categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Hungarian Translations Last Updated: Jan 19, 2022 - 5:26:20 PM


Prófécia 1
By KiboDabi és az Atya
Jan 19, 2013 - 4:27:18 PM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

Prophesy 1/Hungarian translation

By KiboDabi and Papa Source
May 2, 2012 - 8:06:48 AM


Prófécia 1

KiboDabi és az Atya

Fordította: duererSzellem talál meg
Szólít meg
Írd!
Óhaja nyomaszt
Szót fogadni habozok
Írni mégis leülök
Mert a teher már tűrhetetlen
Várom a nekem szóló
A feljegyzendő szókat

De hiszen intettünk benneteket
Újra és újra
És Én
Még Én is
Számos módon
Sokak által
Sok helyen elmondtam
A Földön - Égen készülődő
Eljövendő dolgokat
És megtette a gonosz bestia
Hogy szavait szavaimhoz
Melyeket Isten gyermekeinek ajkára adtam
Toldotta
Hogy őket
Bárányait Krisztus nyájának
Összezavarja
És Én
Intettelek benneteket
Óvakodjatok a báránybőrbe bújt farkasoktól
Hiszen köztetek járván mondják
Ide nézzetek
Oda nézzetek
Mímelvén
Hogy közétek valók
Titeket gyilkolnak

Most is zaklatottak és kétkedők vagytok
Szenvedésetek okát kutatván
Mert ők szemeteket és fületeket átfúrták
Nem láttok
Nem hallotok

Írd e szavakat
Ahogyan mondom
Szót se
Hangot se változtass

VAGYOK
URAD ISTENED
VAGYOK minden dolgok teremtője
Mindeneknek Kezdete és Közepe
Tudom a Mindenséget
Atomjait lényednek
Épp úgy ismerem
Mint a Teljességet

MONDOM a nyájamnak
Miért pusztultok némán
Hisz pásztorotok itt van
Néki tudnia kell
Mondjátok
Való igaz
De hiszen karját föltartottam
Amikor a vadakra csapott volna
És mondtam
Ugyan
Miért nem Nálad keresnek
Vigaszt és védelmet
Miért másokon csüggnek
Csak egymásra figyelnek
Miért nem látják soraikban a farkasokat
Miért nem engedik oda kutyáidat
Miért óvják a sötét
A gyanús bestiákat
Akár a maguk fajtáját
Helyetted miért azokat
Hallgatják ámulva

Hívem
Pásztorom felel
Hiszen
A sötétségbe nézvén
Juhaimat megóvni
Az ordasokat széjjelcsapni
Szétmorzsolni idejöttem
Elcsíptem néhányukat
Kutyáim számosat
De azok
Középen ott
Azt kántálják hangosan
Hogy ők Nyájadhoz tartoznának
Őket Én megtaláltam
Botomat suhintottam
Hogy rájuk csapjak
Ebeim csaholtak
Te karomat megfogtad
Kutyáimat feltartottad

Az Úr válaszol
Karodat tartsd és várj
Míg felkel az új nap
Mert LÁTTAM
Szemüket és fülüket átfúrták
És Én nekik
Új szemet és új fület adok
Látom akkor
Látnak-e
Hallom aztán
Hallanak-e

Vidd őket
Híveidet vidd biztonságba
Mert ők érezték közelséged
Szűröd szegélyén csüggnek
Vakon is téged kutattak
Süketen is megtaláltak
Bárhova követnek

Vidd őket biztos helyre
Míg tart a sötét
Kutyáid körben
Rájuk vigyázzanak
Közülük a legjobbak
A többi köré álljanak
Hogy pirkadatkor a farkasok
El ne iszkoljanak
Állj akkor oda
Ahol majd felkel nap
Szólítsd az előtted állókat
Szavadat meghallják
Szűrödet meglátják
A homályból a fénybe nézvén
Vonyítanak majd a vadak
Báránybundájukat rázván
Szólongatni fognak mindenkit
Kit elérnek
Vigyázzatok
Gyertek ide
Pillantsatok ránk
Nézzetek minket
Tudjátok meg
Testvéreiteket a sötétben
Elragadta egy gonosz pásztor
Hogy a vadak elé vesse őket
Gyertek
Titeket mesterünkhöz viszünk
Ki balsorsotoktól megóv

Kutyáid csaholnak majd
Kerítsd be velük a vadakat
Emeld föl szavadat
Csillantsd fényes szűrödet
Azokat engedd magadhoz
Kik a híveidhez tartoznak
Kiket biztonságba vittél már
Hagyd
Hogy beteljesedjen sorsuk azoknak
Kik hívását követték az ordasoknak
Mielőtt mögüled felkél a nap
És mindenki láthatja Ki és mi Vagy
Ekkor egy vadat se hagyj eliszkolni
Tépjék szét őket kutyáid
Magad tekerd ki nyakukat
Írmagjuk se maradjon
Eztán fordulj a maradék maradékához
Ki hangodat nem hallotta
Hívásodra nem figyelt
Fényes szűröd nem látta
Mutasd meg nekik Arcod az új nap fényében
Lássák és ismerjék Urukat és Pásztorukat
Dorgáld meg ekkor őket
Balga tompaságukért
Tompa balgaságukért

És ÉN Elküldöm hozzád munkásaimat
Hogy vezessék őket vissza akoljaikba
Ahonnan valók
De előbb egy másik nyájban a helyük
Ahol épülnek és erősödnek

Az akolban ahonnan származnak
Ahol egykor gyengék
Betegek voltak és féltek
Emlékezni fognak Rád
Arcodat és Hangodat megismerik
Mikor Visszatérsz
Hogy a mezőkön át
Házamhoz Vezesd és
Nyájamhoz Kísérd őket
Ahogyan azokat
Kiket parancsoltam
Hogy Vidd őket biztonságba
Mert ők Téged felismertek
Hozzád tartoznak
Erősek és engedelmesek
Ellenálltak a farkasoknak
A tágas rétekért
Az új életért

A többi most ismer meg Téged
Erőre kap Általad és Veled
Urának és Pásztorának szólít
És Én gyarapítom nyájadat
A napot várva
Mikor a gazdag mezőkön át
Őket növekedni hozzám hozod

Várj
Várj még egy percet
Állj mozdulatlanul
Emeld föl szavad
Mutasd meg fényes szűröd
Lássuk
Mit látunk
Az elmúló éj sötétje
És a gyorsan felfénylő pirkadat között
Most emeld föl hangod
Mert látod
Nincs fölös időnk
Hátad mögött pirkad
Oszlik a sötétség
A félhomály utolsó perceiben
Mérd fel nyájadat
Így beszélek Én
Urad és Teremtőd
Mint ahogy Te Vagy
Ura és Teremtője Nyájadnak
Ura és Teremtője mindeneknek
Én Vagyok

Uram szól
Akaratod szerint így van
Így legyen
Akaratod legyen meg mindenben
Felséges Atyám
Áment mondjon
Minden mi él
Minden mi lélegzik
Alleluja

Ez igéket adta nekem az Atya
Istenek Istene
Teremtők Teremtője
Szót sem
Hangot sem
Hagytam el belőle
Én így beszélek

KiboDabihttp://abundanthope.net/pages/kibo/Prophesy-1.shtml
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Hungarian Translations
Latest Headlines
A TEREMTŐ ATYA
Utolsó hívás
Közvetítés 0X8X1XI
Prófécia 1
A SZELLEMI MEGÚJULÁS HÍRNÖKE KOPOGTAT AJTÓDON
A várakozás vége
Felnőttmese
Elterelés
Bemutatkozás az Újaknak
Siraya a Föld elkerülhetetlen átalakulásáról beszél
ÜZENET AZ EMBERISÉGNEK - ÉN TI VAGYOK