From AbundantHope.net

Artikelen/berichten
Nederlands: Weinigen zijn ontwaakt.
By Esu en CM via Adam, vertaling Lilian A.
Sep 14, 2010 - 5:40:34 AM

From AbundantHope.net

Adam
Few are Awakening
By Esu and CM thru Adam
Sep 13, 2010 - 1:45:18 PM


Weinigen zijn ontwaakt.
door Esu en CM via Adam, vertaling Lilian A.


Adam:
Ik meld me aan.
 
Esu:
Goede avond, Adam.
 
Wel, Ik heb nieuws, zoals het is. Het verbijstert mij te zeggen dat zeer weinig van de Mensen ontwaakt zijn . Wij hadden gehoopt op veel meer.
 
Op dit moment zijn wij niet zeker dat gelijk welke openbare aankondiging of actie iets beters zal teweeg brengen dan wantrouwen of zelfs paniek.( Adam: Ik heb de indruk dat het niet noodzakelijkerwijs betekent dat er niet een zal zijn; gewoon dat er geen hoge verwachtingen zijn voor hun doeltreffendheid ) De duisteren hebben hun zaken goed gedaan.
 
Natuurrampen zullen toegestaan worden te gebeuren omdat ze moeten. Evacuaties zullen  teruggebracht worden tot alleen grondpersoneel dat zich bewust is en misschien een paar anderen. Stasis zal nog altijd gebeuren waarin wij de weg zo veel mogelijk zullen effenen omdat wij geen aards leven willen laten wegvegen.
 
De duistere aanwezigheid op Aarde zal volkomen uitgeroeid worden. Hun tijd is verstreken en voorbij. Dit is niet veranderd.


Degenen die met de Aarde zullen overblijven zullen nog altijd worden bijgestaan en geholpen met het vinden van een natuurlijke en spirituele uitgelijnde manier van leven. Er is weinig veranderd aan dit plan behalve de aantallen die hierin betrokken zijn. Vele aardse zielen zullen worden verplaatst naar andere werelden waar zij mogen groeien en bloeien. Nu kunnen we zien dat het verwijderen van de schade aan deze zielen veroorzaakt door de duisteren moeilijker zal zijn dan dat wij gehoopt hadden, maar het kan en zal gedaan worden.
 
Deze realisaties zullen de plannen niet vertragen, hoewel, misschien het tegenovergestelde. Veranderingen aan de magnetische en fysieke assen van de planeet  kunnen echter ernstiger zijn en er kunnen mogelijk minder restanten overblijven van de oude beschavingen. Stasis kan langer duren dan eerder gepland en reinigen van het astrale niveau moest zelfs nog voorzichtiger worden gedaan dan van te voren gepland.
 
Hoe dan ook, de Aarde zal naar een ongerepte toestand terugkeren terwijl zij stijgt in frequentie en haar resterende inwoners zullen partners zijn in het herscheppen van Haar als juweel van de kosmos, zoals zij was bedoeld.
Er zullen nog steeds veel mensen en veel bezoekers zijn na een aanpassingsperiode en het herstel van de andere planeten in uw zonnestelsel zal ook doorgaan.
 
Ik informeer u over dit in het belang van het openbaar maken, niet wensend onnodig over te komen met achtergehouden geheimen. Vanuit uw huidige perspectief echter zal er waarschijnlijk weinig zichtbaar verschil zijn in de manier waarop de dingen zich ontvouwen.
 
Wij bereiden ons nu voor de laatste reeks gebeurtenissen en onze prognoses geven aan dat er bijna geen tijd meer over is voordat meer groeiende omwentelingen uw wereld schudden.
 
Ik laat u nu hierbij en maak de weg vrij voor Christ Michael.
 
Goedenacht Adam.
 
Christ Michael:
 
Gegroet !
 
Esu heeft u geinformeerd over een ontwikkeling die hij zeer teleurstellend vindt. Maar het is niet anders dan dat het is en uiteindelijk dient dit MIJN WIL en de WIL VAN DE BRON.
 
Weet dat als er een Ascenderende Zoon van de Aarde opgehouden wordt bij de Sortering, dit experiment nog steeds niet als een mislukking wordt beschouwd; maar het zijn er meer dan dat !
 
Ik verheug me op de succesvolle afronding van deze inval in het onderzoek van wat kon zijn en Ik nodig de Mensen van jullie wereld uit dit ook te doen.
 
Ik ben trots op diegenen van jullie die hebben volgehouden gedurende deze ongelofelijke moeilijke tijden en mijn dank gaat naar elk en iedereen van jullie.Dit geldt ook voor degenen die hun geloof niet konden vasthouden. Al degenen die hun deel hebben gedaan zijn verheven, ongeacht de wijze van hun bijdrage.
 
Alle bestaan is sterk verrijkt door wat er is gebeurd. De vertegenwoordigers van andere werelden die zijn gekomen ter observatie of deelname zullen unieke en waardevolle energieën met zich meedragen, ter verzekering dat het niet alleen Mijn creatie is die voor altijd zal worden verbeterd.
 
Maar neem deze woorden niet als betekenis dat het avontuur voorbij is ! Deze overgang is slechts een moment tussen wat is en wat zal zijn, en wat er komen gaat zal nog interessanter zijn !
Vergeet niet dat als wij vooruitgaan er niets echt verloren gaat, alleen getransformeerd. Heb vertrouwen dat het onaangename tijdelijk zal zijn en dat alle veranderingen leiden naar groei en grotere perfectie.
 
Mijn dank aan u allen.

Alle teksten van de leden van de AbundantHope zijn auteurs rechte lijk beschermd door

© 2005-2010 AbundantHope - alle rechten voorbehouden


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved