categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Artikelen/berichten Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


Nederlands: Een Merkabah Energie Anker.
By Daniel Raphael, vertaling Lilian A
Jul 4, 2010 - 6:03:54 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

From AbundantHope.net

Daniel Raphael & Monjoronson
Building, Using, and Setting a Merkabah Energy Anchor
By Daniel Raphael
Jun 29, 2010 - 9:20:16 AM

 


 Opbouw, gebruik en opzet van een Merkabah Energie Anker

door Daniel Raphael, vertaling Lilian A.
MS 104


 
De Merkabah is waarschijnlijk een van de meest onderbenutte maar meest krachtige energieconstructie die de mensheid ooit tot zijn beschikking heeft gehad. Het komt tot stand door het gebruik van de voornemens, wilskracht, bewustzijn en gedachten van de deelnemers. Met behulp van de hemelse beschermers van de deelnemers kan van de Merkabah een permanente energie-anker worden gemaakt waarbij de energie gericht kan worden door de deelnemers van overal ter wereld voor elk doel. Wees voorzichtig met hoe je het gebruikt.
 
Bouw een tijdelijke Merkabah.
Ga in een cirkel zitten. De cirkel bevind zich op de evenaar van een denkbeeldige ronde aardbol. De as van de aardbol plaatst de Noordpool boven de groep en de Zuidpool eronder.
 
Aanroepen;
De groepsleider legt hardop de aanroep af voor de omgeving en invoeling van de groep en de ruimte om de groep met haar Universele Licht en Liefde.
 
Intentie;
De groepsleider vraagt ieder persoon in stilte zijn/haar voornemen voor deelname aan de Merkabah af te leggen. Gewoonlijk heeft de groep van tevoren al het voornemen voor hun bijeenkomst besproken.
 
Uitleg;
Ieder van jullie heeft een Zilver-koord-energiestroom die je verbindt vanaf je kruinchakra naar het Paradijs. Ieder van jullie heeft een Gouden-koord-energiestroom vanuit je basischakra die je verbindt met het centrum van de aarde.
 
Het buigen van de Zilveren en Gouden koorden.
Buig je zilveren koord naar de Noordpool van deze denkbeeldige aarde.
Buig je gouden koord naar de Zuidpool van deze denkbeeldige aarde.
 
Uitleg;
Wanneer alle zilveren koorden verbonden zijn met de Noordpoolpunt en jullie gouden koorden verbonden met de Zuidpoolpunt, ontstaat er een Verenigd Zilveren Koord van de Noordpool van de Merkabah naar het Paradijs en een Verenigd Gouden Koord van de Zuidpool van de Merkabah naar het centrum van de aarde.
 
Toelichting;
Rond jullie eigen zilveren en gouden koord draait dan een elektrische blauwe lijn en een roze energielijn die een dubbele helix vormen.
De blauwe lijn is de Geestlijn, die je geest verbindt met de Universele Geest. De Universele of Kosmische Geest is het rationele, logische, geestelijke, lineair denkende aspect van het universum. Het uitvoeren van acties. Dit is de Vader/Zoon energiestroom van energie in het universum.
De roze lijn is de Hartlijn die is verbonden met de Universele Hart-energie van het universum. Het roept de verbinding op van de kwalitatieve aspecten van het universum. Universele of kosmische hartenergie is rationeel, niet lineair van natuur en heeft betrekking tot de waarden van het Hart in het leven: mededogen, zorg, invoeling, voeden en gelijksoortige actiewaarden. Dit is de Geest van de Moeder energie van het Hart.
 

Aansluiten van de Geestlijn:
Met behulp van je bewustzijn verbindt je jouw blauwe geestlijn met die van de deelnemer rechts van je. Hierdoor ontstaat een enkele geestlijn die de geestenergie van alle deelnemers rond de evenaar van de Merkabah verbindt en het is gelijktijdig verbonden met de Universele Geestelijke Energie circuit.
Aansluiten op de Hartlijn:
Met behulp van je bewustzijn verbindt je jouw roze Hartlijn met die van de deelnemer links van je. Hierdoor ontstaat een enkele Hartlijn die de hartenergie van alle deelnemers rond de evenaar van de Merkabah verbindt en gelijktijdig verbonden is met de Universele Hart Energie circuit.
 
Alle energie in het Paradijs/Aarde Circuit vloeit door de deelnemers die de Merkabah hebben opgebouwd. De ruimte tussen de Noordpoolpunt en de Zuidpoolpunt is leeg. Deze lege ruimte is heel belangrijk en wordt uitgelegd in het deel Het Gebruiken van de Merkabah.
 
Het bouwen van een permanente Merkabah Energie Anker.
Het bouwen van een permanente Merkabah Energie Anker start met de intentieverklaring van de groep bij het begin van de bouw van het Anker in die geografische lokatie. Deze intentie is tevens de intentie van iedere deelnemer. De groepsleider en iedere deelnemer verzoeken hun Beschermengelen, Hemelse leraren en Tussenpersonen zich te verankeren met de Merkabah op die plek op de aarde en sluiten door te zeggen: Wij verklaren hierbij dat de Merkabah wordt verankerd, nu !
 
Het gebruiken van de tijdelijke Merkabah :
Nadat de tijdelijke Merkabah is gevormd, kan het door iedere persoon afzonderlijk gebruikt worden door de gecombineerde energie van de Merkabah te verbinden aan een persoon, familie, gemeenschap, een situatie, toestand of een probleem voor een oplossing. Je kunt dit doen door het visualiseren van het laten vloeien van de collectieve energie van de Merkabah vanuit de top van de Merkabah als een stroom vanuit een brandslang op het object waar je de energie wilt.
Dit lijkt veel op een gebed die wordt gedaan zonder beloning of tegenprestatie naar die persoon.
De Merkabah kan ook gebruikt worden door de groep als geheel om hetzelfde werk te doen, geholpen door de groepsleider.
De energie die van en naar de Noordpoolpositie van de Merkabah stroomt kan naar iedere plek gestuurd worden, in de huidige tijd of de toekomst, voor elk doel.
Doel kan zijn genezing, perfectie volgorde en timing van welke ontwikkeling of noodzaak, nu of in de toekomst. Je hoeft het Hoe van wat er gebeurt niet te weten, ook niet het Waarom. Zolang de intentie en het doel van het gericht gebruik van de Merkabah Energie in overeenstemming is met Gods wil voor de goede en perfecte verloop van alle gebeurtenissen in het universum, zal aan dat doel worden voldaan.
 
Het gebruik van de Permanente Merkabah:
De permanente, geankerde Merkabah wordt op dezelfde manier gebruikt als de tijdelijke Merkabah. Het voordeel van de permanente Merkabah is dat, omdat het voor onbepaalde tijd is verankerd en vanaf een bepaalde plek, het gebruikt kan worden vanaf iedere plek, ieder moment in de wereld door de leden die de permanente Merkabah hebben gemaakt om energie te zenden overal ter wereld.
 
De LEGE RUIMTE binnenin de Merkabah:
De lege ruimte binnenin de Merkabah is niet echt leeg. Deze ruimte werkt als een doorgang naar een holografische ruimte. Sommigen van jullie zijn misschien bekend met het HOLODEK op het Ruimteschip Enterprise. Zodra de Merkabah is gemaakt, is de lege ruimte energiek, leeg en in afwachting van het programma om bezet te zijn. Datgene waarmee het bezet is wordt gemaakt door het bewustzijn van de deelnemers, gevuld door de afbeelding van hun voornemen. Jullie ervaren wat tot leven wordt gebracht in de lege ruimte in jullie Geestes-oog. Wat je ervaart is praktisch zonder grenzen door jullie gecombineerde verbeelding. Stel je voor een gesprek houden met Christ Michael die de lege ruimte bezet, bezoek de zee van glas waar je bijna ieder spiritueel lichtwezen kunt ontmoeten, of het herinzien van je Akasha-registraties, iemand ontmoeten die is overgegaan, astrale reizen naar de thuisplaneet van je Hemelse Leraar, visualiseren van het tot stand brengen van vrede in door oorlog verscheurde naties, visualiseren van het ontstaan van duurzame gemeenschappen en honderden meer voorbeelden visualiserend.
 
Waarschuwing:
Doe dit niet als grap voor het "oproepen van "een entiteit voor uw vermaak. Het gebruik van de Merkabah Lege Ruimte vereist een gezamenlijk voornemen van de groep en hun gezamenlijke bewustzijn - een uitnodiging - naar hun persoonlijke Beschermers, Leraren, Tussenpersonen en anderen die in dit proces kunnen helpen. Ik zou je niet adviseren voor de grap de aanwezigheid van Machiventa Melchizedek aan te roepen omwille van een gril van je ego.
De energie vande Merkabah is neutraal. Het kan voor ieder doel gebruikt worden. Wanneer je het gebruikt voor co-creatie met je Beschermers, Leraren en anderen zullen de intenties alleen dan in afstemming zijn met het grootste goed van alle betrokkenen en het universum.
 
 
 
© 2005-2010 AbundantHope 

Alle teksten van de leden van AbundantHope zijn auteursrechtelijk beschermd  - alle rechten voorbehouden.
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Artikelen/berichten
Latest Headlines
Nederlands: AANDACHT VERSUS CONCENTRATIE: INCLUSIEF OF EXCLUSIEF
Nederlands: HET ONDERMIJNEN VAN ABSOLUTE WAARDEN
Nederlands: Sinterklaas komt naar de stad !!
Nederlands: Update over de Computer problemen en andere zaken.
Nederlands: Weinigen zijn ontwaakt.
Nederlands: Een Merkabah Energie Anker.
VERHANDELING 55 from Urantia Book
VERHANDELING 52, PLANETAIRE TIJDVAKKEN VAN STERVELINGE of Urantia Book
VERHANDELING 54 PROBLEMEN VAN DE OPSTAND VAN LUCIFER
Doel van deze Nieuwe Sectie ”U.B.”
De fysieke verschijnselen tijdens het Ascensie proces.
Interessant tussendoortje, voor een plan na Jupiter
Schrijven om de tijd te passeren terwijl ik wacht
TIJD IS OP!
"Bevelhebber Adama"?Alstublieft zeg!!
“Stasis 101” Verwarring en Vreugde
Jess Anthony, Orakel voor Christus Michael, Sananda Immanuel, en Abraham Lincoln
De Plaats van het moederschip CAPRICORN
Christ's Blog containing translations in Dutch
Inleiding om ” Een Messias “ te worden.