From AbundantHope.net

Artikelen/berichten
Inleiding om ” Een Messias “ te worden.
By translation by Christ Lippens, thankyou!
Dec 24, 2005 - 6:58:00 PM

Inleiding om ” Een Messias “ te worden.  

Door Candace

 

Mijn beste vrienden, zoals U mogelijks al weten, is de grote opdracht van AbundantHope, de mensen aan te moedigen om Messias te worden, en Messiaanse projecten te ontwikkelen.

Er is niet alleen één Messias, mijn geliefden, er is een grote behoefte aan meer, en U kunt er voor kiezen om er zelf één te worden, ofwel als individu, ofwel als een groepsproject.

 

Wij behoren allemaal tot een verscheidenheid van gemeenschappen.

Vooral, behoren wij tot een familie.

Sommigen hebben zeer kleine families, anderen vrij grote families.

De leden van de familie worden gewoonlijk met elkaar in verband gebracht door hun bloedlijn, maar wij hebben ook allemaal vrienden waar van we houden, zij zijn ook familie.

 

Wij kunnen tot een godsdienstige gemeenschap behoren, zoals een Christelijke kerk, een Joodse Synagoge, een Islamitische Moskee, of een Boeddhistisch of ander type van tempel.

Er zijn vele godsdiensten over de hele wereld, een lijst veel langer dan bovengenoemde.

De meesten hebben één of andere soort huis van samenkomst, en gewoonlijk één of andere soort vergadering leider,een voorganger van één of andere soort.

 

De meesten van ons behoren tot een gemeenschap, waar wij door een ander zijn aangeworven, een zaak, een overheidsagentschap, of een niet winstgevende organisatie en er tewerkgesteld.

Wij kunnen onze eigen zaak hebben.

Zelfs als wij zelfstandig zijn, hebben wij een gemeenschap van cliënten en misschien werknemers.

 

Dan behoren wij vaak tot sociale gemeenschappen.

Voorbeelden als, Scouts, de Chiro, KSA, en gelijkaardige jeugdorganisaties.

Misschien zijn er van U die regelmatig een of andere oefen klas volgen, of naar een volwassen opleidingscentrum gaan.

Eens had ik een zaak bij een weekend vlooienmarkt.

Dit kwalificeerde zich niet alleen als zelfstandigheid, maar wij vonden een grote gemeenschap op die plaats tussen degenen van ons die voortdurend de zelfde ruimte huurden, waardoor we onze buren goed leerden kennen in deze situatie.

 

Allemaal leven we in een huisvestingsgemeenschap van één of andere soort.

Er zijn appartement gemeenschappen, de alleenstaande huis of wijk gemeenschappen,  straat gemeenschappen.

Er zijn caravan gemeenschappen.

Mobiel home gemeenschappen

In slechte gebieden zijn er krottenwijkgemeenschappen.

Als u in militair bent, kunt U in een barakken gemeenschap leven.

Sommigen behoren tot landbouw en fokkende gemeenschappen.

 

Dan zijn er de schoolgemeenschappen.

Wij gaan naar school vanaf een zeer jonge leeftijd , en uiteindelijk gaan we vaak naar een school van één of andere soort, nadat wij ons basisonderwijs hebben  beëindigt.

En nu zijn er online (Internet) gemeenschappen van een grote verscheidenheid.

Ik vormde een gemeenschap met mijn lezers van de berichten, als ze werden geschreven, door onze uitwisselingen van e-mails.

Wij leven gewoonlijk, werken, studeren, en socialiseren in een verscheidenheid van gemeenschappen.

 

Velen hebben reeds gehoord van de term "Twee of meer in Mijn Naam." 

Wat AbundantHope  wenst te doen, is de mensen bij te staan om deze prachtigste manier van dienstbaarheid te ontdekken, en een Messiaanse opdracht te ontwikkelen van één of andere soort om deel te nemen in het herstellen van onze geliefde Aarde, die vele volkeren heeft die op een of andere manieren lijden.

Door ons besprekingsforum op deze website, zullen wij uw ideeën verwelkomen die door anderen worden gelezen.

Wij zullen op de website gecreëerde projecten posten, en suggesties doen als wij zien dat mensen een helpende hand nodig hebben, of andere zaken die we op de planeet vinden die herstel nodig hebben.

 

Sommigen zijn afschuwelijk arm.

Sommigen zijn afschuwelijk ziek.

Sommigen zijn zeer ongeliefd, en vaak ook gedeprimeerd, of het tegenovergestelde extreem haatdragend.

Sommigen leven in verontreinigde milieus.

In feite, bijna allemaal, omdat ons water, lucht, en voedsel vervuild zijn.

Sommigen werken zichzelf tot een geraamte, omdat zij zo arm zijn, of omdat zij werk verslaafden zijn.

 

Sommigen, en in feite wij allemaal, hebben een tekort aan adequaat onderwijs in variërende graden.

Velen, die schijnen alles te hebben, vinden dat zij niets hebben, een gebrek aan geestelijke ontwikkeling.

Velen hebben geen communicatie vaardigheden, en hebben geen zelfrespect.

Velen hebben vaak geen keus en volgen veel te veel de gedachten controles door anderen.

 

Er zijn veel zaken op onze planeet met behoefte aan herstel.

De mensen hebben herstel nodig, het herstel van het land, bedrijven hebben herstel behoeften, en de dieren hebben behoefte aan eerbied en liefde.

De planeet heeft behoefte aan liefde en eerbied, punt.

Onze thuis genoemd “Aarde” en zijn leven erop, misbruiken wij vreselijk.

Velen wachten op dat magische Messias die op de een of andere manier alles zal herstellen, een golf van magisch verlangen.

 

Raad eens wat, mensen?

Wij zijn de Messias waarop wij gewacht hebben!

Tegen de tijd dat U dit leest, zou NESARA aangekondigd kunnen zijn in de V.S.

 

( Christ: Tot op vandaag nog niet gebeurt, maar tijdens het wachten is het ondertussen veranderd door Christ Michael in “GESARA”. De “N” stond voor Nationaal, en is nu “G” van Globaal. Je zal dit wel nog lezen in een van de verdere vertaalde brieven van CM.

Dus alle uitleg die U nog ziet van “NESARA” is nu een wereld gebeuren i.p.v. enkel voor de V.S., en daarna delen van de wereld)

Kijk eens naar Nesara België, wat aangenaams ons te wachten staat.)

 

Wij kunnen de Tweede Komst wereldwijd gehad hebben.

Vele vroegere Messiassen keren terug op Aarde.

Veel meer zijn gekomen op Aarde, van andere planeten.

Ik ben één van hen.

 

Sommigen kwamen rond 2000 jaar geleden met Sananda (Jezus) en Christ  Michael, de Schepper Zoon van ons Universum, van Nebadon.

Deze waren de 144.000 vermeld in diverse godsdienstige materialen.

Zij hebben sedert toen, vele levens besteed op de wereld, velen herhaaldelijk gedood en ander kwaad berokkend, vaak het ene leven na het ander.

Velen werden verbrand op de brandstapel als bijvoorbeeld.

 

Dit aantal (144.000) was ontoereikend, zodat er sindsdien veel meer zijn gekomen.

Ik zelf kwam op de Aarde met heel wat familieleden, ongeveer 400 jaar geleden.

Wij zijn van een planeet genoemd Myrua, zijn Zon noemt  Merope, van de Pleiaden1.

Pleiaden M45 foto met Merope

Dit is mijn 6é leven op de planeet.

Er zijn hier nu veel Pleiadiëns, en ook vele Siriëns, plus een massa anderen.

 

De aarde heeft een aantal geavanceerde zielen die hun oorsprong hebben op deze planeet, maar de aantallen zijn ontoereikend om verandering te brengen, wegens de afgelopen geschiedenis van de planeet, en jullie van de Aarde moeten al deze anderen die komen,  helpen.

De aarde heeft nu meer dan 100 miljoen geïncarneerde Messiassen, en elke dag komen er meer door de methode van geboorte.

 

Bovendien zijn er velen in ster schepen in onze hemelen en ons zonnestelsel, waarvan de ingezetenen hun handen, hun technologie, en hun enorme kennis komen lenen.

Velen zullen nu beginnen op de planeet te zijn.

Anderen van de stermensen zullen door telepathie, en Internet communiceren.

Wij zullen spoedig E-mail met hen kunnen uitwisselen.

Wij hebben een reusachtige job te doen, wij allemaal samen, om deze planeet hoger te brengen.

 

 

U bent allemaal een Messias, zoals U verkiest te zijn, is het uw keus.

Wij hebben er kleine en grote nodig.

Een kleuter klasje kan tot een Messiaans project leiden.

Een groot bedrijf kan een Messiaans project leiden.

In feite, kan het groot bedrijf op zich en uit zichzelf een Messiaans project zijn.

Een familie van slechts twee kan een Messiaans project tot stand brengen.

Zelfs als U een Messiaans project doet als individu, gaat U in contact komen met anderen, en wat hulp nodig hebben.

De macht van “Twee of meer in Mijn Naam” is onbeschrijfelijk reusachtig.

 

“Twee of meer in Mijn Naam” verwijst naar het doen in zijn God zelf, de IK BEN, met een ander, of velen, allen handelend in hun " IK BEN," niet hun "ik volg."

Doen in “IKBEN” is doen in mede - schepping met God.

Wij zijn Scheppers, geen aanhangers.

Wij moeten worden, niet volgen.

Dit idee is ontzegd aan velen in hun levenreis, door vele organisaties in de matrix, kerken, scholen, familiestructuur, wetten, en nog een langere lijst dan deze.

 

Zo, waarom behandelde ik de soorten gemeenschappen hierboven waartoe U behoort?

Omdat zoeken voor Messiaanse ideeën kan beginnen in uw gemeenschappen.

U kunt een Messias in uw eigen familie zijn, een andere manier van zijn, aantonend op zachte mannier.

Sterkte tonend in de komende tijden van grote verandering.

Een rots zijnd.

Het niet bang zijn om open te staan voor nieuwe ideeën, en nieuwe manieren van zijn.

 

Het wordt gezegd in de Bijbel, dat Jezus niet kwam om vrede te brengen maar om de één tegen de ander op te zetten, zelfs in de familie.

Dit werd niet bedoeld als handeling van haat, maar als een om neen te zeggen aan de matrix, daar op zijn plaats in deze tijd.

De controle van de matrix begint thuis.

In die dagen, durfde men niets te vragen, zelfs niet een ouder, of om een individuele mening uit te spreken, of te denken.

Zo is het nog steeds.

Wees degene om te tonen aan diegenen rond U hoe te veranderen, te groeien, om te komen tot, in elk van de gemeenschappen waar U een lid van bent.

Het is tijd om uw gemeenschappen te herinneren.

 

Veel van U zullen kiezen voor grote projecten, met de financiering die zal komen om U te helpen.

Maar de kleine projecten, die een Messias overtuiging hebben, zoals van velen, zullen meer doen in menig opzicht om de gehele wereld te veranderen.

Het begint allemaal in de familie.

Maak familie,  waar U ook bent, naast bij uw bloed familie te zijn.

Sterke families zijn de basis, de rotsen van de succesvolle maatschappij.

Verzorg iedereen die U als familie ziet.

 

De resterende berichten in deze sectie zullen besteed worden aan een groter detail om over de ideeën na te denken, en ook om na te denken wat niet te doen.

Een lijst van algemeen DOEN en NIET DOEN voor uw overwegingen volgt.

Wees in vreugde en vrede, en droom een prachtige droom en breng hem in bloei.

Wees een schepper in elk deel van uw leven!

Word een Messias!

 

__________________

 

Strevend naar Zieners, die de vele nodige Messiaanse opdrachten zullen,  kunnen,  en willen creëren, om de Aarde en haar volkeren te genezen, en in balans te brengen.

Strevend naar hen die hun waarheid kennen, en er ernstig zullen naar streven om zich in die waarheid te bevinden voor 100% van de tijd, die van elk ogenblik van de dag, een Heilige Gebeurtenis maakt.

 

~TWEE OF MEER IN MIJN NAAM ~             WWW.ABUNDANTHOPE.NET

 

 

 

 © Auteursrecht door AbundantHope .net alle rechten voorbehouden.

<font style="BACKGROUND-COLOR: #fffffe" face=Arial color=#0f0f0f size=2 iAll writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved