From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Anderen
Nederlands: AAN EEN DRAADJE HANGEN EN TIJDIG OOGSTEN
By SERAPHIN BOODSCHAP 426 door ROSIE
Sep 15, 2020 - 2:02:25 AM

AAN EEN DRAADJE HANGEN EN TIJDIG OOGSTEN

SERAPHIN BOODSCHAP 426 door ROSIE13 september 2020


Geliefden op aarde: velen van jullie voelen op dit moment een vreemd soort spanning - vreemd voor jullie omdat je er niet helemaal je vinger op kunt leggen, of de bron ervan kunt lokaliseren. Dit is niet de zorg die voortvloeit uit de lockdown, de quarantaine of situaties van "onrust" (en wijdverbreide branden en rellen komen in dit opzicht in gedachten) - het is een spanning te vinden op een ander niveau, alsof elke cel is doordrongen door een of andere nieuwe en machtige kracht, WAT INDERDAAD HET GEVAL IS.


Dit voelt "vreemd" aan, omdat u dit nog niet eerder hebt ervaren en omdat (voor de meerderheid) uw eigen persoonlijk trillingsniveau niet op één lijn ligt met deze inkomende energie die een hemelse en kosmische oorsprong heeft en als zodanig van een hogere vibratie en intensiteit is. Dit resulteert in een gevoel van "botsing" tussen twee werelden, met als gevolg een strijd om evenwicht te vinden.


En we zeggen dat dit op twee manieren binnenin u gebeurt. De eerste is op een fysiek niveau, zoals zojuist beschreven, en parallel hieraan vindt een soortgelijk proces plaats op mentaal niveau. Verschillende (voor jou) nieuwe informatieve gegevens, vaak schokkend, verschijnen zonder enige waarschuwing en zonder een (voor jou) bekend precedent, en BOTSEN met oude kennis, concepten en gedachteconstructies, en het is een uitdaging om IN EVENWICHT te blijven - om dit te accepteren en dat af te wijzen - totdat jouw onderscheidingsvermogen stevig is ontwikkeld en fijn afgestemd, zodat je IN EEN OGENBLIK kunt herkennen wat waarheid is en wat leugens zijn.


Wanneer je dit onderscheidingsvermogen onder de knie hebt, Geliefden, zal niets ooit nog in staat zijn om je uit BALANS te krijgen. Maar totdat deze geestesgesteldheid van absoluut vertrouwen en absoluut evenwicht is bereikt, zal het minste briesje je doen wervelen als een droog blaadje dat aan een spinnenweb hangt.


Dit is in feite de huidige situatie voor velen van jullie. Het nutteloos hangen, niet kunnen ontsnappen, heeft geleid tot afhankelijkheid, berusting en depressie. U zult bevrijd zijn van dit "web" door de enorme windvlaag die de huidige storm met zich meebrengt, en dan is het tijd om vaste grond te vinden, om uw situatie zorgvuldig te onderzoeken en het onderscheidingsproces te starten. Als je er niet in slaagt om jezelf te stabiliseren, en als je weigert om de "storm" in het oog te kijken, zul je gewoonweg weggeblazen worden.


In alle boodschappen die we via deze schrijfster hebben doorgegeven, hebben we meerdere methodes genoemd om uw gedrag te veranderen en uw bewustzijn te vergroten. We hebben u vaak aangesproken en u geadviseerd waar u zich op moet richten, en hoe u bedrogen wordt. Wij raden u aan onze woorden herhaaldelijk te lezen om uw "focus" te versterken - om uw waarde als bijdragende wereldburger te consolideren en om uw kracht te vergroten, zodat u in actie kunt komen.


Waarom verwijzen we in de titel van dit stuk ook naar een "TIJDIGE OOGST"?


Alle vruchten rijpen op verschillende tijdstippen, afhankelijk van hun kwaliteit, grootte, groeiontwikkeling en variëteit, MAAR we kunnen er zeker van zijn dat er een zaaiseizoen, een groeiseizoen en een oogst is, gevolgd door een periode van "rust".


Uw groeiseizoen (en hier hebben we het over de GROEI VAN UW GEEST en de UITBREIDING VAN UW BEWUSTZIJN) is zo goed als voorbij, en we wachten op de voltooiing van het rijpingsproces, dat van persoon tot persoon verschilt.


Helaas zijn er velen die nooit zullen rijpen of deel uitmaken van een oogst, want ze zijn te zwak of te klein of geïnfecteerd met parasieten, om volwassen te worden. Ze zullen echter niet "aan de kant" worden gezet, maar zullen elders verder gaan, geleid door liefdevolle hemelzorg. Hoe en of ze op die zorg reageren is natuurlijk hun eigen keuze.


De rest wordt "geoogst". Dit betekent niet - in onze metafoor - dat ze "uitgebuit" of "gebruikt" zullen worden: het betekent dat ze HET SPIRITUELE NIVEAU BEREIKT HEBBEN OM MET PERSOONLIJKE INZET VERDER TE LEREN, in het klaslokaal dat AARDE heet.


We kijken uit naar samenwerking met deze mensen - waarvan sommigen dit lezen - omdat uw standvastigheid en onderscheidingsvermogen van een zodanige kwaliteit is dat jullie goed kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een GOUDEN TIJDPERK.


We kunnen dus spreken van een GOUDEN OOGST die zich nu, terwlijl wij met u communiceren, aan de horizon ontplooit en een NIEUWE DAG IN DE GESCHIEDENIS VAN UW AARDE aankondigt.


Wij danken u uit de grond van ons hart voor uw aandacht voor onze woorden. En we danken u voor het feit dat u ons hart MET VREUGDE VERVULT.


Seraphin

 


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved