met kinderen, hebt ervaren. Wie deze grote verandering overleeft zal in feite "kinderlijk" worden, vaak huilend en bij toerbeurt lachend, want er zal ZO VEEL zijn om te lachen en te huilen.


De GROTE ONDERBREKING zal plaatsvinden. U kunt het gevoel hebben dat dit het EINDE VAN DE WERELD is, en in zekere zin zult u gelijk hebben. Het zal de realisatie zijn van je ergste angsten - dat er echt iets verschrikkelijks aan de hand is sinds duizenden jaren, en dat je hebt gefaald om het in al zijn perfiditeit waar te nemen.


Tegelijkertijd zal er een enorme opluchting zijn. Er zal een periode van intense ondervraging volgen: het zullen de "volgelingen" zijn die de slechtste tijd zullen hebben, want zij zullen alles in vraag moeten stellen wat de parameters van hun leven tot nu toe hebben gevormd. Als ze niet bereid zijn om ALLES LOS TE LATEN, zullen ze zelf moeten gaan, want er zal geen plaats zijn voor iemand op deze planeet die in volledige stagnatie is verzonken, en die van plan is om in een staat van stagnatie te blijven.


Hoewel dit een einde lijkt te zijn, is het ook een begin, want er zullen niet alleen onthullingen over een gruwelijk verleden gebeuren, maar ook over nieuwe gedachten en nieuwe richtingen. Hoge idealen zullen op de voorgrond treden. Het zal je de adem benemen, en het moet nu wel duidelijk zijn dat er veel mensen zullen zijn die hier niet mee om kunnen gaan en die zullen vertrekken. Dit wordt door velen "de dood" genoemd. En het zal voor velen lijken (ondanks voortdurende propaganda van het tegendeel) dat dit hun EIND is. Maar ook dit einde is slechts TIJDELIJK. Zij zullen verplicht zijn om hun aandeel in al deze gebeurtenissen te herzien, of zij er nu voor kiezen om dit op aarde te doen, in de tijden van grote openbaring, of in het volgende rijk, na wat u "de dood" noemt.


Er is geen ontkomen aan het nadenken over wat er is gebeurd, en hoe jullie er zelf hebben aan deelgenomen. Het is het beste, zoals we altijd al hebben gezegd, om dit proces van zelfreflectie zo snel mogelijk op gang te brengen, om uw overgang te vergemakkelijken. Het feit dat dit slechts een "overgang" is, moet op dit moment uw aandacht hebben, want het zal uw mogelijke gevoelens van wanhoop verlichten.


Als u denkt dat het NIET ERGER MEER KAN WORDEN of DIE DINGEN ZULLEN NOOIT STOPPEN of IK KAN HET NIET LANGER MEER VERDRAGEN, haal dan diep adem en zeg tegen uzelf DIT IS EEN DOORGANGSRITUEEL DAT DEEL IS VAN HET VERBETERINGSPROCES. Het is onvermijdelijk dat sommigen van jullie vast komen te zitten. Houdt de zekerheid dat dit TIJDELIJKHEID is in jullie hart, en probeer die aan allen die in diepe wanhoop vertoeven over te brengen, want ook zij moeten op een gegeven moment de overtuiging loslaten dat dit het einde is.


Zij zullen op een bepaald punt (zoniet nu dan later) beseffen dat het leven verder gaat, ondanks corruptie, misbruik, ontaarding en zelfs ondanks de DOOD, en ook zij zullen uit hun ellende klimmen en vooruit kijken naar een NIEW TIJDPERK.


Dit heeft absoluut niets te doen met de "new age" bewegingen die u op uw aarde hebt zien werken. Het heeft geen zin om u in diverse "esoterische" richtingen te verdiepen als u niet met beide voeten op de grond staat, of als u doelbewust de lelijkheid rond u negeert, want het is uw opdracht om uw physisch voertuig te gebruiken als een MIDDEL voor het opdoen van spirituele ervaring, niet andersom. Als u zich niet BETROKKEN voelt in het dagelijkse leven, en als u zich NIET VERBONDEN VOELT MET DE REST VAN HET MENSDOM (alle aspecten ervan) dan kun u geen positief effect creëren, en u kunt er zeker van zijn dat het uw opdracht is om een positief effect te creëren WAAR U OOK GAAT.


Wij kunnen dit ook uw MISSIE noemen, wat een woord is dat u in de toekomst dikwijls zult horen. Dit heeft echter niets gemeen met een officiele godsdienst. DIT IS UW PERSOONLIJKE GODSDIENST - UW SPECIALE EIGEN ZOEKTOCHT NAAR HET VINDEN VAN EEN RICHTING DIE HET BESTE ANDEREN KAN HELPEN OF VERHEFFEN. Dit kan iets zijn dat men kan aanzien als relatief onbelangrijk, of "bescheiden", en het kan zelfs officieel niet erkend of opgemerkt worden, MAAR HET IS BELANGRIJK.


En hier komen we bij een ander belangrijk aspect: NEDERIGHEID - niet in de zin van gemakkelijk manipuleerbaar maar in de zin van HET DIENEN VAN ANDEREN en ook van HET GEMAKKELIJK AANVAARDEN VAN EIGEN FOUTEN.


Kunt u zich indenken, Geliefden, hoeveel fouten er op deze aarde gemaakt zijn? ZIJ ZIJN ONTELBAAR. Men heeft u overtuigd dat fouten een STRAF vereisen, en indien dat zo zou zijn, dan zouden er een groot aantal straffen deze aarde treffen, want de bedreven misdrijven zijn zonder weerga, en het misdrijf dat deze misdrijven TOEGELATEN heeft is ook zonder weerga.


Dit is echter niet de tijd voor bestraffing, wat een finale vernietiging als gevolg zou hebben. Dit is de tijd voor GEVOLGEN - het zien van de werkelijke gevolgen van uw daden. Zoals wij zo dikwijls gezegd hebben, het is noodzakelijk om alle gevolgen van uw daden te beseffen, zodat u uw daden kunt wijzigen ter verbetering van hun gevolgen.


Het zal voor jullie blijken alsof de "hemel u verplettert" en dat de aarde zal stoppen met draaien (wat inderdaad het geval zal zijn). Maar zij zal daarna terug verder draaien, bewoond met degenen die tot de constatie kwamen van hun deelgenootschap in dit alles. Zij zijn degenen die bereid zijn het goed te maken, opnieuw te beginnen en te streven naar een vreedzame wereld, met alle middelen en vaardigheden die ze tot hun beschikking hebben.


Het einde, dat nadert, zal dus geen einde zijn, maar een TIJDELIJKE TOESTAND VAN STILTE, DIE NOODZAKELIJK IS VOOR VERDERE BESCHOUWING EN DE ERKENNING VAN DE FOUTEN.


Daarna zal het mogelijk zijn om vooruitgang te boeken in de richting van alle dromen die je ooit hebt gehad - een wereld waar iedereen rechtvaardig en liefdevol wordt behandeld, voorzien van alle mogelijke kansen om zich te ontwikkelen. En deze verandering zal mogelijk zijn, omdat de MENSEN ZELF DE JUISTE RICHTING GENOMEN HEBBEN, GERECHTIGHEID HOOGHOUDEN, LIEFDE VERSPREIDEN, EN ANDEREN ALLE KANSEN GEVEN OM ZICH TE ONTWIKKELEN. Zo zijn we terug bij de basis kosmische wet die stelt: WAT U VOORBEREIDT, ZAL U ONTVANGEN.


Wees dus niet verbijsterd, beste vrienden, over de enorme omvang van het EINDE die op jullie afkomt, want het is SLECHTS TIJDELIJK. De angst om een "einde" onder ogen te zien is zo diep ingeprent in je psychologische make-up. Of je nu een project, een relatie of een tijdperk van GLOBALE GESCHIEDENIS aan het afwerken bent, je kunt je depressief voelen, alsof je iets waardevols achterlaat, alsof je iets "verloren" hebt. Je bent bang dat die voorbije gevoelens van opwinding, of vreugde, of vervulling, niet meer zullen komen. MAAR WE VERZEKEREN JULLIE DAT ZE DAT WEL ZULLEN DOEN! Er ligt zoveel voor je, Geliefden. Als je dit hier in de komende jaren herleest, ZAL JE VERBAASD ZIJN OVER DE WAARHEID DIE WE HIER VERKONDIGEN.


Ongeacht hoe groot een project is (en dit was een zeer groot project genaamd GLOBALE VERNIEUWING DOOR VRIJSTELLING TOEGEWEZEN AAN CRIMINELE GEEST), alle projecten komen tot een einde. Er is een poging gedaan om die zielen te "rehabiliteren" en te onderwijzen die echt van het juiste spoor zijn afgegaan. Het project was gedeeltelijk succesvol. Het zal worden bestudeerd zodat deze ervaringen ten goede kunnen komen aan andere planeten die in "rebelliemode" zijn gegaan. Wat is "rebellie"? Totale minachting voor het leven in al zijn vormen, gekoppeld aan schaamteloze verklaringen van onafhankelijkheid van de kosmische wet.


Er moet een conclusie worden bereikt. Afsluiting moet worden geïnitieerd. Wie zal het project Aarde "afronden", Geliefden? Jullie hebben gefaald om de dingen om te draaien. Er is nog steeds oorlog. Geweld is wijdverspreid. Corruptie is wijdverbreid. Hoewel er een opleving is in altruïstisch gedrag en liefdadigheidsinstellingen, ze zijn ofwel omgekocht of niet krachtig genoeg om enig verschil te maken, en jullie krijgsheren hebben eenvoudigweg gelachen om deze zielige pogingen om hun macht af te verzwakken.


Het is u niet gelukt, daarom MOETEN WIJ TUSSENKOMEN. Degenen die grondig hebben onderzocht zullen weten dat de aarde geen rots is die gewoon in een donkere leegte ronddrijft. Zij is lid van een geordend en gestructureerd universum, dat onder toezicht staat van hemelse adviesorganen, waarvan wij er een zijn. Degenen die hun "huiswerk" hebben gedaan zullen weten dat er een zeer sterke buitenaardse aanwezigheid is.


Weet dat we OM U BEZORGD ZIJN - vandaar deze vele boodschappen om U te vergezellen op deze vreselijke maar ook verbazingwekkende reis. Het is een reis die NOOIT EINDIGT. Onthoud dit als je in wanhoop op de grond valt. Het is een reis die ALTIJD VERBETERT en die eindigt op het hoogtepunt van PERFECTIE. En zelfs dan gaat de reis verder, want eeuwig rusten op het toppunt van volmaaktheid zou zijn het negeren van het "minder dan volmaakte" die je omringt, en zou je beletten dat je het "minder dan volmaakte" verbetert. Zulke cycli zijn eindeloos. Wij brengen deze informatie naar u toe in een tijd van grote nood.


WEET DAT ALLE EINDEN TIJDELIJK ZIJN.


Seraphin.

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2021 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Anderen
Latest Headlines
Nederlands: WIJ VRAGEN OM VERGEVING
Nederlands: HET HEILIGE EXPERIMENT
Nederlands: ÉÉN DRUPPEL IN DE OCEAAN EN DE KRACHT VAN HET ÉNE
Nederlands: WAT IS JE WARE IDENTITEIT?
Nederlands: HET VERZORGEN VAN DE INNERLIJKE TUIN
Nederlands: UW KEUZE VAN VOERTUIG VOOR REIZEN
Nederlands: ONDERBREKINGEN EN BRANDENDE BRUGGEN
Nederlands: DE GROTE KLOK LUIDT
Nederlands: DE GODDELIJKE ACHTERGROND EN HET HEILIGE WERK
Nederlands: HET WANDTAPIJT VAN TRANSFORMATIE
Nederlands: HET GODDELIJKE VERBLIJF
Nederlands: HET GROTE ONZICHTBARE ERKENNEN
Nederlands: Zegeningen in vermomming
Nederlands: DE VELE GEZICHTEN VAN VOLMAAKTHEID
Nederlands: DE PUNT VAN EEN NAALD, EN LOKALISEREN
Nederlands: WIL JE VRIJHEID OF ONBUIGZAME GODDELIJKE AUTORITEIT?
Nederlands: WAT IS HET EINDE?
Nederlands: DE BERG VAN LEUGENS EN DE HOOGTE VAN JULLIE VAL
Nederlands: DE NAVIGATOR
Nederlands: HET ONTDEKKEN VAN DE WAARHEID EN DE VREUGDE DIE KOMT